doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D. | Fakulta restaurování

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Kontakty

466 037 197
anna.krejcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3203-856X

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení ochrany životního prostředí (30352)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
FCH/SB061 (2021) G - - -
KBBV/C376 (2021) G - - -
UECHI/CA162 (2021) G - - -
UECHI/CD162 (2021) G - - -
UECHI/C047 (2021) G PR - -
UECHI/C055 (2021) - - CV -
UECHI/C139 (2021) G - - -
UECHI/C219 (2021) G - - -
UECHI/C220 (2021) G - - -
UECHI/C251 (2021) G - - -
UECHI/C255 (2021) G - - -
UECHI/C257 (2021) - PR - -
UECHI/C257 (2021) G - - -
UECHI/C258 (2021) G - - -
UECHI/C259 (2021) G - - -
UECHI/C317A (2021) G - - -
UECHI/C336 (2021) - - CV -
UECHI/C404 (2021) G - - -
UECHI/C406 (2021) G - - -
UECHI/C416 (2021) G - - -
UECHI/C423 (2021) G - - -
UECHI/C497 (2021) G PR - -
UECHI/C498 (2021) G PR - -
UECHI/C675 (2021) G - - -
UECHI/C944 (2021) G PR - SE
UECHI/C970A (2021) G - - -
UECHI/SM014 (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
AUDRLICKÁ VAVRUŠOVÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - BAŤA, R. - POUZAR, M. Life cycle assessment of Ni-alumina and V-alumina catalysts for catalytic oxidative dehydrogenation of ethane Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2020, vol. 26, no. 2020, s. 211-221. ISSN: 1211-5541.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
MIŠÍKOVÁ, F. - KREJČOVÁ, A. - PATOČKA, J. Monitoring of Gadolinium Anomaly in Soil, Grapevine and Wine Samples from the Czech Republic. In Chemie je život : sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5921-2.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - WEIDLICH, T. Sorption and biosorption of Gd-based contrast agents in the water environment Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 12, s. 2995-3003. ISSN: 2585-7290.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ŠLANG, S. Carbon microparticles as a physical carrier for ETV-ICP-MS Talanta, 2019, vol. 204, no. November, s. 555-560. ISSN: 0039-9140.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - STOJAROVA, K. - HRDÁ, K. - POUZAR, M. The ICP-OES method for determination of zinc in Enchytraeus crypticus and agarose gel from ecotoxicological tests Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 1, s. 159-164. ISSN: 2585-7290.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Practical experience with the ETV-ICP-MS prototype Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 27-39. ISSN: 1211-5541.
MELÁNOVÁ, K. - HOLUB, J. - HYNEK, J. - FANFRLÍK, J. - BENEŠ, L. - KUTÁLEK, P. - KREJČOVÁ, A. - HNYK, D. - ZIMA, V. Outerly functionalized and non – functionalized boron clusters intercalated into layered hydroxides with different modes of binding: materials for superacid storage. Dalton Transactions, 2018, vol. 47, no. 33, s. 11669-11679. ISSN: 1477-9226.
DUŠEK, L. - KREJČOVÁ, A. - HERINK, P. - KOVAČ, D. The reduction of COD in wash wastewater from regeneration of sand filters Waste Forum, 2018, vol. 2018, no. 2, s. 98-107. ISSN: 1804-0195.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - STOJAROVÁ, K. - HRDÁ, K. - POUZAR, M. The ICP-OES method for determination of zinc in Enchytraeus Crypticus and agarose gel from ecotoxicological tests Chemical Papers, 2018, vol. 73, no. 1, s. 159-164. ISSN: 0366-6352.
ČERNOHORSKÝ, T. - PATOČKA, J. - BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. New approach to matrix modification in ETV ICP-MS. In 16th Czech – Slovak Spectroscopic Conference : proceedings. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2018. ISBN 978-80-88195-06-1.
PATOČKA, J. - KREJČOVÁ, A. - KLAUSOVÁ, K. ICP-MS analysis as a tool for monitoring of the efficiency of the sorption based removal of iodinated contrast agents. In Proceedings of the 14th ISC ‘Modern Analytical Chemistry’, Prague 2018. Praha: Univerzita Karlova, 2018. ISBN 978-80-7444-059-5.
