Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations.

Uložit do kalendáře 26-10-2022 0:15 27-10-2022 23:45 Czech republic/Europe Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations. Fakulta restaurování pořádá 26.-27. 10. 2022 v Praze mezinárodní vědeckou konferenci Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations.  V současnosti přijímáme příspěvky... Praha
26. 10. - 27. 10. 2022 Praha
Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations.

Fakulta restaurování pořádá 26.-27. 10. 2022 v Praze mezinárodní vědeckou konferenci Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations. 

V současnosti přijímáme příspěvky věnované umělecko-historickým vazbám, technologiím a restaurování štukových děl 16. a počátku 17. století v Záalpí.

Termín podávání abstraktů prodloužen do 31. 03. 2022.

Konference se bude konat pod záštitou vědeckého projektu "Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě" (NAKI II, DG18P02OVV005).

Více ke konferenci, získáte zde:

Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – internal and external ties, contexts, and correlations. | Štuky (upce.cz)

FR Litomyšl
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.