Kurz integrované ochrany proti hmyzím škůdcům ve sbírkových institucích

31. 1. 2023

Na Fakultě restaurování proběhl na počátku roku 2023 kurz integrované ochrany proti hmyzím škůdcům ve sbírkových institucích pod vedením rakouského lektora Dr. Pascala Quernera

Dr. Pascal Querner je zkušeným specialistou na poli integrované ochrany proti škůdcům v prostředí kulturního dědictví známé ve světě pod zkratkou IPM (Integrated pest managment). Této problematice se Dr. Querner věnuje přes 20 let a v současné době spolupracuje s více než 40 institucemi ve Vídni, v Rakousku i v zahraničí (např. Umělecko-historické muzeum, nebo Přírodovědní muzeum ve Vídni atd.). Podílí se na propagování IPM a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Mimo to je Dr. Querner také velmi aktivní v publikační činnosti.

Třídenní kurz se skládal z pestré kombinace teoretických přednášek a praktických částí. První den se nesl v duchu teorie a základů integrované ochrany proti škůdců. Studenti si také mohli kupříkladu vyzkoušet netoxický a na obsluhu nenáročný způsob ošetření napadeného předmětu pomocí absorbérů kyslíku v uzavřeném prostoru na principu tzv. Anoxie. Do druhého dne byla zařazená i návštěva prostor zámku v Litomyšli s názornou ukázkou monitoringu, kladení pastí pro monitoring výskytu hmyzích škůdců. Studenti (účastnící kurzu) se učili všímat si vztahů předmětů s okolním prostředím, všímat si nedostatků budov a stop indikujících přítomnost škůdců. Další praktickou částí byla identifikace hmyzu, při níž si studenti vytvořili svou vlastní sbírku nejčastěji se vyskytujících škůdců a pomocí posterů a zoologických klíčů určovali konkrétní zástupce. Závěr workshopu byl věnován práci na posteru a rekapitulaci nabytých znalostí.

Díky skvěle vedenému workshopu panem Dr. Quernerem měli studenti možnost seznámit se s problematikou Integrované ochrany proti škůdcům a s aktuální zahraniční praxí i současnými trendy a strategiemi v dané oblasti, které uplatňují pro ochranu svých fondů i významné evropské sbírkové instituce jako muzea, galerie, archivy.

Kurz přispěl k nejen k obecnému rozšíření vědomostí studentů, ale také ke komplexnějšímu pohledu na moderní principy ochrany vůči hmyzím škůdcům ve sbírkách. Získané poznatky mohou studenti využít ve své konzervátorské praxi po ukončení studia.

Autor textu: BcA. Anna Ptáčková