Restaurování obrazů Věry Jíčinské

Studenti Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování se podílejí na projektu Záchrana fondu malířky Věry Jičínské, jehož řešitelem je město Dobruška.

Rukama studentů prošlo již téměř dvacet děl této významné autorky. Díla prošla neinvazivním a invazivním průzkumem a všemi nezbytnými kroky restaurátorského zásahu. Studenti ateliéru tak vdechli nový život těžce poškozeným obrazům.

Rozšířit fotografii: 
false