se zahraničím

K propojení fakulty s okolním světem dochází ve všech oblastech tvůrčích činností. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, je realizována mobilita studentů i akademických pracovníků, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.