Zasedání Akademického senátu FR

Zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 v 15 hodin v zasedací místnosti U6.

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Rozpočet FR 2018

4. Výroční zpráva o hospodaření FR za rok 2017

5. Výroční zpráva o činnosti FR za rok 2017

6. Různé

20. Červen 2018 - 15:00 - 15:30
Fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl, zasedací místnost U6
Kontaktní osoba: 
BcA. Zuzana Auská
Zobrazit informaci o pořízení audio-vizuálního záznamu: