Novinky

Vážení uchazeči o studium na Fakultě restaurování UPa, rádi bychom Vás informovali, že přijímání přihlášek ke studiu probíhá beze změny, v této chvíli též platí původní termín přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu. Přihlášky na Bc. do 7. 5. 2020 Termín konání přijímacích zkoušek Bc. 16. - 18. 6. 2020  
U nás se můžete přihlásit ke studiu do 30. června 2020 do bakalářských studijních programů a do 25. srpna 2020 také do magisterských studijních programů.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Do navazujících magisterských programů také bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
AS FF pozvánka 30. 03. 2020
POZVÁNKA na 79. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 6. dubna 2020 od 14:00 hodin formou videokonference zde:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5YWM5NDktZjJjNi00M2JjLTkyODAtNWZlMTY4ZjE0Mzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d     Program: Zahájení a jmenování...
Aktuální info pro nové uchazeče o studium a studenty naší fakulty: Vzhledem ke vzniklé situaci v České republice a ve světě se snažíme flexibilně reagovat a prodlužujeme termíny podávání přihlášek! Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je maximálně umožnit studentům, vzhledem k aktuálně nepříznivé situaci ve společnosti, aby mohli své přihlášky zasílat i po původně plánovaném termínu. Věříme, že si tak snáze najdete cestu podat si přihlášku a začít svou...
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Opatření č. 1/2020 Věc: Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19 Působnost pro: pracovníky a studenty Fakulty filozofické UPa Účinnost: dnem vydání Vypracoval: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph....
Rouška se až do odvolání stává naším každodenním společníkem. Jak s ní žít se momentálně učíme všichni. Zabraňuje vniknutí kapének do vzduchu, když jsme my sami nakaženi, ale nevíme o tom. Co musíme vědět? Jak ji správně nasadit a starat se o ni, aby byla účinná. Vedoucí Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií PhDr. Kateřina Horáčková, DiS. popisuje základní rady. „Jednorázová rouška z lékárny či zdravotnických potřeb žádnou zvláštní péči nepotřebuje. Nepere...