KREJČOVÁ, A. - BENDAKOVSKÁ, L. TESTING THE RELIABILITY OF THE WASHING PROCESS IN HAIR ANALYSIS THROUGH A CONTAMINATION STUDY. In 16th Czech – Slovak Spectroscopic Conference : proceedings. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2018. ISBN 978-80-88195-06-1.
PATOČKA, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - BENDAKOVSKÁ, L. Practical use of carbon nanoparticles as a transport efficiency modifier for ETV-ICP-TOF-MS. In 16th Czech – Slovak Spectroscopic Conference : proceedings. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2018. ISBN 978-80-88195-06-1.
NÁVESNÍK, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PÁTKOVÁ, A. - PETROVICKÁ, I. High throughput method for multielemental analysis of horse hair by oaTOF-ICP-MS Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 5, s. 991-998. ISSN: 0366-6352.
PATOČKA, J. - BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - RESANO, M. - BĚLINA, P. Thallium in spruce needles: a comparison of the analytical capabilities of spectrochemical methods Analytical Methods, 2017, vol. 9, no. 4, s. 705-715. ISSN: 1759-9660.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZELENKOVA, J. Development of ICP-MS and ICP-OES methods for determination of gadolinium in samples related to hospital waste water treatment Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 9, s. 1155-1165. ISSN: 0366-6352.
NÁVESNÍK, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PÁTKOVÁ, A. - PETROVICKÁ, I. High throughput method for multielemental analysis of horse hair by oa TOF-ICP-MS Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 12, s. 1-8. ISSN: 0366-6352.
ŠELEŠOVSKÁ, R. - KRÄNKOVÁ, B. - KREJČOVÁ, A. - JANÍKOVÁ, L. - CHÝLKOVÁ, J. Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru Chemické listy, 2016, vol. 110, no. 6, s. 447-451. ISSN: 0009-2770.
KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - JIČÍNSKÁ, J. - ČERNOHORSKÝ, T. An elemental analysis of conventionally, organically and self-grown carrots Food Chemistry, 2016, vol. 192, no. February, s. 242-249. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - BENDAKOVSKÁ, L. A practical approach to non-spectral interferences elimination in inductively coupled plasma optical emission spectrometry Chemical Papers, 2016, vol. 70, no. 6, s. 669-684. ISSN: 0366-6352.
ČERMÁK, P. - PROKLEŠKA, J. - KREJČOVÁ, A. - DRAŠAR, Č. TRANSPORT AND MAGNETIC PROPERTIES OF FexBi2Te3 SINGLE CRYSTALS. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 274-278 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
WEIDLICH, T. - OPRŠAL, J. - KREJČOVÁ, A. - JAŠÚREK, B. Effect of glucose on lowering Al–Ni alloy consumption in dehalogenation of halogenoanilines Monatshefte fur Chemie, 2015, vol. 146, no. 4, s. 613-620. ISSN: 0026-9247.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - VLČEK, M. THE ROLE OF ADDED GLUCOSE IN HYDRODEHALOGENATION OF HALOGENATED ANILINES USING Al-Ni ALLOY. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 1291-1296 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
SLEZÁK, M. - KREJČOVÁ, A. - CUHORKA, J. Zjištění příčin snížení účinnosti absorbéru. 0115. 61 s.
KREJČOVÁ, A. - BENDAKOVSKÁ, L. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. THE ROLE OF CLEANING PROCEDURES IN ANALYSIS OF HAIR. 2015.
KREJČOVÁ, A. - BENDAKOVSKÁ, L. PRVKOVÁ ANALÝZA VLASŮ A ZVÍŘECÍCH SRSTÍ. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2015 - 42. ročník: sborník. Pardubice - Rybitví: Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., 2015. s. 20-22 s. ISBN 978-80-7395-897-8.
KOLAR, F. - DORTOVA, M. - LEPS, J. - POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - STECH, M. Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis (Dipsacaceae) Plant and Soil, 2014, vol. 374, no. 1-2, s. 435-447. ISSN: 0032-079X.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZVONÍČKOVÁ, K. ICP-oTOF-MS ANALYSIS OF PLATINUM IN ALGAE AND HOSPITAL WASTEWATER Chemické listy, 2014, vol. 108, no. 3, s. S154-S159. ISSN: 0009-2770.
