Spolupráce Ateliéru restaurování uměleckých děl

V rámci zajišťování praktické výuky spolupracuje Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru s těmito institucemi:
 

České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Galerie Kampa Praha

Léčebné Lázně Bohdaneč

Městská galerie Litomyšl

Městské muzeum Litomyšl

Muzeum luhačovického Zálesí

Národní archív
 

Národní knihovna Praha

NPÚ v Telči

NTM Praha

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Státní zámek Valtice

SOA v Litoměřicích územní pracoviště Most

SOA v Plzni

SOA v Praze

Východočeská galerie v Pardubicích

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Zámek Velké Žernoseky

Židovské muzeum v Praze
 

a také řadou dalších soukromých subjektů.

Pro zajišťování teoretické výuky upřednostňujeme spolupráci s externími pedagogy. V České republice např. s  Dr. Michalem Ďurovičem, Dr. Miroslavem Širokým, Ing. Hanou Paulusovou, PhMr. Bronislavou Bacílkovou, Doc. Petrem Kotlíkem, Ing. Jakubem Havlínem, Ph.D. Martinou Ohlídalovou, Ph.D. Petrou Vávrovou, a dalšími. Zahraniční spolupráci reprezentuje Dr. František Makeš (Švédsko), restaurátorka Veronika Gabčová, ak. mal. (Slovensko), Ing. Jana Maková (Slovensko), Dr. Jana Sanyová (Belgie) a další. Ateliér restaurování uměleckých děl pracuje na projektech spolu s VŠCHT v Praze. Při realizaci zakázek volí odbornou spolupráci zejména s ohledem na chemicko-technologické analýzy s Národním archivem v Praze nebo VŠCHT Praha.