Novinky

Restaurování a reinstalace voskového srdce pro Václava Havla Ve čtvrtek 14.6.2012 proběhla při příležitosti slavnostního zahájení Smetanovy výtvarné Litomyšle za přítomnosti starosty města Litomyšl pana Michala Kortyše a radní Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči paní Jany Pernicové vernisáž výstavy fotografií Oldřicha Škáchy nazvané Havel navždy. Součástí výstavy fotografií bývalého prezidenta České republiky je instalace voskového Srdce pro Václava Havla. Jde o...
Do druhého kola přijímacího řízení, které se koná ve dnech 19. - 22. 6. 2012   POSTUPUJÍ TITO UCHAZEČI:   pro obor 8206R048 - Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 98102 97385 98097 92238 98035   pro obor 8206R049 - Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita: 98065 98052 98041 98096 92569 98013 92371 98070 98094 98068 96949   pro obor 8206R050 - Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů: 98069...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Časový harmonogram přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013     úterý 19.6.2012   8-11.00 hod - registrace uchazečů, jejichž čísla byla dne 28. 5.2012 zveřejněna na webových stránkách fakulty,na studijním oddělení fakulty, Jiráskova 3, Litomyšl   12.30-13.30 hod - písemný test z dějin umění (učebna č.1+2) 14.30-15.30 hod - písemný test z chemie (učebna č.1+2)     středa 20.6.2012   8.00-18.00 hod - první den talentových zkoušek (ateliéry)     čtvrtek 21...
Zveme Vás na výstavu projektu OP VK Inovace studijního programu Historických věd Filozofi cké fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (CZ 1.07/2.2.00/07.0188) Historici a restaurátoři v praxi a na monografickou výstavu Sochař Martin Krupka VERNISÁŽ dne 26.4.2012 v 18:00, v budově Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl
Děkanské volno 19. 04. 2012
Na pondělí dne 7. 5. 2012 vyhlašuji pro studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice   D Ě K A N S K É    V O L N O.     Výuka je v tento den zrušena.       Ing. Karol Bayer děkan Fakulty restaurování            V Litomyšli dne 17.4.2012                                                                                                                               
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pokračuje v sérii svých specializovaných kurzů. Tentokrát se mladí restaurátoři zaměřují na renesanční sgrafita. Workshop probíhá na fakultě ve dvou částech 10. - 11. dubna a 16. - 18. dubna. Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Mgr. et BcA. Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění. V oboru restaurování se...
Protestní akce na FR 23. 03. 2012
Dne 28. 2. 2012 zorganizoval ASFR protestní akci proti věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. AS a celá akademická obec Fakulty restaurování tím chtěla vyjádřit svou podporu AS UPa ale i ostatním akademickým senátům a obcím, které se vůči výše zmíněným záměrům rozhodli protestovat...
Oprava chybných údajů otištěných v LN v únoru 2012   V příloze Lidových novin ze dne 17. února 2012 se objevilo množství nepřesných a chybných informací. Protože tyto údaje Fakultu restaurování poškozují, rádi bychom jednotlivé chybné informace uvedli na pravou míru.   CHYBA: na fakultě je zapsáno 11 studentů...