Novinky

Studenti a studentky jazykového modulu SQ-Čeština-02 Jazykového centra Universität Leipzig navštíví dne 26. 11. Fakultu restaurování, především pak Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru (UDP)v rámci studijní cesty na Univerzitu Pardubice. Jazyková centra obou univerzit jsou od roku 2011 partnery v programu Erasmus zaměřený na mobilitu vyučuj...
Na začátku listopadu byli zahájeny restaurátorské práce na čtyřech sochařských dílech z výzdoby zámeckého parku Konopiště někdejšího sídla následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este . Studenti pátého, čtvrtého a třetího ročníku pod vedením pedagogů uskutečnili nároční...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V rámci projektu „Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945“ („Materielle Zeugnisse und Spuren Ghetto Theresienstadt 1941-1945“) byla dne 22. října 2014 oficiálně zahájena spolupráce Fakulty restaurování Univerzity Pardubice při dokumentaci a restaurátorském průzkumu na jednom ze vstupů do bývalé pevnosti v Terezíně. Vedení a...
Ateliér restaurování kamene Fakulty restaurování provádí rozšířený  průzkum a restaurování vzorového pole na morovém sloupu v Kutné Hoře. Barokní morový sloup je dílem jezuitského sochaře Františka Bauguta. Vznikal mezi lety 1713 - 1715 jako připomínka morové epidemie, během níž v roce 1713 zahynulo více než tisíc lid...
Skupinku dvaceti studentů z partnerské školy Oberstufenzentrum, Barnim, Abteilung, Sozialwesen přivítá Vyšší a střední odborná škola pedagogická v Litomyšli. Během jejich 7 denního pobytu v Litomyšli je pro studenty připraven bohatý program, mezi které patří i návštěva Fakulty restaurování ve čtvrtek  27. listopadu. Nahl...
V úterý 4. listopadu 2014 proběhl na půdě Evropského školicího centra v Litomyšli seminář věnovaný problematice aplikovaného výzkumu v péči o kulturní dědictví, jeho specifikům, možnostem, které přináší, a výhledům na další období. Prezentující se vedle představení projektu, jeho očekávan...
Za italskými památkami díky projektu Doceo pro cultura Studenti dvou fakult Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování a Fakulty filozofické, budou moci v následujících šesti měsících díky finančnímu přispění z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podvakráte vycestovat na týdenní exkurzi za památkami Itálie. Mo...
Ve čtvrtek 23. října navštívili zahraniční hosté Fakultu restaurování UPa, která sídlí v Litomyšli. S akademickými pracovníky FZS přijeli Sandra Buttigieg z University of Malta (Malta), Hanna-Leena Melender z University of Applied Sciences, Vaasa (Finsko) a Viera Gulová z Orthopädisches Spital Wien Speising (Rakousko). Po prohlídce fakulty následovala prohlídka zá...