GHERASIM, C. - MIKULÁŠEK, P. - CHÝLKOVÁ, J. - KREJČOVÁ, A. Evaluation of structural and charge properties of a polyamide nanofiltration membrane Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 343-359. ISSN: 1211-5541.
KREJČOVÁ, A. - VAVŘIČKOVÁ, L. - POKORNÁ, M. - ŠRÁMKOVÁ, J. - DOSTÁLOVÁ, T. Unifrom corrosive test for dental materials Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 19, no. 1, s. 141-153. ISSN: 1211-5541.
KREJČOVÁ, A. - AUDRLICKÁ VAVRUŠOVÁ, L. - POPKOVÁ, S. The monitoring of a former contamination caused by uranium mininng in Licoměřice (Czech Republic) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 19, no. 1, s. 129-140. ISSN: 1211-5541.
NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. Multielemental determination of liquid micro-samples by oaTOF-ICP-MS with linear pump sample introduction system. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 and 15th Czech-Slovac Spectroscopic Conference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2014. s. 114-114 s. ISBN 978-80-905704-1-2.
KREJČOVÁ, A. TÉMATIKA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VÝSLEDKŮ A ZPRACOVÁNÍ DAT V CHEMICKÉ LABORATOŘI VE VÝUCE STUDENTŮ FCHT UNIVERZITY PARDUBICE. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2014 (41. ročník). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 31-31 s. ISBN 978-80-7395-781-0.
KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. A practical approach to “greening” the multielemental analysis. In EMEC 15 Book of Abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 39-39 s. ISBN 978-80-214-5073-8.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. Vývoj metod pro stanovení gadolinia a platiny při jejich odstraňování z nemocničních odpadních vod. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2014 (41. ročník). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 35-35 s. ISBN 978-80-7395-781-0.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZVONÍČKOVÁ, K. o-TOF-ICP-MS ANALYSIS OF PLATINUM IN ALGAE AND HOSPITAL WASTEWATER. In YISAC 2014 Book of Abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 38-38 s. ISBN 978-80-7395-810-7.
KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. THE FURTHER INSIGHT INTO MATRIX EFFECTS IN THE ICP-OES. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 and 15th Czech-Slovac Spectroscopic Conference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2014. s. 103-103 s. ISBN 978-80-905704-1-2.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. USE OF ALGAE REMOVING METALS FROM HOSPITAL WASTEWATER. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 and 15th Czech-Slovac Spectroscopic Conference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2014. s. 142-142 s. ISBN 978-80-905704-1-2.
BENDAKOVSKÁ, L. - NÁVESNÍK, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Systematic Study on Cleaning Procedures for Elemental Analysis of Hair. In EMEC 15 Book of Abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 111-111 s. ISBN 978-80-214-5073-8.
RULEOVÁ, P. - DRAŠAR, Č. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - HORÁK, J. - LOŠŤÁK, P. Tuning the free electron concentration in Sr-doped Bi2Se3 Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2013, vol. 74, no. 5, s. 746-750. ISSN: 0022-3697.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Hydrodebromination of 2,4,6-tribromophenol in aqueous solution using Devarda's alloy Monatshefte fur Chemie, 2013, vol. 144, no. 2, s. 155-162. ISSN: 0026-9247.
KREJČOVÁ, A. - NÁVESNÍK, J. - ZELENKOVÁ, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Analysis of gadolinium in algae and waste hospital water Annales de Biologie Clinique, 2013, vol. 5, no. září - říjen, s. 185-185. ISSN: 0003-3898.
BENDAKOVSKÁ, L. - KREJČOVÁ, A. o-TOF-ICP-MS analýza prvků vzácných zemin v řasách a vodách. In 15. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 297-297 s. ISBN 978-80-227-4078-4.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. O-TOF-ICP-MS Analysis of Rare Earth Elements, Noble Elements, Uranium and Thorium in River-relating Species International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2012, vol. 92, no. 5, s. 620-635. ISSN: 0306-7319.
KREJČOVÁ, A. - LUDVÍKOVÁ, I. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Elemental analysis of nutritional preparations by inductively coupled plasma mass and optical emission spectrometry Food Chemistry, 2012, vol. 132, no. 1, s. 588-596. ISSN: 0308-8146.
LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - KRYLOVÁ, G. - ABDEL-RAHMAN, R. - KREJČOVÁ, A. - STEINHART, M. - BENEŠ, L. Green synthesis of hyaluronan fibers with silver nanoparticles Carbohydrate Polymers, 2012, vol. 89, no. 2, s. 411-422. ISSN: 0144-8617.
VAVŘIČKOVÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - POKORNÁ, M. - DOSTÁLOVÁ, T. Korozní chování keramického dentálního materiálu In-Ceram Spinell ve vybraných nápojích a roztocích in vitro Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství, 2012, vol. 112, no. 6, s. 173-181. ISSN: 1213-0613.
KREJČOVÁ, A. - PETROVICKÁ, I. - NÁVESNÍK, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Are there significant differences in the quality of „organic“ and „conventional“ vegetable?. In CMA4CH. Rome: Sapienza University of Rome, 2012. s. 34-35 s. ISBN 978-88-7547-332-7.
NÁVESNÍK, J. - PÁTKOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Stanovení stopových obsahů vybraných prvků v koňských žíních technikou oa TOF-ICP-MS. In Mikroelementy 2012. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2012. s. 146-158 s. ISBN 978-80-86380-63-6.
NÁVESNÍK, J. - ZELENKOVÁ, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. oa TOF-ICP-MS analysis of gadolinium in algae, surface and waste wate. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 173 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - NÁVESNÍK, J. - POUZAR, M. The efficiency of the ICP-OES introduction systems. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 73 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Possibilities of Copper Removal from Aqueous Filtrate Obtained from Ullmann Biaryl Synthesis. In 16th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 263-268 s. ISBN 978-80-248-2688-2.
ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - HUSÁKOVÁ, L. - NÁVESNÍK, J. - POUZAR, M. TOF-ICP-MS spectrometry – historical overview and latest developments. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 25 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
NÁVESNÍK, J. - PÁTKOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Multielemental analysis of horse hair by oa TOF-ICP-MS. In European Symposium on Atomic Spectrometry 2012–XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference: book of abstracts. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 174 s. ISBN 978-80-223-3292-7.
HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - ŠRÁMKOVÁ, J. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - BEDNAŘÍKOVÁ, M. - FRÝDOVÁ, E. - NEDĚLKOVÁ, I. - PILAŘOVÁ, L. Analytical capabilities of inductively coupled plasma orthogonal acceleration time-of-flight mass spectrometry (ICP-oa-TOF-MS) for multi-element analysis of food and beverages Food Chemistry, 2011, vol. 129, no. 3, s. 1287-1296. ISSN: 0308-8146.
POUZAR, M. - KRATOCHVÍL, T. - ČAPEK, L. - SMOLÁKOVÁ, L. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - HROMÁDKO, L. Quantitative LIBS analysis of vanadium in samples of hexagonal mesoporous silicacatalysts Talanta, 2011, vol. 83, no. 5, s. 1659-1664. ISSN: 0039-9140.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Možnosti aplikace Devardovy a Raneyovy Al-Ni slitiny pro reduktivní dehalogenaci halogenovaných anilinů a fenolů ve vodném prostředí. In Sborník příspěvků CHISA 2011. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 87-92 s. ISBN 978-80-905035-0-2.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Problematika zpracování Raneyova niklu použitého v procesu chemické redukce vod kontaminovaných AOX Odpady, 2010, vol. 10, no. 9, s. 24-28. ISSN: 1335-7808.
LOŠŤÁK, P. - DRAŠAR, Č. - BACHAN, D. - BENEŠ, L. - KREJČOVÁ, A. Defects in Bi(2)Te(3-x)Se(x) single crystals Radiation Effects and Defects in Solids, 2010, vol. 165, no. 3, s. 211-215. ISSN: 1042-0150.
JANÍČEK, P. - DRAŠAR, Č. - KREJČOVÁ, A. - LOŠŤÁK, P. - NAVRÁTIL, J. Optical properties of Tl-doped Bi2Se3 single crystals Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2010, vol. 16, no. prosinec, s. 75-85. ISSN: 1211-5541.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Study of dehalogenation of halogenoanilines using Raney Al-Ni alloy in aqueous medium at room temperature Monatshefte fur Chemie, 2010, vol. 141, no. 9, s. 1015-1020. ISSN: 0026-9247.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. Reduktivní degradace halogenovaných aromatických sloučenin redukcí Raneyovou slitinou hliníku s niklem Waste Forum, 2009, vol. 2, no. 2, s. 117-124. ISSN: 1804-0195.
