Ing. Petra Moťková, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Petra Moťková, Ph.D.

Ing. Petra Moťková, Ph.D.

Kontakty

466 037 703
petra.motkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5452-0966

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
13:00-15:00
,
Středa: 
9:00-12:00
-
konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky
Předmět (Rok) Role
KBBV/C273 (2021) G - CV -
KBBV/C347 (2021) G - - -
KBBV/C348 (2021) G - - -
KBBV/C366 (2021) G - - -
KBBV/C371 (2021) - - CV -
KBBV/C407 (2021) G - - -
KBBV/C407 (2021) - PR - -
KBBV/C501 (2021) - PR - -
KBBV/C508 (2021) G - - -
KBBV/C684 (2021) G - - -
KBBV/C984 (2021) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Antibiotická citlivost vybraných patogenních bakterií izolovaných z nemocničních odpadních vod. In Mladá voda břehy mele 2020 : sborník konference. Brno: Young Water Professionals Czech republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2020. s. 32-41 s. ISBN 978-80-270-8323-7.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Metody izolace vybraných patogenních bakterií z nemocničních odpadních vod a jejich antibiotická citlivost. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2020. s. 31 s. ISBN 978-80-973411-1-4.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. MOŽNOSTI IZOLACE VYBRANÝCH PATOGENNÍCH BAKTERIÍ Z ODPADNÍCH VOD. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 188-181 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
BROŽKOVÁ, I. - ZAPLETAL, T. - KROUTILOVÁ, L. - HÁJEK, T. - MOŤKOVÁ, P. - ČERVENKA, L. The Effect of Soaking Regime and Moderate Drying Temperature on the Quality of Buckwheat-based Product Journal of Cereal Science, 2018, vol. 81, no. May, s. 15-21. ISSN: 0733-5210.
MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - KUKLA, R. Antimicrobial effect of OKCEL® H-D prepared from oxidized cellulose Folia Microbiologica, 2018, vol. 63, no. 1, s. 57-62. ISSN: 0015-5632.
BEKEROVÁ, T. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - ROULOVÁ, N. - PEJCHALOVÁ, M. Citlivost na antibiotika u vybraných mikroorganismů izolovaných z čistíren odpadních vod. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 70-76 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Stanovení vybraných mikroorganismů v odpadních vodách a metody jejich detekce. In "Mladí vedci-bezpečnosť potravinového reťazca" : zborník príspevkou s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 179-183 s. ISBN 978-80-89738-18-2.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Úskalí izolace a identifikace vybraných mikroorganismů v odpadních vodách pomocí klasických kultivačních technik. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 96-103 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
SOPUCH, T. - WIENER, J. - DRAHOVZALOVÁ, D. - RÝDL, J. - SUCHÝ, P. - JAMPÍLEK, J. - BROŽKOVÁ, I. - KRUŽICOVÁ, A. - REICHERT, B. - MOŤKOVÁ, P. Impregnované celulózové krytí s aktivní látkou. CZ: Holzbecher, spol. s. r. o, barevna a bělidlo Zlíč.
BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - MICHÁLKOVÁ, K. - DVOŘÁKOVÁ, V. - ČERVENKA, L. Occurence of microorganisms in organic food and raw food. In 12th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : book of abstracts and posters. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.
FRYDRYCHOVÁ, S. - LUSTYKOVÁ, A. - LIPENSKÝ, J. - KUCHAŘOVÁ, S. - ROZKOT, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - MOSIO, P. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. The use of different substances in boar semen extender as a substitute for antibiotics and their effect on inhibition of microorganisms and sperm survival. In Research in pig breeding : workshop proceedings of abstracts. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017. s. 10-11 s. ISBN 978-80-7403-174-8.
BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. INFLUENCE OF CHOSEN MICROBES AND SOME CHEMICAL SUBSTANCES ON THE PRODUCTION OF AFLATOXINS Potravinarstvo, 2015, vol. 9, no. 1, s. 9-17. ISSN: 1338-0230.
ŠILHOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Hodnocení tvorby biofilmu vybraných patogenů vyskytujících se v potravinářském průmyslu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, vol. 64, no. 3, s. 169-175. ISSN: 1210-7913.
HUSÁKOVÁ, L. - URBANOVÁ, I. - KULIŠOVÁ, V. - MUSELÍK, J. - LOCHAŘ, V. - BRUS, J. - VESELÁ-LAŇAROVÁ, J. - VYTŘASOVÁ, J. - KALENDOVÁ, A. - HAVELKA, P. - MOŤKOVÁ, P. - ŠRÁMKOVÁ, J. - BENEŠ, L. Characterization and in vitro evaluation of the behaviour of 6-carboxycellulose/Ag(I) in the presence of microorganisms Cellulose Chemistry and Technology, 2015, vol. 49, no. 3-4, s. 291-301. ISSN: 0576-9787.
ŠILHOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. FISH DETECTION OF CAMPYLOBACTER AND ARCOBACTER ADHERED TO STAINLESS STEEL COUPONS Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015, vol. 4, no. 4, s. 347-351. ISSN: 1338-5178.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Survival of selected bacteria from the genus Arcobacter on various metallic surfaces Journal of Food and Nutrition Research, 2014, vol. 53, no. 3, s. 217-223. ISSN: 1336-8672.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. Detekce vybraných patogenů pomocí metody FISH. In Čo nového v mikrobiológii 2014. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. s. 46-53 s. ISBN 978-80-971422-2-3.
KUČEROVÁ, J. - HOLUBOVÁ, L. - JANKOVIČOVÁ, B. - DVOŘÁKOVÁ, V. - MOŤKOVÁ, P. - BÍLKOVÁ, Z. Quality evaluation of commercial anti-Salmonella antibodies for immunomagnetic separation using whole-cell dot blot Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2013, vol. 19, no. prosinec, s. 57-66. ISSN: 1211-5541.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Multiplex polymerase chain reaction using ethidium monoazide and propidium monoazide for distinguishing viable and dead cells of arcobacters in biofilm Canadian Journal of Microbiology, 2013, vol. 59, no. 12, s. 797-802. ISSN: 0008-4166.
ŠILHA, D. - VYTŘASOVÁ, J. - BEŇOVÁ, B. - MOŤKOVÁ, P. Effect of Selected Types of Beer on Bacteria of the Genus Arcobacter Current Microbiology, 2013, vol. 66, no. 6, s. 368-373. ISSN: 0343-8651.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Multiplex-PCR s využitím EMA a PMA pro rozlišení živých a mrtvých arkobakterů v biofilmu. In 15. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 228-229 s. ISBN 978-80-227-4078-4.
HRUBOŠOVÁ, D. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. MONITORING VÝSKYTU PLÍSNÍ RODU FUSARIUM. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 63-69 s. ISBN 978-80-7395-683-7.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠILHA, D. Hodnocení tvorby biofilmu u arkobakterů. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov: zborník. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. s. 81-86 s. ISBN 978-80-971422-0-9.
HRUBOŠOVÁ, D. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Vliv desinfekčních prostředků na růst fusárií a tvorbu toxinů. In Sborník příspěvků Studentské vědecké konference 2013 - Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7464-287-6.
HLAVACKOVA, L. - VYTŘASOVÁ, J. - NOVOTNA, S. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - HONZLOVA, A. EFFECT OF SELECTED MICROORGANISMS ON FUSARIUM TOXINS PRODUCTION Analytical Letters, 2012, vol. 45, no. 7, s. 702-713. ISSN: 0003-2719.
VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. - KLECHOVÁ, Š. - HOCHMANNOVÁ, L. Antimikrobiální efekt hygienických a environmentálních nátěrů. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012. s. 76-81 s. ISBN 978-80-971197-2-0.
HRUŠKOVÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠILHA, D. HODNOCENÍ TVORBY BIOFILMU U ARKOBAKTERŮ. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 63-72 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - KLECHOVÁ, Š. - JURÍKOVÁ, S. - HOCHMANNOVÁ, L. Studium biocidních účinků nátěrových hmot pro zdravotnická zařízení. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012. s. 82-86 s. ISBN 978-80-971197-2-0.
