Ateliér výtvarné přípravy

Ateliér je zaměřen na kresebnou, grafickou, malířskou a sochařskou přípravu studentů, s přihlédnutím ke specifikům čtyř specializovaných oborů.  Výuka je zaměřena na zvládání základů realistické kresby, malby a modelace, rozvoj kompozičního a barevného cítění, s cílem porozumění výtvarné i technologické struktury výtvarných děl.  Součástí výuky jsou technologické kopie, teoretická výuka perspektivy, předměty anatomie , fotografie, a kresba večerního aktu. Cílem výtvarné přípravy v oboru restaurování a konzervace kamene je získání modelačních dovedností a základních sochařských a štukatérských technik, včetně provádění forem a kopií formou sádrových odlitků či materiálově rozličných výdusků. Vše je směřováno k tomu, aby byl pochopen princip výstavby sochařského díla v návaznosti na zákonitosti materiálu, z něhož je dílo provedeno.

 

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru.

Vedoucí ateliéru

prof. akad. mal.
Tomáš
Lahoda


Fakulta restaurování

tomas.lahoda@upce.cz
Asistent

MgA.
Pavel
Hošek


Fakulta restaurování

pavel.hosek@upce.cz
Asistent
Mgr. Zuzana Soukupová,

Mgr.
Zuzana
Soukupová


Fakulta restaurování

zuzana.soukupova@upce.cz
466 036 601
Odborný asistent

MgA.
Radek
Petříček
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

radek.petricek@upce.cz

Studium


Vyučované předměty

AVP/PLN
AVP/VYP
AVP/VYPU
AVP/VEA
AVP/ANA
AVP/FOT

Studijní plány

Nabídka specializovaných služeb

Letní škola pro zájemce o studium na FR UPa.Účastníci kurzu si rozšíří a zdokonalí své výtvarné schopnosti a zvýší tak své šance na úspěch v přijímacím řízení.

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!