POUZAR, M. - PRŮŠOVÁ, M. - PROKOPČÁKOVÁ, P. - ČERNOHORSKÝ, T. - WIENER, J. - KREJČOVÁ, A. LIBS analysis of chromium in samples of dyed wool fabric Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2009, vol. 24, no. 5, s. 685-688. ISSN: 0267-9477.
WEIDLICH, T. - KREJČOVÁ, A. - PROKEŠ, L. Study of Reactivity of 4-Halogenoanilines with Metals and Metallic Alloys in Alkaline Aqueous Solution at Room Temperature Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2009, vol. 2009, no. 1, s. 129-136. ISSN: 1211-5541.
POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - PRŮŠOVÁ, M. - PROKOPČÁKOVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. LIBS analysis of crop plants Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2009, vol. 24, no. 7, s. 953-957. ISSN: 0267-9477.
LUDVÍKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Prvková analýza koňských žíní. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 73-79 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
LUDVÍKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Vývoj metody pro prvkovou analýzu koňských žíní. In Zborník 6. študentské vedecké konferencie Ekológia a environmentalistika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. s. 57-63 s. ISBN 978-80-228-2001-1.
ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - VAVRUŠOVÁ, L. Elemental analysis of flour based ready-oven foods by slurry sampling inductively coupled plasma optical emission spectrometry Food Chemistry, 2008, vol. 106, no. 3, s. 1246-1252. ISSN: 0308-8146.
HUSÁKOVÁ, L. - ŠRÁMKOVÁ, J. - STAŇKOVÁ, J. - NĚMEC, P. - VEČEŘA, M. - KREJČOVÁ, A. - ŠTANCL, M. - AKŠTEIN, Z. Characterization of Industrial Explosives Based on the Determination of Metal Oxides in the Identification Particles by Microwave Digestion and Atomic Absorption Spectrometry Forensic Science International, 2008, vol. 178, no. 2-3, s. 146-152. ISSN: 0379-0738.
KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. The cryogenic grinding as the important homogenization step in analysis of inconsistent food samples Food Chemistry, 2008, vol. 2008, no. 4, s. 848-854. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - PEŠKOVÁ, . The cryo-grinding of complex food samples. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 08. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2008. s. 72 s.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - ŠLAPALOVÁ, M. - PETŘÍK, M. ICP MS analysis of environmental samples. In Book of Abstracts "19th Slovak-Czech Spectroscopic Conference". 2008. s. 101 s.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - NOVÁK, J. - ZVĚŘINOVÁ, Z. - NĚMCOVÁ, Z. - ČÁPOVÁ, L. - POUZAR, M. o-TOF ICP MS Analysis of Small Biological Samples. In European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 08. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2008. s. 73 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - ŠLAPALOVÁ, M. - PETŘÍK, M. ICP MS analýza vzorků říčních organismů. In Mikroelementy 2008. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2008. s. 52-59 s. ISBN 978-80-86380-44-5.
PLECHÁČEK, T. - NAVRÁTIL, J. - HORÁK, J. - BACHAN, D. - KREJČOVÁ, A. - LOŠŤÁK, P. Point and structural defects in Bi2PbxTe3 single crystals Solid State Ionics, 2007, vol. N, no. 177, s. 3513-3519. ISSN: 0167-2738.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of metal impurities in pure hydroxides and salts by ICP OES Analytica Chimica Acta, 2007, vol. 582, no. 2, s. 208-213. ISSN: 0003-2670.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - MEIXNER, D. Elemental analysis of instant soups and seasoning mixtures by ICP?OES Food Chemistry, 2007, vol. 105, no. 1, s. 242-247. ISSN: 0308-8146.
BACHAN, D. - HOVORKOVÁ, A. - DRAŠAR, Č. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - HORÁK, J. - LOŠŤÁK, P. Defect structure of Bi2-xAsxTe3 single crystals. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2007, vol. 68, no. n, s. 1079-1082. ISSN: 0022-3697.
ČÁPOVÁ, L. - ŠRÁMKOVÁ, J. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZVĚŘINOVÁ, Z. Využití TOF ICP-MS v biochemické analýze. In Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 80-88 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. The microwave digestion of cryogenically grinded electronic parts within the scope of ROHS and WEEE regulation. In Trends in Sample Preparation 2007. Graz: University of Technology Graz, 2007. s. 70 s. ISBN N.
