Kontakt 2019

Uložit do kalendáře 11-02-2019 (Celý den) 11-02-2019 (Celý den) Czech republic/Europe Kontakt 2019 Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult. Univerzita Pardubice, Univerzitní aula a foyer Fakulty chemicko-technologické
11. 02. 2019 Univerzita Pardubice, Univerzitní aula a foyer Fakulty chemicko-technologické

Setkání zástupců firem se studenty Univerzity Pardubice s cílem poskytnout jim informace o profilech podniků a možnostech uplatnění absolventů fakult.

Fakulta chemicko-technologická, Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Iva Ulbrichová, CSc., Ivana Veselá
466 037 514, 466 036 454
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.