Novinky

POZVÁNKA na 93. zasedání AS FF UPa které se koná v pondělí 25. října 2021 od 13.30 prezenční formou v místnosti EA 13022     Program zasedání AS FF UPa Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Projednání a schvalování návrhu směrnice: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2022/2023 (předkládá doc. Kubeš)...
POZVÁNKA na 11. řádné zasedání akademického senátu FZS které se bude konat v úterý 19. října od 14:00 hodin distanční formou přes platformu MS Teams Program zasedání: Zahájení zasedání, Jmenování skrutátorů, Schválení pravidel pro distanční formu zasedání, Schválení programu zasedání, Zpráva o činnosti předsednictva senátu FZS Zhodnocení volby nového rektora Doplňující volby do AS UPa Pravidla...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Odstartovali jsme velmi zajímavou a smysluplnou spolupráci s neziskovou organizací Centrum Kosatec. Posláním Kosatce je především pomáhat lidem s hendikepem a bořit tak bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných, přičemž Kosatec patří mezi největší zaměstnavatele hendikepovaných osob v Pardubicích a vznikl již před více než 20 lety. V týmu Centra Kosatec vznikl nápad na propojení aktivit neziskové sféry a aktivit naší fakulty. Nově se tak studenti Fesky seznamují s ...
Společnost Spolchemie hledá vhodné kandidáty na pozici: ředitel/ředitelka R&D ANORGANIKA. Profil kandidáta/kandidátky: VŠ chemického směru Praxe a prokazatelné zkušenosti v oblasti R&D odpovídající důležitosti pozice Zkušenosti s vedením týmu Orientace na výsledek, organizační dovednosti, prezentační dovednosti, komunikativnost, samostatnost Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint) Znalost angličtiny slovem i písmem...
Smlouvu o spolupráci a propagaci uzavřela významná česká chemička SPOLCHEMIE s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. “Rok od roku je pro chemický průmysl těžší získávat kvalifikované pracovníky prakticky na všechny pozice. Ambice EU v oblasti tzv. zelené dohody a snaze o uhlíkovou neutralitu se přitom bez chemie a jejich pracovníků neobejdou. I proto je pro celý chemický průmysl spolupráce s univerzitami i školami naprosto zásadní,” okomentoval důvody uzavření...
Na konci září byla v Otevřené zahradě v Brně slavnostně pokřtěna kniha Připravte děti na život, kterou společně sepsaly Helena Zitková z katedry anglistiky a amerikanistiky a certifikovaná lektorka Hana Vykoupilová. Tato kniha seznámí čtenáře s tím, jak v dětech rozvíjet soft skills, tedy základní dovednosti, které jsou potřebné pro spokojený život.   Autorky si jako místo křtu zvolily krásný prostor Otevřené zahrady v Brně, která se svým názvem i...
Jednodenní sympozium pořádané Katedrou literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické, které se konalo 15. září 2021 v Dačického domě v Kutné Hoře, se zaměřilo na široké spektrum otázek spojených s pamětí, které zasahují jak do oblasti vědeckého, zejména historického výzkumu, tak do oblasti umělecké, především literární tvorby. Sympozium ukázalo, že přes rozdílné oborově-metodologické přístupy (oral history, sociální historiografie, dějiny náboženství, mediální...
Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhne v pátek 5. listopadu 2021 v Aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin.  Sraz přihlášených absolventů je ve vstupní hale auly do 8:30 hodin. Absolventi, kteří se nepřihlásili, nebo se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit. Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je třeba...