Centrum pro restaurování a památkovou péči "v likvidaci"

Základní informace o projektu:
Odůvodnění realizace projektu

V posledních letech dochází v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na vstupní, ale zejména průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. V České republice ovšem chybí neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního odborného vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současné době existuje společenská poptávka po celoživotním vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. U organizací, které se péčí o kulturní dědictví zabývají či se této oblastí dotýkají, existuje zřetelná potřeba rozšiřovat či aktualizovat znalosti svých pracovníků. Stejnou potřebu můžeme najít i u samotných pracovníků a odborníků.

Centrum pro restaurování je připraveno nabídnout odpovídající služby, které uspokojí tuto potřebu. Je také schopno zajistit si dostatek zdrojů, které bude pro realizaci nabídky těchto služeb efektivně využívat. Pro vstup Centra pro restaurování na trh je tedy ideální doba i situace.

Vazba Centra pro restaurování na jiné projekty

Zřízení Centra pro restaurování a památkovou péči je součástí projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.

Centrum vzniklo pro uspokojení společenské poptávky a zřetelných potřeb po vzniku organizace poskytující celoživotní vzdělávání a další obecně prospěšné služby, a současně jako forma optimálního využití části areálu zámeckého návrší.

Harmonogram realizace projektu zřízení Centra pro restaurování
Příprava projektu: 9/2009 - 12/2010
Založení a vznik: 1/2011 - 4/2011
Počáteční fáze činnosti: od 5/2011
Realizační fáze činnosti: od 1/2012

Právní forma

Centrum pro restaurování vzniklo jako obecně prospěšná společnost. Je tedy součástí soukromého neziskového sektoru, přičemž jeho zdrojem příjmů jsou výnosy z vlastní činnosti, sponzorské dary a dále příspěvky, granty či dotace.

Zakladatel

Zakladatelem Centra pro restaurování je Univerzita Pardubice.

Sídlo

Sídlo Centra pro restaurování je na adrese Jiráskova 8, Litomyšl.

Spolupráce

Centrum pro restaurování úzce spolupracuje s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice.
Více informací naleznete na http://centrum-pro-restaurovani.cz/

 

 

Rozšířit fotografii: 
false