PEŠKOVÁ, K. - KREJČOVÁ, A. - POUZAR, M. Kryogenní mletí k úpravě vzorku k analýze. In Sborník 7. ročníku semináře Anorganická analýza v životním prostředí. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 59-62 s. ISBN 978-80-86380-41-4.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Prvková analýza čistých chemikálií. In Sborník konference 27. Hutní a průmyslová analytika 2007. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 83-90 s. ISBN 978-80-86380-38-4.
ČÁPOVÁ, L. - ROUPCOVÁ, M. - KREJČOVÁ, A. Vliv faktoru krmiva na reprodukční test pro Daphnia magna. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 81-91 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
ČÁPOVÁ, L. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - ZVĚŘINOVÁ, Z. Prvková analýza očních čoček a nitrooční tekutiny pomocí o-TOF ICP MS. In Sborník abstraktů z 13. spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2007. s. 89 s. ISBN 80-903732-2-4.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. The study of contamination effects during cryogennic grinding. In Trends in Sample Preparation 2007. Graz: University of Technology Graz, 2007. s. 73 s. ISBN N.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - PEŠKOVÁ, K. Kryogenní mletí jako metoda přípravy vzorku pro prvkovou analýzu. In Sborník abstraktů z 13. spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2007. s. 39 s. ISBN 80-903732-2-4.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Extraction method for determination of Na, K and Mg in feed mixtures Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. N, no. 12, s. 37-48. ISSN: 1211-5541.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of metal impurities in ultrapure CaCl2 and MgCl2 by ICP OES Microchimica Acta, 2006, vol. 156, no. 3-4, s. 271-275. ISSN: 0026-3672.
KREJČOVÁ, A. - KAHOUN, D. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Determination of macro and trace element in multivitamins preparations by inductively coupled plasma optical emission spectrometry with slurry sample introduction Food Chemistry, 2006, vol. 98, no. 1, s. 171-178. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - VAVRUŠOVÁ, L. - POUZAR, M. ICP OES analýza suspenzí polotovarů na bázi mouky. In Sborník semináře Mikroelementy. Český Těšín, Česká republika: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 109-114 s. ISBN 80-86380-35-1.
POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Analysis of electronic parts within the scope of the ROHS and WEEE regulation. In Sborník příspěvků The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 207 s. ISBN 80-214-3320-5.
VAVRUŠOVÁ, L. - BAJER, T. - KREJČOVÁ, A. Sledování stopových prvků v půdách. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII.. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2006. s. 269-278 s. ISBN 80-7194-903-5.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - MEIXNER, D. ICP OES analýza instatních polévek a kořenících směsí. In Sborník semináře Mikroelementy. Český Těšín, Česká republika: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2006. s. 102-108 s. ISBN 80-86380-35-1.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - VAVRUŠOVÁ, L. ICP OES analysis of impurities in pure hydroxides and salts. In Sborník Konference s mezinárodní účastí XVIII Slovak Spectroscopic Conference. Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 56 s. ISBN 80-223-2244-X.
KAŠPAROVÁ, J. - DRAŠAR, Č. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - LOŠŤÁK, P. - CHEN, W. - ZHOU, Z. - UHER, C. N-type to p-type crossover in quaternary BixSbyPbzSe3 single crystals Journal of Applied Physics, 2005, vol. 97, no. 10, s. 103720/1-103720/5. ISSN: 0021-8979.
DVORSKÝ, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. Determination of Chromium in chloride-containing matrix using ET AAS with Zeeman bckground correction and programmable magnetic field strength Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2005, no. neuveden, s. 77?91. ISSN: 1211-5541.
KREJČOVÁ, A. - KAHOUN, D. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Příprava kontrolního materiálu na bázi multivitaminového přípravku. In Seminář ?Zajištění kvality analytických výsledků?. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2005. s. 146-152 s. ISBN 80-86380-26-2.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - KŘÍTKOVÁ, S. Analysis of impurities in ultrapure CaCl2 and MgCl2 by ICP OES. In Anorganická analýza v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 222-227 s. ISBN N.
