GAUDEAMUS Brno 2019

Uložit do kalendáře 22-10-2019 8:00 25-10-2019 14:00 Czech republic/Europe GAUDEAMUS Brno 2019 Najdi svoji identitu. Seznam se svojí budoucí "vejškou". Čeká na tebe v týdnu od 22. října na Brněnském výstaviště na stánku číslo 4. Zde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2019! Zastavte se u nás,... Výstaviště Brno
22. 10. - 25. 10. 2019 Výstaviště Brno
GAUDEAMUS Brno 2019

Najdi svoji identitu. Seznam se svojí budoucí "vejškou". Čeká na tebe v týdnu od 22. října na Brněnském výstaviště na stánku číslo 4. Zde se budeme s našimi sedmi fakultami prezentovat na veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS 2019! Zastavte se u nás, ptejte se na cokoliv a získejte originální mikinu. Přijď a nechej tu svůj otisk!

Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult se zúčastní od úterý 22. října až do pátku 25. října evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2018 v Brně. Zástupci sedmi fakult Univerzity Pardubice poskytují na veletrhu zájemcům všechny potřebné informace ke studiu a přijímacímu řízení pro příští akademický rok 2020/2021, a to na stánku číslo 4 v pavilonu P brněnského výstaviště. Návštěvníci veletrhu mohou využít jak osobních konzultací s pracovníky univerzity přímo na stánku, tak si mohou odnést tištěné materiály týkající se studia a přijímacího řízení.

Na moderním stánku si zájemci o více informací mohou popovídat především se současnými studenty z jednotlivých fakult, dozvědí se potřebné o studijní nabídce, o studijním životě i volnočasových aktivitách, které pardubický kampusu nabízí, podívají se na webové stránky speciálně určené uchazečům o studium www.evolupce.cz.

SOUTĚŽ nechej tu svůj #UPCEotisk

  1. Nechejte svůj otisk na fotostěně v naší expozici.
  2. Originálně se na místě vyfoťte.
  3. Přidejte hashtag #UPCEotisk a dejte si na Instagram. 
  4. Vyhrajte každý den stylovou mikinu z kolekce Univerzity Pardubice. 

Od 23. do 26. října 2019 vybereme z uveřejněných příspěvků na Instagramu pod hashtagem #UPCEotisk ze dne předcházejícího jednoho výherce. Výherce obdrží mikinu z kolekce Univerzity Pardubice a obeznámíme ho zprávou na Instagramu. Mikinu obdrží osoba, která je majitelem účtu, ze kterého byl příspěvek publikován. 

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor.

Veletrh je určen zejména studentům III. a IV. ročníků středních škol, ale také dalším zájemcům o další vzdělávání nejrůznějších věkových kategorií, také výchovným poradcům a odborníkům ze školství.


Při loňském brněnském veletrhu prošlo jeho branami přes 30 tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že pro rozhodování o možnostech pomaturitního vzdělání a dalšího studia je zejména u středoškolské mládeže veletrh Gaudeamus v Brně i v Praze tradičním a cenným zdrojem informací.

GAUDEAMUS Brno 2019
Univerzita Pardubice
Tomáš Pospíchal
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.