Pozvání na výstavu do Červené věže

Uložit do kalendáře 01-03-2018 8:00 30-03-2018 15:00 Czech republic/Europe Pozvání na výstavu do Červené věže Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fundacja Pałac Gorzanów a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu   „Z Litomyšle do Gorzanowa - Renesanční zámky a venkovské památky mezi... Fakulta restaurování, Červená věž
01. 03. - 30. 03. 2018 Fakulta restaurování, Červená věž

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fundacja Pałac Gorzanów a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu

 

„Z Litomyšle do Gorzanowa - Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem“

„Z Litomyšla do Gorzanowa - Renesansowe pałace i zabytki architektury wiejskiej między Czechami a Kłodzkiem”

 

Místo a čas konání výstavy:

Červená věž, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, Jiráskova 3, Litomyšl

od 1. do 30. března 2018

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 28. února 2018 v 17. hodin

 

K výstavě a její organizaci:

Prezentovaná putovní výstava je realizována v rámci probíhajícího česko-polského projektu „Mezi Slezskem a Čechami - renesanční památky na venkově“, spolufinancovaného z prostředků fondu EFRR a prostřednictvím regionálního sdružení Euroregionu Glacensis. Hlavní motivací projektového týmu a současně organizátorů putovní výstavy bylo zahájení záchranných prací na dvou unikátních renesančních památkách, a to při záchraně a obnově jednoho z nejstarších venkovských domů v Čechách, který vznikl v roce 1617 v Čisté u Litomyšle, a při rekonstrukci rozsáhlého a bohužel i značně zdevastovaného hraběcího sídla v Gorzanówě v polském Kladsku. V obou případech se jedná o renesanční stavební památky zachované na pomezí Čech, Moravy a Kladska, které vznikaly ve druhé polovině 16. století a na začátku 17. století. V rámci výstavy jsou kromě těchto dvou stavebních památek prezentovány i další, které mají svůj historický, architektonický a kulturní význam a to nejen na regionální úrovni. A jak doplňuje autorka textů výstavy Vladislava Říhová a manažer projektu Jiří Kmošek, „samotná výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které představí vybrané zástupce nemovitého kulturního dědictví v oblasti česko-polského pomezí a poutavou formou návštěvníkům přiblíží život poddaných a vrchnosti v kontextu doby a místa. Kromě toho budou populární formou prezentovány výsledky probíhajících odborných studií obce Trstěnice a zámku Gorzanów“. Putovní výstava bude poprvé odhalena v březnu 2018 v Litomyšli a následně bude v intervalu jednoho měsíce prezentována na dalších čtyřech místech česko-polského příhraničí (Moravská Třebová, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Gorzanów). V průběhu celého konání putovní výstavy budou volně k dostání informační letáky zaměřené na propagaci renesančních památek v oblasti severně od Litomyšle směrem do jižního Kladska.

 

Termíny a místa konání výstavy

březen 2018 - Litomyšl

duben 2018 - Moravská Třebová

květen 2018 - Bystrzyca Kłodzka

červen 2018 - Kłodzko

od července 2018 - Gorzanów

 

 

Z Litomyšle do Gořanova – Červená věž hostí putovní výstavu o renesančních památkách

Poslední únorový den proběhla slavnostní vernisáž výstavy Z Litomyšle do Gořanova. Renesanční zámky  a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem. Česko-polskou výstavu jako první, v termínu 1. – 30. 3. 2018, hostí výstavní prostory v Červené věži. Z Litomyšle se v dubnu přemístí do Moravské Třebové a v květnu a červnu bude k vidění v Polsku (Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko). Nakonec bude umístěna v prostorách hraběcího zámku Gořanov (Gorzanów).

Výstava se soustředí na venkovské rezidence, hospodářské budovy, ale i kostely, fary nebo technické památky vzniklé ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Vznikla v rámci projektu přípravy obnovy unikátních objektů lidové architektury z Litomyšlska (z obcí Čistá a Trstěnice) a rozsáhlého renesančního zámku v Gořanově. Finanční podporu poskytl projekt spolufinancovaný z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zázemí výstava našla na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. Fakulta letos slaví 25 výročí vzniku restaurátorského školství v Litomyšli a vernisáž tak zároveň byla časným zahájením slavnostní výstavní sezóny. Za českou stranu expozici připravil Institut lidového kulturního dědictví z.s. a za polskou Fundacja Pałac Gorzanów.

 

Institut lidového kulturního dědictví    http://www.ilkd.cz/projekty/

Fundacja Pałac Gorzanów   http://www.palacgorzanow.pl/

Fotogalerie viz následující odkaz: https://fr.upce.cz/vernisaz-cervene-vezi-28-2-2018

 

http://zpravodaj.upce.cz/kultura/2018/cesko-polska-vystava-v-litomysli/ 

 

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.