Novinky

Zveme Vás na výstavu projektu OP VK Inovace studijního programu Historických věd Filozofi cké fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (CZ 1.07/2.2.00/07.0188) Historici a restaurátoři v praxi a na monografickou výstavu Sochař Martin Krupka VERNISÁŽ dne 26.4.2012 v 18:00, v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl
Děkanské volno 19. 04. 2012
Na pondělí dne 7. 5. 2012 vyhlašuji pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice   D Ě K A N S K É    V O L N O.     Výuka je v tento den zrušena.       Ing. Karol Bayer děkan Fakulty restaurování            V Litomyšli dne 17.4.2012                                                                                                                               
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pokračuje v sérii svých specializovaných kurzů. Tentokrát se mladí restaurátoři zaměřují na renesanční sgrafita. Workshop probíhá na fakultě ve dvou částech 10. - 11. dubna a 16. - 18. dubna. Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Mgr. et BcA. Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění. V oboru restaurování se...
Protestní akce na FR 23. 03. 2012
Dne 28. 2. 2012 zorganizoval ASFR protestní akci proti věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. AS a celá akademická obec Fakulty restaurování tím chtěla vyjádřit svou podporu AS UPa ale i ostatním akademickým senátům a obcím, které se vůči výše zmíněným záměrům rozhodli protestovat...
Oprava chybných údajů otištěných v LN v únoru 2012   V příloze Lidových novin ze dne 17. února 2012 se objevilo množství nepřesných a chybných informací. Protože tyto údaje Fakultu restaurování poškozují, rádi bychom jednotlivé chybné informace uvedli na pravou míru.   CHYBA: na fakultě je zapsáno 11 studentů...
Pozvánka na FIGURAMA 01. 03. 2012
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní zahájení výstavy FIGURAMA 12 a vernisáž výstavy ARTELERIE, které se uskuteční v úterý 6.3. 2012 v 18 hodin v prostoru dvorany Nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze.  
Srdečně Vás zveme na absolventský ples Fakulty restaurování 9. březen (pátek) začátek v 19:00 Lidový dům Litomyšl vstupné 180 Kč   - večerem provází kapela "Teens Jazzband" a DJ FAleš - těšte se na bohatou tombolu a Boogie tanečnice   Vstupenky v předprodeji v Informačním centru v Litomyšli a v sekretariátě děkana Fakulty restaurování, Jir...