Vrstva EGNSS s vysokou integritou pro multimodální ekologickou dopravu - HELMET

Poskytovatel: Evropská unie
Program: HORIZON 2020
Období realizace: 01/2020 - 12/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Výzkumné centrum FEI
Hlavní řešitel: Filip Aleš
Spoluřešitelé: Holík Filip | Němec Zdeněk
Popis:
Návrh projektu HELMET je zaměřený na využití satelitních navigačních signálů EGNSS ( EGNOS a Galileo) s cílem poskytnout služby určení polohy vozidel s vysokou přesností a integritou bezpečnosti pro ekologickou a bezpečnou mobilitu. Hlavním cílem je vyvinout multimodální vrstvu pro monitorování integrity na základě EGNSS a dalších senzorů s uplatněním pro zabezpečení a řízení vlaků, samořiditelné / autonomní automobily, drony, atd. Součástí projektu bude rovněž ověření navržené koncepce formou laboratorních a provozních testů. V projektu bude využit synergický efekt mezi jednotlivými druhy pozemní dopravy. Předpokládá se, že výsledky projektu budou uplatněny při přípravě mezinárodních standardů, například v rámci RTCM SC-134. Další informace o projektu https://cordis.europa.eu/project/rcn/226166/factsheet/en