Novinky

Na začátku listopadu byli zahájeny restaurátorské práce na čtyřech sochařských dílech z výzdoby zámeckého parku Konopiště někdejšího sídla následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este . Studenti pátého, čtvrtého a třetího ročníku pod vedením pedagogů uskutečnili nároční...
V rámci projektu „Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945“ („Materielle Zeugnisse und Spuren Ghetto Theresienstadt 1941-1945“) byla dne 22. října 2014 oficiálně zahájena spolupráce Fakulty restaurování Univerzity Pardubice při dokumentaci a restaurátorském průzkumu na jednom ze vstupů do bývalé pevnosti v Terezíně. Vedení a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ateliér restaurování kamene Fakulty restaurování provádí rozšířený  průzkum a restaurování vzorového pole na morovém sloupu v Kutné Hoře. Barokní morový sloup je dílem jezuitského sochaře Františka Bauguta. Vznikal mezi lety 1713 - 1715 jako připomínka morové epidemie, během níž v roce 1713 zahynulo více než tisíc lid...
Skupinku dvaceti studentů z partnerské školy Oberstufenzentrum, Barnim, Abteilung, Sozialwesen přivítá Vyšší a střední odborná škola pedagogická v Litomyšli. Během jejich 7 denního pobytu v Litomyšli je pro studenty připraven bohatý program, mezi které patří i návštěva Fakulty restaurování ve čtvrtek  27. listopadu. Nahl...
V úterý 4. listopadu 2014 proběhl na půdě Evropského školicího centra v Litomyšli seminář věnovaný problematice aplikovaného výzkumu v péči o kulturní dědictví, jeho specifikům, možnostem, které přináší, a výhledům na další období. Prezentující se vedle představení projektu, jeho očekávan...
Za italskými památkami díky projektu Doceo pro cultura Studenti dvou fakult Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování a Fakulty filozofické, budou moci v následujících šesti měsících díky finančnímu přispění z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podvakráte vycestovat na týdenní exkurzi za památkami Itálie. Mo...
Ve čtvrtek 23. října navštívili zahraniční hosté Fakultu restaurování UPa, která sídlí v Litomyšli. S akademickými pracovníky FZS přijeli Sandra Buttigieg z University of Malta (Malta), Hanna-Leena Melender z University of Applied Sciences, Vaasa (Finsko) a Viera Gulová z Orthopädisches Spital Wien Speising (Rakousko). Po prohlídce fakulty následovala prohlídka zá...
Ve dnech 23. – 24. 10. 2014 proběhl v polské Toruni 4. ročník mezinárodní konference restaurátorů papíru a usně pod záštitou University Mikolaja Kopernika. Akce se zúčastnili dva členové vědeckého týmu projektu VEPA  Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Mgr. Radomír Slovik, vedoucí ateliéru papíru, knižní vazby a dokumentů...