PŘESUN TERMÍNU Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE- NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - Odborná konference - Brána moudrosti otevřená

Uložit do kalendáře 10-11-2020 8:30 10-11-2020 8:30 Czech republic/Europe PŘESUN TERMÍNU Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE- NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - Odborná konference - Brána moudrosti otevřená NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - Odborná konference uspořádaná v rámci projektu "Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace". Program: 10. 11. 2020... Evropské školící centrum, Litomyšl, Jiráskova 133
10. 11. 2020 Evropské školící centrum, Litomyšl, Jiráskova 133
Odborná konference - Brána moudrosti otevřená

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN - Odborná konference uspořádaná v rámci projektu "Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace".

Program:

10. 11. 2020

 

09:00 – 10:00      registrace

 

10:00 – 10:10      zahájení

 

10:10 – 10:55      Martina Bolom-Kotari, Martina Vítková, Eva Vodochodská, Anna Holešová (UHK)

Co vše jsme zjistili o broumovské knihovně.

5 min diskuse

 

11:00 – 11:45      Jindra Pavelková, Lucie Heilandová (MZK)

Rajhradské vazby ve světle provenienčních záznamů.

5 min diskuse

 

11:50 – 12:30      oběd (EŠC)

 

12:30 – 13:15      Kateřina Bártová (NM Praha)

Renesanční knižní vazba. Její vývoj na příkladech z fondu benediktinské knihovny v Broumově.

5 min diskuse

 

13:20 – 14:00      Lucia Ulbríková (FR UPa)

Zušlechtěné papíry a kniha. Jejich vývoj a použití v knize na příkladech z fondu benediktinské knihovny v Broumově.           

5 min diskuse

 

14:05 – 14:50      Ondřej Zikl (FR UPa)

Restaurování starého tisku Commentarius ad usus feudorum z r. 1555 ze sbírek Muzejní a benediktinské knihovny Rajhrad.

5 min diskuse

 

 

14:55                    ukončení konference

Fakulta restaurování, Jiráskova 3
Mgr. et BcA. Radomír Slovik