Akademický obřad Fakulty restaurování

Slavnostní sponze, promoce absolventů a imatrikulace studentů Fakulty restaurování.

18. Říjen 2017 - 8:00 - 11:00
Zámecká jízdárna
Kontaktní osoba: 
Jitka Korábová