MATĚCHA, . - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. - KREJČOVÁ, A. - BEDNAŘÍK, . - KŘÍTKOVÁ, . Rapid Simultaneous Determination of Suplhur and Coal Ash in Brown Coals and Lignits by ED XRF Method. In Sborník Konference s mezinárodní účastí 4. anorganická analýza v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 202 s. ISBN N.
DRAŠAR, Č. - LOŠŤÁK, P. - KREJČOVÁ, A. - ZHOU, Z. - KONG, H. - UHER, C. Thermoelectric Properties of Bi2AsXSe3-X single crystals. In Proceedings of the 3rd Conference on Thermoelectrics. Nancy: Ecole Nationale Superieure des Mines de Nancy, 2005. s. 131-133 s. ISBN N.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - KAHOUN, D. - POUZAR, M. ICP OES Analysis of Multivitamin Preparations. In Book of Abstract - XVIIth Slovak Spectroscopis Conference, 5.-9.9.2004, Tatranské Zruby. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004. s. 29 s. ISBN 80-8073-167-5.
DVORSKÝ, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. Determination of Chromium in Chloride-containing matrix using Zeeman ET AAS. In Book of Abstract - XVIIth Slovak Spectroscopis Conference, 5.-9.9.2004, Tatranské Zruby. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004. s. 59 s. ISBN 80-8073-167-5.
ČERNOHORSKÝ, T. - DVORSKÝ, M. - KREJČOVÁ, A. Vliv síly magnetického pole na optimalizaci metody ETA AAS se Zeemanovou korekcí pozadí. In Sborník příspěvků konference Mikroelementy 2004. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2004. s. 8-10 s. ISBN 80-86380-24-6.
KAHOUN, D. - KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Optimalizace podmínek ICP-OES analýzy multivitamínových přípravků. In Sborník příspěvků semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 119 ?126 s. ISBN 80-7194-722-9.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. Comparison of Methods Used for Elimination of Matrix Effect in ICP-AES Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 173 - 185. ISSN: 1211-5541.
LOŠŤÁK, P. - PLECHÁČEK, T. - ŠVANDA, P. - KREJČOVÁ, A. - BENEŠ, L. - NAVRÁTIL, J. - KOUDELKA, L. Characterization of Fe-doped Sb1.5Bi0.5Te3 Single Crystals Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2003, vol. N, no. 9, s. 173-186. ISSN: 1211-5541.
POUZAR, M. - ČERNOHORSKÝ, T. - KREJČOVÁ, A. Determination of Metals in Drinking, Surface and Waste Water by XRF Spectrometry after Preconcentration of Sample on Ion - exchange Filter Chemia Analityczna, 2003, vol. 48, no. 1, s. 55-64. ISSN: 0009-2223.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. The Determination of Boron in Tea and Coffee by ICP- AES method Food Chemistry, 2003, vol. 82, no. 2, s. 303-308. ISSN: 0308-8146.
KREJČOVÁ, A. - ČERNOHORSKÝ, T. - POUZAR, M. Prvková analýza potravních doplňků. In Mikroelementy 2003. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2003. s. 36-41 s. ISBN 80-86380-20-3.
KREJČOVÁ, A. - SVOBODOVÁ, E. ICP OES stanovení matričních a stopových prvků v krmných směsích. In ANALYTICKÁ CHEMIE - MERCK 2003. Praha: Česká chemická společnost, 2003. s. 70-77 s. ISBN N.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Antimicrobial and antiviral treatment of textiles Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 30.06.2021
Research in Significant Areas of Environmental Engineering and Sustainable Innovation Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Antiviral and antimicrobial colorants Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.08.2020 31.12.2020
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Chelatation surfactants with anticorrosion properties Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.12.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Innovation of the learning laboratory of environmental analysis focused on sampling procedures Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2015 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Vysoká škola chemicko-technologická Praha Využití spektrometrických metod při stanovení prvků s významem pro kvalitu životního prostředí

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1987 - 1990 výzkumný pracovník VCHZ Pardubice
Nyní vědeký pracovník (2005), odborný asistent ÚEnviChI Univerzita Pardubice
1990 - 2004 vědecký pracovník, KAlCh Univerzita Pardubice

- příprava vzorku k prvkové analýze, spektrální analytické metody: ICP OES, ICP MS, ET AAS  

- servisní činnost v oblasti prvkové analýzy

- výuka: jakost v chemické / biochemické laboratoři, zpracování chemických dat