doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. | Fakulta restaurování

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

Kontakty

466 036 583
jakub.doubal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0669-5758

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování kamene (20120)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Úterý: 
10:00-12:00
,
Středa: 
13:00-17:00
Konzultace:
Středa: 
10:00-12:00
-
Možno dohodnout schůzku mailem, nebo telefonem 603109211, jakub.doubal@upce.cz
Předmět (Rok) Role
ARK/AT2K (2022) G - - -
ARK/AT3K (2022) G - - -
ARK/AT4K (2022) G - - -
ARK/A1SD (2022) G - CV -
ARK/A2SD (2022) G - - -
ARK/A3SD (2022) G - CV -
ARK/A4SD (2022) G - - -
ARK/LEP1K (2022) G - - -
ARK/LEP2K (2022) G - - -
ARK/LEP3K (2022) G - - -
ARK/LPSD (2022) G - - -
ARK/LP1K (2022) G - - -
ARK/LP2K (2022) G - - -
ARK/LP3K (2022) G - - -
ARK/MRR1 (2022) G - - -
ARK/MRR2 (2022) G - - -
ARK/PTSD (2022) G - CV -
ARK/REP1K (2022) G PR - -
ARK/REP2K (2022) G - - -
ARK/RES1K (2022) G - CV -
ARK/RES2K (2022) G - - -
ARK/RES3K (2022) G - CV -
ARK/RES4K (2022) G - - -
ARK/TERBK (2022) G - - -
ARK/TERS (2022) G - - -
ARK/TER1K (2022) G - - -
ARK/TER2K (2022) G - - -
ARK/TER3K (2022) G - - -
ARK/TER4K (2022) G - - -
ARK/TRK1K (2022) G PR - -
ARK/TRK2K (2022) G - - -
ARK/TRK3K (2022) G PR - -
ARK/TRK4K (2022) G - - -
ARK/TR1SD (2022) G PR - -
ARK/TR2SD (2022) G - - -
ARK/TR3SD (2022) G PR - -
ARK/TR4SD (2022) G - - -
FR/DOK1 (2022) G - - -
FR/DOK2 (2022) G - - -
FR/DOK3 (2022) G - - -
FR/MEP (2022) G - - -
FR/PRAM (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - MROVĚC, P. Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovou Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy e-Monumentica, 2020, vol. 2018, no. 1, s. 5-17. ISSN: 1805-1944.
ĎOUBAL, J. - TIŠLOVÁ, R. - MROVĚC, P. - ZÍTKOVÁ, P. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. - KOKSTEJNOVÁ, A. Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 264 s. ISBN: 978-80-7560-301-2.
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restoration of the Gothic Tomb of Ernest of Pardubice in Klodzko, Poland. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 73-87 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
ĎOUBAL, J. - MROVĚC, P. Památkový postup: Výběr vhodné metody čištění děl ze sádry.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KOKSTEJNOVÁ, A. Památkový postup: Lepení sádrových odlitků.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. Péče o sádrové odlitky.
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku: shrnutí výsledku průzkumu Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 3-14. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MROVĚC, P. Čištění povrchově neupravené sádry laserem Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 51-57. ISSN: 1805-0050.
ĎOUBAL, J. Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2018, vol. 2018/78, no. 3, s. 252–259. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna ze sbírek GASK. In Šaloun : dotek osudu = Šaloun : the touch of fate. 1. vyd. Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2018. 22 s. ISBN: 978-80-7056-179-9.
GLASER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 17 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
ĎOUBAL, J. The restoration of the Stone Fountain in Kutná Hora: An assessment of the contemporary intervention within the context of repairs throughout history Studies in Conservation, 2016, vol. 2016, no. srpen, s. 1-13. ISSN: 0039-3630.
ĎOUBAL, J. - KOLÁŘ, R. Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 424-432. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. Cleaning Stone - Possibilities for an Objective Evaluation. In Science nad Art: A Future for Stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone - Vol II. Paisley: University of West Scotland, 2016. s. 729-737 s. ISBN 978-1-903978-59-7.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
ĎOUBAL, J. Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařské památky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 199 s. ISBN: 978-80-7395-905-0.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
ĎOUBAL, J. Research into the methods of Cleaning the Silicate Sandstones Used for Historical Monuments Journal of Architectural Conservation, 2014, vol. 20, no. 2, s. 123-138. ISSN: 1355-6207.
ĎOUBAL, J. Možnosti objektivního hodnocení čištění kamene. In Restaurování a ochrana uměleckých děl, čištění uměleckých děl. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2014. s. 14-21 s. ISBN 978-80-905924-0-7.
ĎOUBAL, J. Srovnání čištění laserem s dalšími metodami čištění na silikátových pískovcích. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 205-214 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
ĎOUBAL, J. Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003-2011 Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 4, s. 261-265. ISSN: 1210-5538.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (část FR) Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.20 31.12.22
Vybavení Ateliéru restaurování kamene pro praktickou výuku metod čištění in-situ Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.20 30.11.20
Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví ERASMUS+ Evropská unie 01.12.19 31.08.22
Možnosti ochrany ocelových armatur v sádrových odlitcích Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
STOPY TVORBY - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.16 31.12.19
Aplikování technologie čištění laserem na vybrané památkové objekty Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.03.12 31.12.12
Čištění laserem ve výuce restaurování památek FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
MgA. 2008 Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry vysoká škola výtvarných umění
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
BcA. 2002 restaurování kamene Institut restaurování a konzervačních technik

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2014 - 2017 Vedoucí ateliéru Fakulta restaurování UPA
2005 - 2012 asistent Fakulta restaurování UPa
2002 - 2005 asistent institut restaurování a konzervačních technik

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 ICCROM Řím Itálie 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2006 - 2011 Arte-fakt sdružení pro ochranu památek