HRUBOŠOVÁ, D. - MOŤKOVÁ, P. - KSANDROVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Vliv dezinfekčních prostředků na produkci T-2 toxinu.. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 53-62 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - KLECHOVÁ, Š. - JURÍKOVÁ, S. - HOCHMANNOVÁ, L. Studium antimikrobiálních účinků hygienických a environmentálních nátěrů. In XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny: sborník přednášek a posterů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. s. 193-196 s. ISBN 978-80-7305-632-2.
VYTŘASOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - KLECHOVÁ, Š. - HOCHMANNOVÁ, L. Antimicrobial and photocatalytic effect of silicate and silicone hygienic coatings Journal of Agricultural Science and Technology, 2011, vol. 5, no. 1 (32), s. 57-62. ISSN: 1939-1250.
HRUBOŠOVÁ, D. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. Effect of Selected Fungicides on Fusarium Growth and toxins production Czech journal of food sciences, 2011, vol. 29, no. SI, s. 69-75. ISSN: 1212-1800.
MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Comparison of Methods for Isolating Fungal DNA Czech journal of food sciences, 2011, vol. 29, no. SI, s. 76-85. ISSN: 1212-1800.
VYTŘASOVÁ, J. - BOROVSKÁ, K. - MOŤKOVÁ, P. - KRISTLOVÁ, J. Vlivy působící na produkci stafylokokového enterotoxinu H. In Proteiny 2011. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. s. 151-154 s. ISBN 978-80-7454-022-6.
HRUBOŠOVÁ, D. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. VÝSKYT TOXINOGENNÍCH PLÍSNÍ VE SLADOVNÁCH. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostredí XIII.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 55-61 s. ISBN 978-80-7395-450-5.
VYTŘASOVÁ, J. - NESNÍDALOVÁ, H. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmu u bakterií rodu Arcobacter. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 201-203 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
BROŽKOVÁ, I. - VÁNSKÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. Výskyt a přežívání arkobakterů ve vodách. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 204-207 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
VYTŘASOVÁ, J. - FOUSOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. Influence of the Preservative Material Holdbac tm on the Growth and Proliferation of Listeria on the Surfaces of CHeeses Czech journal of food sciences, 2010, vol. 28, no. 3, s. 242-248. ISSN: 1212-1800.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Carbon paste electrode for voltammetric detection of a specific DNA sequence from potentially aflatoxigenic Aspergillus species Electrochemistry Communications, 2010, vol. 12, no. 1, s. 106-109. ISSN: 1388-2481.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - REMEŠOVÁ, J. Effect of oxidized cellulose on probiotic bacteria. In Microorganisms in Industry and Environment. From scientific and industrial research to consumer products. 1. vyd. Mountain View: World Scientific Publishing Co., 2010. 5 s. ISBN: 978-981-4322-10-2.
HRMOVÁ, D. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA PRODUKCI FUSARIOVÝCH TOXINŮ. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XII., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 63-72 s. ISBN 978-80-7395-350-8.
VASIĆ, S. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - HORÁLEK, J. - ZETKOVÁ, K. Antimikrobiální účinky biocidních látek v disperzích. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XI., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 133-137 s. ISBN 978-80-7395-230-3.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Carbon Electrodes for Enzyme-Based Voltammetric Detection of DNA Hybridization: Detection of DNA Sequence from the Aflatoxinogenic Fungi. In Abstracts - XXth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics 2009. Bucharest: Romanian Society of Pure and Applied Biophysic, 2009. s. 152-153 s. ISBN 978-973-0-06663-0.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - VYTŘASOVÁ, J. Elektrochemická detekce hybridizace DNA aflatoxinogenních plísní využitím uhlíkových elektrod. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. 448-449 s.
