Muzeum v Červené věži

 

Muzeum restaurování a historických technologií

 

Muzeum bylo otevřeno v roce 1998 po adaptaci středověké tzv. Červené věže v areálu školy. Obsahuje výstavní prostory i depozitář. Svým programem je i v evropském kontextu unikátní. Muzeum slouží k prezentaci školních sbírek historických technologií architektury, uměleckých řemesel a knižní kultury v souladu se studijními programy školy. Tematické expozice jsou zaměřeny    na jednotlivé problémy restaurátorských zásahů, na poznání materiálů používaných v minulosti a na staré umění zobrazující architekturu či stará řemesla. Expozice vznikají za účasti studentů.

V období zimního a letního semestru je věž přístupná po předběžné dohodě, od června do září je expozice otevřena pro veřejnost.

Sbírky muzea obsahují především hmotné ukázky starých technologií z oblastí architektury a dalších oborů výtvarných umění. V této souvislosti     je organizován dobrovolný (ale cílený) sběr těchto předmětů. Ve výjimečných případech je možný i jejich nákup. Část sbírkových předmětů je vystavena v rámci stálé výstavy prací studentů Fakulty restaurování v prostorách křížové chodby objektu piaristické koleje.

 

Sbírky historických technologií obsahují především:

  • transfery, historické omítky, umělé mramory
  • cihly a jiné prvky z pálené hlíny
  • vzorky poškození kamene
  • vzorky polychromií kamene (i odběry pigmentů a podkladů)
  • dřevěné konstrukční prvky z architektury a dalších oborů výtvarných umění
  • prvky z jiných kovů
  • předměty z oblasti knižní kultury a papíru
  • sbírka dějin knižní vazby, která tvoří samostatný celek

 

 

Edukační a dokumentační středisko Fakulty restaurování

 

V letech 2010-2012 byl realizován záměr vytvořit a pro potřeby inovace studijního programu nově uspořádat a zpřístupnit jednotnou informační databázi textových a obrazových fondů archivu Katedry humanitních věd (tj. zejména restaurátorských dokumentací) a dokladů historických technologií spravovaných fakultním Muzeem restaurování a historických technologií. Financování těchto prací bylo zajištěno v rámci projektu Restaurátoři pro evropskou praxi. Vzniklo tak Edukační a dokumentační středisko Fakulty restaurování (databáze EDOS – elektronický katalog sbírek muzea on-line dostupný na adrese http://museum.upce.cz). Přes krátkou dobu provozu je středisko již poměrně hojně využíváno především studenty fakulty. Kontinuálním úkolem katedry je další doplňování informací o nově vzniklých restaurátorských dokumentacích, závěrečných pracích studentů a dalších pramenech, stejně jako o přírůstcích do sbírek Muzea (studenti se na sběru aktivně podílejí). Sbírkové předměty je možno díky elektronickému katalogu intenzivněji využívat při výuce předmětu Seminář dokumentace a historicky výzkum. 

 

                                                              

Dosavadní výstavní činnost Muzea

 

1998 – Joachim von Sandrart, veduty Říma z roku 1685

1999 – Transfer, nejnáročnější technika v restaurování nástěnné malby

(Výstava byla také zapůjčena Galerii Univerzity Pardubice při Univerzitní knihovně               v Pardubicích, 22. 3. – 20. 5. 2000)

2000 – Stavebně-historický a restaurátorský průzkum kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, 1993-2000

           2001 - Kateřina Prokopová, Výstava obrazů a kreseb studentky 4. ročníku Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl,        

           Řím, Florencie, Neapol a Pompeje na fotografiích z konce 19. století. (1. červenec - 30. září 2001)

2004  – Restaurování mariánského morového sloupu v Litomyšli

2005 – Malíř na frontě, Josef Váchal na bojišti první světové války. Výsledky umělecko-topografického výzkumu

2006 – Lidé a papír 2005 ve fotografii Bohdana Holomíčka a Evy Hrubé

2007 – Fotografická restaurátorská dokumentace z pozůstalosti prof. Bohuslava Slánského

2008 – Výstava obrazů a grafik asistentky Ateliéru výtvarné přípravy Jaromíry Němcové

2009 – Grafické předlohy pro sgrafito zámku v Litomyšli

Výstava zpřístupnila známé i dosud nepublikované grafické předlohy nizozemských a německých rytců, které využili sgrafitáři 16. století při komponovaní sgrafitových scén   na fasádách litomyšlského zámku. Šlo o doprovodnou akci odborného workshopu „Sgrafito Litomyšlského zámku“

2010 – Mramorový papír pro potřeby restaurátorů knižní vazby

Výstava mramorových papírů Jarmily Sobotové a studentů FR UPa, které vznikly v rámci workshopu v projektu „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“, financovaného z fondů ESF

2011 – Výsledky klausur Ateliéru výtvarné přípravy

Redukovaná výstava z Domu u Rytířů, Městská galerie Litomyšl

2012 – Sochař Martin Krupka 1723–1778; Historici a restaurátoři v praxi.

Výsledky grantu Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných uměni Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na téma Drobné památky farnosti Veliš

2013 – Litomyšl z blízka a ještě blíže

Prezentace Katedry chemické technologie, fotografie z elektronového mikroskopu

2014 – Litomyšl včera a předevčírem

Výstava historických fotografií Litomyšle mezi světovými válkami ze sbírek Fakulty restaurování 

2015 – výstava nebyla uskutečněna vzhledem k rekonstrukci areálu Fakulty restaurování

2016 – Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty

2017 - Výstava prací studentů  na zámku v Kuksu. Výstava s názvem (O)kraje

2018 - Z Litomyšle do Gorzanowa - Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem“

2018 - Výstava fotografií k 25. výročí založení školy restaurování v Litomyšli

2019 - Výstava prací studentů vytvořených na zámku v Kuksu v září 2018. Název výstavy (O)kraje

 

Červená věž bude přístupna veřejnosti od 15. 6. do 8. 9. 2019.

V pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin.

O svátcích a víkendech v době od 10 do 17 hodin.

 

                                      Vstupné Červená věž

Dospělí 30,- Kč / 1 osoba
Studenti (po předložení student. průkazu) 15,- Kč / 1 osoba
Skupiny nad 10 osob 10,- Kč / 1 osoba

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false