Novinky

Exkurze studentů fakulty v Římě  
http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/braunuv-betlem-odkryl-sva-tajemstvi-na-svet-hledi-jako-pred-sto-lety-20141101.html http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3261972
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Závěrečný seminář a veřejný workshop projektu Nanoforart, 27. – 29. 11. 2014, Benátky V rámci mezinárodního výzkumného projektu Nanoforart se v Benátkách ve dnech 27. – 29. 11. 2014 uskutečnilo závěrečné setkání partnerů tohoto projektu. Projekt byl zaměřen na výzkum, vývoj a vyhodnocení nanomateriálů pro...
  http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/socha-panny-marie-zmenena-k-nepoznani-20141104.html        
  V posledních týdnech jsme, podobně jako mnozí další členové restaurátorské obce v České republice, zaznamenali velmi intenzivní snahu o založení České komory restaurátorů. S vědomím odpovědnosti a s přihlédnutím k tomu, že naše fakulta už řadu let vychovává a do praxe uvádí restaur...
Studenti a studentky jazykového modulu SQ-Čeština-02 Jazykového centra Universität Leipzig navštíví dne 26. 11. Fakultu restaurování, především pak Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru (UDP)v rámci studijní cesty na Univerzitu Pardubice. Jazyková centra obou univerzit jsou od roku 2011 partnery v programu Erasmus zaměřený na mobilitu vyučuj...
Na začátku listopadu byli zahájeny restaurátorské práce na čtyřech sochařských dílech z výzdoby zámeckého parku Konopiště někdejšího sídla následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este . Studenti pátého, čtvrtého a třetího ročníku pod vedením pedagogů uskutečnili nároční...
V rámci projektu „Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945“ („Materielle Zeugnisse und Spuren Ghetto Theresienstadt 1941-1945“) byla dne 22. října 2014 oficiálně zahájena spolupráce Fakulty restaurování Univerzity Pardubice při dokumentaci a restaurátorském průzkumu na jednom ze vstupů do bývalé pevnosti v Terezíně. Vedení a...