Odborníci z Fakulty restaurování připravili workshop pro kolegy v Izraeli

Vedoucí katedry chemické technologie Ing. Karol Bayer (proděkan pro vědu a výzkum) a vedoucí ateliéru restaurování kamene doc. Jakub Ďoubal byli pozváni do Izraele, aby se podělili o výsledky výzkumu a praktické zkušenosti v oblasti využití nanomateriálů pro konsolidaci kamene, povrchu architektury a nástěnných maleb.

Přednášky  byly doplněny o případové studie z vybraných restaurátorských akcí a praktickou ukázku aplikace. Workshop pro studenty a specialisty z oboru památkové péče probíhal v kampusu Western Galilee College ve městě Akko severně od Tel Avivu.

Pedagogové fakulty restaurování dále navštívili Jeruzalém, kde měli možnost diskutovat o probíhajících restaurátorských pracích i celkové renovaci Davidovy věže - citadele v historickém centru města. Diskuze se zůčastnili zástupci projektanta a stavebního dozoru projektové kanceláře Schaffer & Ronen Engineers Ltd. i zástupci Izraelské památkové péče.

V rámci pobytu proběhly i jednání o konkrétních možnostech další spolupráce zejména studentských a akademických mobilit i výměny zkušeností v oblasti péče o památky. Workshop byl připraven na základě jednání paní Dr. Riny Wassermann z Western Galilee College s  Dr. Janem Vojtěchovským (proděkanem pro zahraniční spolupráci).

Rozšířit fotografii: 
false