Novinky

Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli začíná rozsáhlý restaurátorský a přírodovědný průzkum dvou barokních obrazů Křížové cesty z kostela Povýšení svatého Kříže v Litomyšli. Díla pocházejí z roku 1773 a jejich autorem je významný východočeský malíř Josef Ceregetti. Obrazy byl i s dobovými ozdobnými rámy sejmuty ze zdi kostela a převezeny do Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru, kde budou prozkoumány invazivními i neinvazivními metodami a posléze také...
Ve dnech 17. a 18. 1. 2018 se na Fakultě restaurování uskutečnil kurz Pokročilá práce se dřevem – sanace a petrifikace dřeva. Kurzu se účastnili studenti Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru. Kurz vedl mistr truhlář Karel Ungr. Náplní kurzu byla kromě teoretické části (sanace a petrifikace dřeva) i část praktická, ve které měli studenti možnost se seznámit s technikami oprav dřevěných částí obrazových rámů a vybraných částí oltářní menzy.   https://...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pátek dne 12. ledna 2018 proběhl na Fakultě restaurování Den otevřených dveří.   Fotogalerie viz následující odkaz: https://fr.upce.cz/den-otevrenych-dveri-na-fakulte-restaurovani-dne-12-1-2018      
Konference Copenhagen 16. 01. 2018
Seminář "Péče a konzervace rukopisů 17"  - 17-tý mezinárodní seminář organizovaný Univerzitou v Kodani se uskuteční ve dnech 11. - 13. 4. 2018 http://nors.ku.dk/cc/   Registrace je otevřená (do konce ledna nabídka včasné registrace "early bird") http://nors.ku.dk/cc/registration-cc17/   Program semináře http://nors.ku.dk/cc/programme-2018/
http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2017/fakulta-restaurovani-v-mexiku/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000141211-udalosti-v-regionech/
Litomyšl (Svitavsko) - Do koleje piaristů v Litomyšli se stěhují tisíce cenných historických knih. Městu je v roce 2015 daroval piaristický řád, dosud však byla většina svazků uskladněná v depozitáři. Radnice pro knihovnu nechala zrestaurovat původní regálové skříně. "Všechny jsou již na svých místech. Kvůli ochraně knižního fondu jsou zasklené. Zatím jsme zaplnili jednu," řekl ČTK Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která se bude o knihy starat. Jedna skříň...
Vernisáž výstavy Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích. V úterý 5. 11. 2017 se v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a v Galerii Václava Chada ve zlínském zámku uskutečnila vernisáž výstavy nazvané: Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích. Jedná se o první soubornou výstavu dosud neprávem opomíjené autorky Milady Schmidtové Čermákové. Malířka Milada Schmidtová vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně, kde...