Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

Kontakty

466 037 733
pavlina.brothankova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0654-2217

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Oddělení ošetřovatelství (70141)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:30 - 13:00 hod.
,
Pátek: 
8:00 - 9:30 hod.
-
po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
KOS/K1OSP (2021) - - CV -
KOS/K8ODP (2021) G - - -
KOS/K8OPI (2021) G - - -
KOS/P1OPT (2021) - - CV -
KOS/P1OSP (2021) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - BAŽANT, J. The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment European Journal of Pediatrics, 2020, vol. 179, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 0340-6199.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - ŽILKOVÁ, V. Taste strips - metoda samovyšetření chuti Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83/116, no. 5, s. 521-534. ISSN: 1210-7859.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 1, s. 51-54. ISSN: 1210-7859.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. - SHEJBALOVÁ, H. Čich u pacientů podstupujících endonazální endoskopickou chirurgii Časopis lékařů českých, 2017, vol. 4, no. 156, s. 187-191. ISSN: 0008-7335.
BROTHÁNKOVÁ, P. - NEDOMOVÁ, E. - VODIČKA, J. Kvalita života osob s poruchou čichu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2017, vol. 2, no. 30.4.2017, s. 51-55. ISSN: 1339-5920.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Normální hodnoty Nového Testu libosti pachů u zdravé populace Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, vol. 78/111, no. 1, s. 78-82. ISSN: 1210-7859.
BROTHÁNKOVÁ, P. - FUKSOVÁ, T. - VODIČKA, J. PORUCHY ČICHU - SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ PACIENTY Profese on-line, 2013, vol. VI, no. 1, s. 1-5. ISSN: 1803-4330.
BROTHÁNKOVÁ, P. - KOSTKOVÁ, Z. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vliv věku na čich a na hodnocení libosti pachů Kontakt, 2012, vol. 2, no. 14, s. 152-158. ISSN: 1212-4117.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu. Sestra, 2011, vol. 2011, no. 11, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Test-Retest Assessment of the Olfactory Test Reliability (OMT, NTOP) Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 2021-03-01 2022-02-28
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 31.10.2022
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.09.2020 31.12.2020
Smell Perception and Life Quality of People with Olfactory Sense Impairment Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 2020-03-01 2021-02-28
Assessment of health condition of patients in otorhinolaryngology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Prognosis of olfaction in patients with hyposmia and anosmia Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní všeobecná sestra Pardubická krajská nemocnice a.s.