Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

Uložit do kalendáře 05-03-2021 9:15 31-05-2022 9:15 Czech republic/Europe Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví   Poskytovatel: Evropská unie Program: ERASMUS+ Období realizace: 12/2019 - 5/2022 Pracoviště: Fakulta restaurování - Katedra chemické technologie FR Hlavní řešitel: Ing. Bayer Karol Spoluřešitelé:... Fakulta restaurování, Jiráskova 3
05. 03. - 31. 05. 2022 Fakulta restaurování, Jiráskova 3
Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

 

Poskytovatel: Evropská unie

Program: ERASMUS+

Období realizace: 12/2019 - 5/2022

Pracoviště: Fakulta restaurování - Katedra chemické technologie FR

Hlavní řešitel: Ing. Bayer Karol

Spoluřešitelé:

Academia Istropolitana Nova - Slovenská republika (Hlavní řešitel projektu)

Verein Förderung der Baudenkmalpflege – Rakousko

Cíle projektu:

1.     Přispívat k rozvoji a modernizaci odborných školení v péči o hmotné kulturní dědictví s využitím mezinárodní spolupráce SK-AT-CZ.

2.     Vypracovat srovnávací analýzu možností odborného vzdělávání  v oblasti ochrany
a péče o kulturní dědictví v jednotlivých zemích (SK, CZ, AT).

3.     Navrhnout systém kvalitních vzdělávacích programů pro následující cílové skupiny:

  • řemeslníci,
  • pracovníci památkových institucí,
  • zaměstnanci místních a regionálních součástí státní správy,
  • majitelé kulturních památek,
  • architekti a stavební inženýři,
  • restaurátoři.

 

FR - Katedra chemické technologie FR
Ing. Karol Bayer