Zahraniční spolupráce FR

Fakulta se rovněž podílí na řadě ojedinělých restaurátorských děl a projektů nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Její studenti zejména v rámci programu EU ERASMUS+ pravidelně vyjíždějí na praktické stáže. Od akademického roku 2006/07 také absolvují semestrální studijní pobyty.

 

 

Mobility studentů

Studijní stáže Erasmus

Naše studenty v roce 2019 přijala:

Zimní semestr 2018/19: SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, Lugano (Švýcarsko), Instituto Politécnico de Tomar, Portugalsko), Universitat Polytecnica de Valencia (Španělsko)

Letní semestr 2018/19: Universitat Polytecnica de Valencia (Španělsko)

Zimní semestr 2019/20: Magyar Képzőművészeti Egyetem (Maďarsko)

 

 

Praktická stáž Erasmus

V roce 2019 byla realizována řada praktických studentských stáží, a to v těchto institucích:

Lithos s.r.l, Benátky (Itálie)

Atelier du Patrimoine/Pauline Hélou (Francie)

Pons asini, Restauratoren-Partnerschaft LINKE & DÄHNE, Orlaműnde (Německo)

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ( Německo)

Galleri Tonne, AS, Oslo (Norsko)

 

 

Outgoing studenti – Internacionalizace :

Matsumoto University (Japonsko) – 2 studentky

 

 

Erasmus - Výjezdy zaměstnanců

V rámci programu Erasmus vyjeli do zahraničí také zaměstnanci FR.

Učitelské pobyty se uskutečnily:

Rakousko (Universität für angewandte Kunst Wien) – 1 mobilita

Estonsko (Eesti Kunstiakadeemia Tallinn) – 2 mobility

Německo (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) – 1 mobilita

 

 

Mimo Erasmus

V rámci projektu Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století:

Německo (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) – 1 mobilita

Německo (HAWK Hildesheim) – 1 mobilita

 

 

Praktické stáže  - jiné zdroje / mimo programy:

Nóra Somodi z Hungarian University of Fine Arts, Maďarsko (AM, ZS 2019/20)

Sara Daroczi z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Fanni Köteles z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Friderika Skladan z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Fanni Szigetváry z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Hajnalka Szűcs z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Dora Varga z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Boglárka Szentirmai z Magyar Képzőművészeti Egyetem, Maďarsko (ANM, LS 2018/19)

Savvina Foutiou z University of West Attica in Athens, Řecko (UDP/KCHT, LS 2018/19)

 

 

Ve spolupráci s Univerzitou Dubrovník byla v roce 2016 zahájena příprava mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu střech a obnovu výroby tradiční střešní krytiny „Kanalica“ na budovách v historickém jádru města Dubrovník v Chorvatsku. V současnosti je připravená náplň, struktura a cíle projektu a hlavní partneři hledají vhodný zdroj financování.

 

 

 

  • Projekt „Heritage Train“ (International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation) v rámci programu Erasmus+ (Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices). Projekt byl připravován ve spolupráci s Academia Istropolitana Nova (SK) a Förderung der Baudenkmalpflege Verein (A). Cílem projektu je analýza současného stavu a vytvoření systému celoživotního vzdělávání v oblasti péče o stavební památky v jednotlivých partnerských zemích.

Projekt je podpořen a zahájen v roce 2020.

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false