Italský expert vedl kurz retuše na Fakultě restaurování

5. 1. 2023

Na Fakultě restaurování UPCE proběhl ve dnech 12.–16. 12. 2022 kurs retuše vedený významným italským restaurátorem Paolem Pastorellem. Paolo Pastorello působí nejen v Římě, kde sídlí jeho firma STUDIO CRC, ale také po celé Itálii a celém světě. Podílel se na restaurování takových děl jako výzdoba hrobky Nefertari v Luxoru v Egyptě, nástěnné malby Giotta, Cavalliniho a Cimabua v Horní bazilice v Assisi, či nástěnných maleb v galerii Farnese od bratrů Carraciových v Palazzo Franese v Římě. Restauroval také plátna a deskové obrazy od autorů jako Perugino, Tintoretto, Bronzino, Jan Gossart, Gerard David a dalších.

V Litomyšli vedl již potřetí týdenní kurz na téma vertikálního trattegia, tedy legendární metody rozpoznatelné retuše vyvinuté na Centrálním institutu pro restaurování v Římě. Nyní však do Litomyšle zavítal, i vzhledem ke svému nabitému programu, po dlouhých deseti letech. Kurz se vyznačuje svou intenzitou, kdy studenti tráví každý z pěti dnů intenzivním praktickým tréninkem této metody, a to od cvičení tužkou, přes různé štětcové techniky vedoucí k pochopení a nácviku barevně rozložené čárkové retuše, až po její samotnou realizaci na omítkovém panelu s technologickou kopií nástěnné malby.

Kurzu se zúčastnilo 15 studentů a částečně také pedagogové FR, kteří se podíleli na organizaci kurzu. Přestože není trattegio v naší republice preferovanou technikou retuše (barevných doplňků) chybějících částí uměleckých děl, v rámci celosvětového uplatnění našich absolventů věříme v užitečnost takového kurzu. Když se mají studenti navíc možnost potkat s osobností, která má kromě svých nepřeberných restaurátorských zkušeností také věhlas pedagoga, který každoročně připravuje právě v technice vertikálního trattegia uchazeče na legendární Centrální institut pro restaurování v Římě, jistě je to pro ně cennou profesní zkušeností.

 

 

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.