Novinky

Jakub Ďoubal, fakulta restaurování a o.s. Arte-fakt vás zvou na výstavu Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře Výstava představí výběr nejzajímavějších restaurátorských akcí na sochařských památkách v Kutné Hoře, realizovaných v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala. Autor vý...
Volby do AS UPa 15. 11. 2013
  VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE         termín konání 10. – 12. 12.2013 od 8:00 do 16:00 hod.   FR – Jiráskova 3
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Volby do AS FR 15. 11. 2013
  DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO KOMORY STUDENTŮ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RESTAUROVÁNÍ Na uvolněné místo po senátorovi BcA. Pavlu Rolečkovi, byl předsednictvem AS FR povolán Aleš Hvízdal. Oslovený náhradník místo senátora nepřijal s odůvodněním své nepřítomnosti v Litomyšli v následujícím akademickém...
Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice průběžně studuje řada studentů ze zahraničí v rámci výměnných pobytů (tzv. stáží). Zatím nejvzdálenější destinací je Japonsko – Matsumoto University, odkud k nám na praktickou stáž přicestovala Asuka Wada. V termínu od 30. 9. 2013 do 15. 2. 2014 navštěvuje Ateliér restaurování a konzervace...
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice představuje 20 let výuky restaurování v Litomyšli na výstavě v Nostickém paláci v Praze   Od 1. do 15. listopadu 2013 se v exkluzivních prostorách Nostického paláce na Maltézském nám. 1 v Praze představuje Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Závěr roku, v němž fakulta...
Plakát ke stažení (pdf)
Do druhé části přijímacího řízení, které se koná ve dnech 24. - 26. 9. 2013   POSTUPUJÍ TITO UCHAZEČI:   pro obor 8206R048 - Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   104792     pro obor 8206R103 - Restaurování  a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech:   104798                                                                                                                                                      doc. akad...
Fakulta restaurování vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do bakalářských studijních programů pro obory: 1/ 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 2/ 8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita 2/ 8206R103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech   Termín konání: 23. - 26. 9.2013   Termín uzávěrky přihlášek: 17. 9. 2013 Termín odevzdávání domácích prací: 16. - 17....