doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. | Fakulta restaurování

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

Obrázek uživatele doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

Kontakty

466 036 583, 466 036 583
jakub.doubal@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování kamene (20120)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Úterý: 
10:00-12:00
,
Středa: 
13:00-17:00
Konzultace:
Středa: 
10:00-12:00
-
Možno dohodnout schůzku mailem, nebo telefonem 603109211, jakub.doubal@upce.cz
Předmět (Rok) Role
ARK/AT1K (2018) G - CV -
ARK/AT2K (2018) G - CV -
ARK/AT3K (2018) G - CV -
ARK/AT4K (2018) G - CV -
ARK/LPKN (2018) G - - -
ARK/LP1K (2018) G - - -
ARK/LP2K (2018) G - - -
ARK/LP3K (2018) G - - -
ARK/MRR1 (2018) - PR - -
ARK/MRR2 (2018) - PR - -
ARK/TERBK (2018) G - - -
ARK/TERS (2018) G - - -
ARK/TER1K (2018) G PR CV -
ARK/TER2K (2018) G PR CV -
ARK/TER3K (2018) G PR CV -
ARK/TER4K (2018) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MROVĚC, P. Čištění povrchově neupravené sádry laserem Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 51-57. ISSN: 1805-0050.
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku: shrnutí výsledku průzkumu Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 3-14. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2018, vol. 2018/78, no. 3, s. 252–259. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna ze sbírek GASK. In Šaloun : dotek osudu = Šaloun : the touch of fate. 1. vyd. Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2018. 22 s. ISBN: 978-80-7056-179-9.
ĎOUBAL, J. - GLOMBOVÁ, B. Restaurování polychromované sochy svatého Václava z Lapidária Národního muzea Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, vol. 2017, no. podzim, s. 40-47. ISSN: 1805-0050.
ĎOUBAL, J. The restoration of the Stone Fountain in Kutná Hora: An assessment of the contemporary intervention within the context of repairs throughout history Studies in Conservation, 2016, vol. 2016, no. srpen, s. 1-13. ISSN: 0039-3630.
ĎOUBAL, J. - KOLÁŘ, R. Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 424-432. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. Cleaning Stone - Possibilities for an Objective Evaluation. In Science nad Art: A Future for Stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone - Vol II. Paisley: University of West Scotland, 2016. s. 729-737 s. ISBN 978-1-903978-59-7.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
ĎOUBAL, J. Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařské památky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 199 s. ISBN: 978-80-7395-905-0.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
ĎOUBAL, J. Research into the methods of Cleaning the Silicate Sandstones Used for Historical Monuments Journal of Architectural Conservation, 2014, vol. 20, no. 2, s. 123-138. ISSN: 1355-6207.
ĎOUBAL, J. Možnosti objektivního hodnocení čištění kamene. In Restaurování a ochrana uměleckých děl, čištění uměleckých děl. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2014. s. 14-21 s. ISBN 978-80-905924-0-7.
ĎOUBAL, J. Srovnání čištění laserem s dalšími metodami čištění na silikátových pískovcích. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 205-214 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
ĎOUBAL, J. Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003-2011 Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 4, s. 261-265. ISSN: 1210-5538.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Options of protecting steel armatures in plaster casts Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
TRACES OF CREATION Saving the heritage of great sculptors of the first half of 20th century ? Restoration and care for sculptural monuments made of plaster Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 2016-03-01 2019-12-31
Laser Cleaning Technology - Application on Chosen Monuments Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-03-01 2012-12-31
Čištění laserem ve výuce restaurování památek HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
MgA. 2008 Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry vysoká škola výtvarných umění
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
BcA. 2002 restaurování kamene Institut restaurování a konzervačních technik

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2014 - 2017 Vedoucí ateliéru Fakulta restaurování UPA
2005 - 2012 asistent Fakulta restaurování UPa
2002 - 2005 asistent institut restaurování a konzervačních technik

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 ICCROM Řím Itálie 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2006 - 2011 Arte-fakt sdružení pro ochranu památek