Restaurování historických tisků

Především v oblasti restaurování historických tisků spolupracuje již řadu let Ateliér restaurování knih, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice s Vědeckou knihovnou v Olomouci, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Státním oblastním archivem v Litoměřicích, Státním oblastním archivem v Praze a Regionálním muzeem v Litomyšli.

Formou konkrétních restaurátorských prací se však dostává i ke spolupráci s řadou dalších českých a moravských knihoven a muzeí.

Neodmyslitelnou a vysoce frekventovanou je i spolupráce s Národním archivem a Národní knihovnou České republiky, zejména na poli zajišťování odborných letních praxí studentů všech ročníků ateliéru papíru.