Novinky

V průběhu konání kurzu budou účastníkům představeny nejnovější poznatky vědy a výzkumu, používané techniky a technologie v oblasti péče o kulturní dědictví, včetně implementace poznatků do praxe. Nabídka kurzů s dosud volnou kapacitou: 5 denní kurz chemie pro restaurování termín konání: 18....
Studenti Fakulty restaurování se v sobotu 26.4.2014 aktivně zúčastnili již 3. litomyšlské lázeňské sezóny. Svými dílnami doplnili mozaiku akcí, které v Litomyšli od pátku do neděle probíhaly s cílem obrodit duševní síly účastníků. Studenti si na kolonádě připravili 4 praktické dílny, ve kterých si...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
  Metody konzervace a restaurování textilních částí uměleckých děl byl v pořadí 1. seminář pořádaný Ateliérem restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech, který se konal v termínu 28. 4. 2014 za podpory projektu ESF DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty...
  Fakulta restaurování nabízí zájemcům – studentům středních škol starším 18 let – možnost účasti na specializované letní škole v Litomyšli.    V průběhu konání kurzů budou účastníkům představeny nejnovější poznatky vědy a výzkumu, používan...
Ve dnech 24. 3. - 25. 3. 2014 proběhl na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice „Kurz rokokového dekoru“. Workshop proběhl pod vedením lektora Miroslava Bodanského, DiS. Kurz byl určen pro studenty Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na počátku kurzu proběhla přednáška přibližující dobu rokoka a umě...
Kurz mozaiky 30. 04. 2014
Ve dnech 7. 4. - 8. 4. 2014 proběhl na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice „Kurz mozaiky“. Workshop proběhl pod vedením lektorka Františka Tesaře. Kurz byl určen pro studenty Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na počátku kurzu zazněla přednáška o původních technikách mozaiky, její skladbě a po...
Ve dnech 14. 4. - 15. 4. 2014 proběhl na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice „Kurz renesančního sgrafita I.“. Workshop proběhl pod vedením Mgr. Jany Waisserové. Kurz byl určen pro studenty Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na počátku kurzu zazněla přednáška Mgr. Jany Waisserová o původních techniká...
Kurz zlacení 30. 04. 2014
Ve dnech 28. 4. - 29. 4. 2014 proběhl na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice „Kurz zlacení“. Workshop proběhl pod vedením lektorka Martina Zmeškala. Kurz byl určen pro studenty Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Na počátku kurzu zazněla přednáška o jednotlivých technikách zlacení a o restaurování...