Zasedání Akademického senátu FR

Uložit do kalendáře 20-06-2018 15:00 20-06-2018 15:30 Czech republic/Europe Zasedání Akademického senátu FR Zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 v 15 hodin v zasedací místnosti U6. Program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení programu zasedání 3. Rozpočet FR 2018... Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl, zasedací místnost U6
20. 06. 2018 Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl, zasedací místnost U6

Zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 v 15 hodin v zasedací místnosti U6.

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Rozpočet FR 2018

4. Výroční zpráva o hospodaření FR za rok 2017

5. Výroční zpráva o činnosti FR za rok 2017

6. Různé

BcA. Zuzana Auská