Novinky

Exkurze studentů 4. a 5. ročníku Fakulty restaurování dne 9. ledna 2015 do katedrály sv. Klimenta a Lapidária Národního muzea probíhala v rámci předmětů Barva v architektuře a sochařství (vyučující Mgr. Jiří Kaše) a předmětu Metodologie restaurátorských realizací (doc. Jiří Novotný, ak. soch.). V rámci dlouhodob...
V rámci projektu "Doceo pro Cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování" proběhne ve dnech 17. – 24. dubna 2015 exkurze do severní Itálie (Veneto, Emilia Romagna). Předběžný program: pátek       odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách sobota celodenní program v Benátkách (orientace ve m...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
16. ledna 2015, od 10:00 do 16:00 Akademičtí pracovníci ateliérů budou během Dne otevřených dveří k dispozici ke konzultacím nad domácími pracemi. Informace ke stažení (pdf) Plánek ke stažení (pdf) Ateliér výtvarné přípravy vedoucí ateliéru: doc. Tomáš Lahoda, akademický malíř, e-mail: tomas.lahoda@upce.cz Areál hlavn...
V rámci projektu "Doceo pro Cultura – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování" proběhne ve dnech 17. – 24. dubna 2015 exkurze do severní Itálie (Veneto, Emilia Romagna).   Předběžný program: pátek       odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách sobota celodenní program v Benátkách (orientace ve...
  Ve dnech 16 - 17. 12. 2014 proběhly na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice volby do Akademického senátu FR UPce. Do senátu byli z navrhovaných kandidátů zvoleni ti zástupci, kteří získali v tajné, rovné a přímé volbě nejvyšší počet hlasů. Do komory studentů byli voleni 3 senátoři, do komory akademiků 6 senátor...
  Ve dnech 16 - 17. 12. 2014 proběhly na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice volby do Akademického senátu FR UPce. Do senátu byli z navrhovaných kandidátů zvoleni ti zástupci, kteří získali v tajné, rovné a přímé volbě nejvyšší počet hlasů. Do komory studentů byli voleni 3 senátoři, do komory akademiků 6 senátor...
Ve středu 10. 12. 2014 se v rámci projektu BRAVO II uskutečnil výjezd zástupců Fakulty restaurování - MgA. Ivana Kopáčika a BcA. Jana Prokýška na SUPŠ v Bechyni. Zde byla představena fakulta, její specializované ateliéry a katedry pomocí PwP prezentace i konkrétních ukázek prací studentů ze specializovaných ateliérů. K nejzajímavěj...
Dne 25. listopadu 2014 uspořádala Fakulta restaurování pro své studenty Seminář mobility 2014. Bylo prezentováno celkem 11 zahraničních studentských mobilit, které se uskutečnily díky podpoře z programů Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS, či běžícího projektu s názvem DOCEO PRO CULTURA, který je financován z operačního programu. Jednalo se o...