Grafická dílna

Již od prvního semestru probíhá specializovaná výuka výtvarné přípravy pro studenty Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v grafické dílně. Studenti jsou zde postupně, během tří semestrů, seznamováni s historií a vývojem grafického umění. Výuka je po praktické rovině zaměřena na zvládnutí řemeslně-technologických postupů příslušejících jednotlivým grafickým technikám.

V prvním semestru se studenti věnují základním technikám tisku z výšky – dřevořezu a dřevorytu. V dalších semestrech rozvíjejí studenti své znalosti a dovednosti v složitějších technikách tisku z hloubky – suchá jehla, čárový lept, akvatinta a měkký kryt.