SABLJIĆ, P. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - STEINBERG D., M. - STEINBERG MURKOVIĆ, I. Sol-gel thin films as (bio)chemically responsive layers in integrated optoelectronic wireless sensors. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 43-45 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
VYTŘASOVÁ, J. - NIKOLOVOVÁ, R. - KLABAN, V. - SEVERA, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Testování sporicidní účinnosti desinfekčního přípravku Hvězda. In XII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 53-60 s. ISBN 978-80-7395-088-0.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Elektrochemické biosensory pro detekci hybridizace DNA pomocí uhlíkových elektrod. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 219-229 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Vliv vybraných mikroorganismů a některých chemických látek na produkci aflatoxinů. In Sborník Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2008. ISBN 80-7080-625-7.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘAS, K. DNA Hybridization of Aflatoxinogenic Fungi - The Electrochemical Detection Using Carbon Paste Electrode. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 26-28 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
VYTŘASOVÁ, J. - VASIĆ, S. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Antimikrobiální účinky ekologických disperzních systémů. In XII. Chemilkové dny. Brno: 2008. s. 1-10 s.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Detection of aflatoxinogenic fungi in plants. In Biotechnologie 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 261-264 s. ISBN 80-85645-58-0.
BROŽKOVÁ, I. - SVOBODOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Detection of toxigenic fusarium from foods by PCR Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 73-85. ISSN: 1211-5541.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Extraction of DNA to detection of aflatoxigenic aspergillus species in foodstuffs using PCR method Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 87?97. ISSN: 1211-5541.
BROŽKOVÁ, I. - TOMKOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - ČERVENKA, L. Zjišťování přítomnosti regulačního genu pro tvorbu aflatoxinu B1 v závislosti na produkci aflatoxinu B1.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 45-53 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Srovnání metod izolace plísňové DNA pro následnou PCR. In Sborník IX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2007. s. 55-58 s. ISBN 978-80-7305-012-2.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikroiálních úprav textilních materiálů.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Monitoring výskytu toxinogenních plísní v potravinách a v životním prostředí. In Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 96-98 s. ISBN N.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikrobiálních úprav textilních materiálů. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 80-7194-903-5.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Různé metodiky izolace DNA aflatoxinogenních plísní. In Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 99-106 s. ISBN 978-80-7080-671-5.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Comparison of aflatoxinogenic fungal DNA isolation for PCR.. In The Proceedings: FoodMicro 2006, Food safety and food biotechnology: diversity and global impact. Bologna: Alma Mater Studiorum, University of Bologna, 2006. s. 453 s. ISBN 961-90346-3-5.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Moderní metody detekce plísní v potravinách a životním prostředí.. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 247-254 s. ISBN 80-7194-903-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Antimicrobial and antiviral treatment of textiles Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 30.06.2021
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
New biocide water-based binders and coatings for exterior and interior hygienic applications EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2017 31.12.2019
A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument HORIZON 2020 Evropská unie 01.02.2016 30.04.2019
Innovation of the subject "Laboratory of Food Microbiology II" - Introduction of a new laboratory exercise "Detection of Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) in milk and milk products" HEDF - F4 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Study of property of biological and biochemical systems through "in vitro" methods with focus on medical, farmaceutical, veterinary and nutrient aplications. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2012 31.12.2012
Modified materials for the treatment of chronic wounds and acute surgical infection prevention in healthcare Progressive technology, materials and systems Technologická agentura České republiky 01.01.2011 31.12.2013
Paints with long-term antimicrobial effect for both indoor and outdoor applications based on nanomaterials and other new additives TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2011 31.12.2013
Moderní analytické, separační, frakcionační a diagnostické postupy pro charakterizaci biologických materiálů. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Moderní metody detekce a stanovení mikrobiálních toxinů Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2009 31.12.2011
Možnosti izolace DNA a její analytická detekce HEDF - G4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2011 Analytická chemie Univerzita Pardubice Metody izolace a imobilizace DNA plísní rodu Aspergillus a její analytická detekce
Ing. 2005 Hodnocení a analýza potravin Univerzita Pardubice Možnosti izolace a imobilizace DNA

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2009 - 2011 asistent Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2008 University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology Chorvatsko 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Čs. společnost mikrobiologická