Novinky

Za italskými památkami díky projektu Doceo pro cultura Studenti dvou fakult Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování a Fakulty filozofické, budou moci v následujících šesti měsících díky finančnímu přispění z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podvakráte vycestovat na týdenní exkurzi za památkami Itálie. Mo...
Ve čtvrtek 23. října navštívili zahraniční hosté Fakultu restaurování UPa, která sídlí v Litomyšli. S akademickými pracovníky FZS přijeli Sandra Buttigieg z University of Malta (Malta), Hanna-Leena Melender z University of Applied Sciences, Vaasa (Finsko) a Viera Gulová z Orthopädisches Spital Wien Speising (Rakousko). Po prohlídce fakulty následovala prohlídka zá...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve dnech 23. – 24. 10. 2014 proběhl v polské Toruni 4. ročník mezinárodní konference restaurátorů papíru a usně pod záštitou University Mikolaja Kopernika. Akce se zúčastnili dva členové vědeckého týmu projektu VEPA  Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Mgr. Radomír Slovik, vedoucí ateliéru papíru, knižní vazby a dokumentů...
Děkanské volno 20. 10. 2014
Na pondělí 27. října 2014 vyhlašuje děkan Fakulty restaurování děkanské volno.      
Mezinárodní workshop 13. 10. 2014
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců V prostorách Národního památkového ústavu v Telči se v úterý 14. října koná mezinárodní workshop projektu „Nanolith“ pod názvem VÁPENNÉ NANOMATERIÁLY A JEJICH UPLATNĚNÍ PŘI KONZERVACI PAMÁ...
Děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:   Ateliér restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů: 1 místo vedoucího ateliéru - doc., OA nebo A 1 místo odborného asistenta 1 místo asistenta   Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru...
Obnova letitých fresek v Zahrádce pokročila 2.7.2014    Havlíčkobrodský deník    str. 1   Titulní strana     (čtk)    Litomyšl   Horní Paseka – V zahrádeckém kostele již restaurátoři zachránili nejcennější část středověkých maleb v presbytáři. Vyplnit museli tis...