Novinky

12. října 2021 se konal odborný seminář s mezinárodní účastí pořádaný v rámci kampaně Evropský rok železnice 2021. Pořadatelem byla Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s Českým železničářským esperantským svazem. Zaznělo celkem 7 přednášek z oblasti historie (Tomáš Vašut, Jaroslav Matuška: Mezinárodní železniční spojení v éře parostrojů. Rakouské císařství 1865), současnosti (Rodica Todor: IFEF projekt Erasmus+ „Udržitelná...
Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty filozofické Univerzity Pardubice mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 20 000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční (o výši přidělené...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, z provozních důvodů bude pobočka univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií v pátek 29. 10. 2021 mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.  
Téměř 700  studentů, zaměstnanců, ale také občanů Pardubic využilo nabídku očkování proti covidu-19. Možnost využili také pardubičtí středoškoláci. Nechali se naočkovat přímo v univerzitním kampusu. Vysoká škola opakovaně poskytla zdravotníkům zázemí ve vestibulu Fakulty chemicko-technologické. „Uvědomujeme si, že očkování představuje nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy nás všech a zároveň umožňuje plnohodnotné vzdělávání,“ uvedla prorektorka pro vnější...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás srdečně zve na přednášku Úvod do business analýzy v agilním prostředí, se kterou vystoupí Mgr. David Klimek, business analytik, Česká spořitelna 26. 10. 2021 od 10:00 hod., DB-B2 Kontaktní osoba: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (michal.kubenka@upce.cz, Ústav podnikové ekonomiky a managementu)
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vás srdečně zve na přednášku Doménová jména a jejich ochrana, na které vystoupí JUDr. Dalibor Kovář, advokát, AK Havel a Partners. 25.10. 2021, 14:00 hod., EB- E2.  Kontaktní osoba: JUDr. Barbora Kovářová (barbora.kovarova@upce.cz, Ústav správních a sociálních věd)      
  HARMONOGRAM Státní doktorská a obhajoba disertační práce 4. 11. 2021   Místo konání: FZS Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice, místnost ZE3   Studijní program:      Ošetřovatelství   Čas Jméno doktoranda Téma disertační práce Školitel Oponenti...
Dne 15. října se konalo 4. zasedání Vědecké rady Univerzity Pardubice, na jehož programu bylo řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jitky Komárkové, Ph.D. pro obor „Systémové inženýrství a informatika“. Vědecká rada UPCE doporučila jmenování doc. Komárkové profesorem. Gratulujeme.