Ateliér restaurování kamene

______________________________________________________________________________________________________

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (sádra, štuk, omítky, a komponované materiály). Výuka restaurování výtvarných děl v ateliéru restaurování kamene je staví na tradici kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního uměleckého díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké hodnoty.

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru

Vedoucí ateliéru
doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

doc. Mgr. art.
Jakub
Ďoubal
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

jakub.doubal@upce.cz
466 036 583
Asistent
MgA. Petr Rejman,

MgA.
Petr
Rejman


Fakulta restaurování

petr.rejman@upce.cz
466 036 583
Asistent
MgA. Petra Zítková,

MgA.
Petra
Zítková


Fakulta restaurování

petra.zitkova@upce.cz

Studium


Bakalářské studium

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiály
prezenční studium, 4 roky

Informace o studiu

Magisterské studium

Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
prezenční studium, 2 roky

Informace o studiu

Informace pro uchazeče

Nejdůležitější informace, které potřebuješ vědět, aby ses mohl/a přihlásit ke studiu v ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování.

Pro uchazeče

Odborné přednášky pro studenty

Fakulta restaurování spolupracuje s celou řadou odborníků z Čech i ze zahraničí, kteří studentům prezentují své zkušenosti. Teoretické přednášky jsou doplňovány praktickými ukázkami a workshopy zaměřenými na konkrétní témata z oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.

Přednášky

Napsali o nás

Články
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!