Mapka budov a umístění oborových ateliérů Fakulty restaurování

false

Piaristická kolej - Fakulta restaurování - Google Maps

false

Informace o specializacích – odkaz na STUDUJ.UPCE.CZ
Fakulta restaurování | Studuj UPCE

Informace o příjímacích zkouškách – odkaz na záložku „Přijímací zkoušky“ FR UPa
Přijímací zkoušky - pro uchazeče | Fakulta restaurování (upce.cz)

Informace o ubytování v Litomyšli pro přijaté studenty 1. roč. bakalářského studia
Ubytování pro studenty v Litomyšli | Univerzita Pardubice (upce.cz)

false

Odkazy na komplementární videa o Fakultě restaurování

Šest set kilogramů cukru. Dřevěnou studnu z pravěku zachraňují vědci speciální lázní – akce Katedry chemické technologie FR (reportáž České televize)

Hlubotisk – záznam z grafické dílny

Výroba pukel – záznam z Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Doplňování ztrát papíru záplatou – záznam z Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Dolévání papíru – záznam z Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Čištění – záznam z Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Mozaika Tukana, ukázkové skládání české mozaiky v rámci Dne otevřených dveří v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Reportáž regionální TV ze Dne otevřených dveří 2019

Křivoklát – vernisáž výstavy Fakulty restaurování – reportáž regionální TV

Jak zachránit staré knihy, nejste-li restaurátor – sestřih a reportáž z kurzu organizovaného fakultou

Transfer mozaiky – záznam z akce Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Restaurování podstavce sochy Bedřicha Smetany – reportáž regionální TV z akce Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Litomyšl – Bude se 14 zastavení Křížové cesty restaurovat 7 let? – reportáž regionální TV z akce Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru

Konzervace 7000 let staré studny - Univerzita Pardubice

Oslava 25 let školy restaurování v Litomyšli

Jak zanechat otisk - tisk v grafické dílně

Renesanční a mynýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Restaurování obrazů Věry Jíčinské

Restaurování obrazů křížové cesty z kostela Povýšení sv. kříže v Litomyšli.

false

Důležité kontakty

Studijní oddělení
studijní referentka: Jitka Korábová, tel.: 466 036 595, e-mail: jitka.korabova@upce.cz
studijní referentka: Petra Pokorná, tel.: 466 036 582, e-mail: petra.pokorna@upce.cz
proděkan pro studium: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., e-mail: tomas.kupka@upce.cz

Ateliér restaurování kamene
vedoucí ateliéru:  doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
vedoucí ateliéru: MgA. Zuzana Wichterlová, e-mail: zuzana.wichterlova@upce.cz

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
vedoucí ateliéru: MgA. Ivan Kopáčik, e-mail: ivan.kopacik@upce.cz

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru
vedoucí ateliéru: Mgr. art. Luboš Machačko, ArtD. e-mail: lubos.machacko@upce.cz

Ateliér výtvarné přípravy
vedoucí ateliéru: prof. Tomáš Lahoda, akademický malíř, e-mail:tomas.lahoda@upce.cz

Katedra chemické technologie
vedoucí katedry: Ing. Karol Bayer, e-mail: karol.bayer@upce.cz

Katedra humanitních věd
vedoucí katedry: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., e-mail: vladislava.rihova@upce.cz

false
Rozšířit fotografii: 
false