doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. | Fakulta restaurování

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

Kontakty

466 036 583, 466 036 583
jakub.doubal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0669-5758

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování kamene (20120)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Úřední hodiny:
Úterý: 
10:00-12:00
,
Středa: 
13:00-17:00
Konzultace:
Středa: 
10:00-12:00
-
Možno dohodnout schůzku mailem, nebo telefonem 603109211, jakub.doubal@upce.cz
Předmět (Rok) Role
ARK/AT1K (2020) G - CV -
ARK/AT2K (2020) G - CV -
ARK/AT3K (2020) G - CV -
ARK/AT4K (2020) G - CV -
ARK/LEP1K (2020) G - - -
ARK/LEP2K (2020) G - - -
ARK/LEP3K (2020) G - - -
ARK/LPKN (2020) G - - -
ARK/LP1K (2020) G - - -
ARK/LP2K (2020) G - - -
ARK/LP3K (2020) G - - -
ARK/MRR1 (2020) G PR - -
ARK/MRR2 (2020) G PR - -
ARK/RES1K (2020) G - - -
ARK/RES2K (2020) G - - -
ARK/RES3K (2020) G - - -
ARK/RES4K (2020) G - - -
ARK/TERBK (2020) G - - -
ARK/TERS (2020) G - - -
ARK/TER1K (2020) G PR CV -
ARK/TER2K (2020) G PR CV -
ARK/TER3K (2020) G PR CV -
ARK/TER4K (2020) G PR CV -
ARK/TRK1K (2020) G - - -
ARK/TRK2K (2020) G - - -
ARK/TRK3K (2020) G - - -
ARK/TRK4K (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - MROVĚC, P. Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovou Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy e-Monumentica, 2020, vol. 2018, no. 1, s. 5-17. ISSN: 1805-1944.
ĎOUBAL, J. - TIŠLOVÁ, R. - MROVĚC, P. - ZÍTKOVÁ, P. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. - KOKSTEJNOVÁ, A. Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 264 s. ISBN: 978-80-7560-301-2.
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restoration of the Gothic Tomb of Ernest of Pardubice in Klodzko, Poland. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 73-87 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
ĎOUBAL, J. - MROVĚC, P. Památkový postup: Výběr vhodné metody čištění děl ze sádry.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KOKSTEJNOVÁ, A. Památkový postup: Lepení sádrových odlitků.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. Péče o sádrové odlitky.
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku: shrnutí výsledku průzkumu Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 3-14. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MROVĚC, P. Čištění povrchově neupravené sádry laserem Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 51-57. ISSN: 1805-0050.
ĎOUBAL, J. Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2018, vol. 2018/78, no. 3, s. 252–259. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna ze sbírek GASK. In Šaloun : dotek osudu = Šaloun : the touch of fate. 1. vyd. Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2018. 22 s. ISBN: 978-80-7056-179-9.
GLASER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 17 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
ĎOUBAL, J. The restoration of the Stone Fountain in Kutná Hora: An assessment of the contemporary intervention within the context of repairs throughout history Studies in Conservation, 2016, vol. 2016, no. srpen, s. 1-13. ISSN: 0039-3630.
ĎOUBAL, J. - KOLÁŘ, R. Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 424-432. ISSN: 1210-5538.
ĎOUBAL, J. Cleaning Stone - Possibilities for an Objective Evaluation. In Science nad Art: A Future for Stone : proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone - Vol II. Paisley: University of West Scotland, 2016. s. 729-737 s. ISBN 978-1-903978-59-7.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
ĎOUBAL, J. Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařské památky. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 199 s. ISBN: 978-80-7395-905-0.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
ĎOUBAL, J. Research into the methods of Cleaning the Silicate Sandstones Used for Historical Monuments Journal of Architectural Conservation, 2014, vol. 20, no. 2, s. 123-138. ISSN: 1355-6207.
ĎOUBAL, J. Možnosti objektivního hodnocení čištění kamene. In Restaurování a ochrana uměleckých děl, čištění uměleckých děl. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2014. s. 14-21 s. ISBN 978-80-905924-0-7.
ĎOUBAL, J. Srovnání čištění laserem s dalšími metodami čištění na silikátových pískovcích. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 205-214 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
ĎOUBAL, J. Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003-2011 Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 4, s. 261-265. ISSN: 1210-5538.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Memory of Graveyards: Exploration and Documentation for Sustainable Care for the Sepulchral Monuments in the former Sudetenland Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2020 31.12.2022
Equipment of the Stone Restoration Studio for practical teaching of in-situ cleaning methods Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation ERASMUS+ Evropská unie 01.12.2019 31.05.2022
Options of protecting steel armatures in plaster casts Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
TRACES OF CREATION Saving the heritage of great sculptors of the first half of 20th century ? Restoration and care for sculptural monuments made of plaster Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 2016-03-01 2019-12-31
Laser Cleaning Technology - Application on Chosen Monuments Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-03-01 2012-12-31
Čištění laserem ve výuce restaurování památek HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
MgA. 2008 Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry vysoká škola výtvarných umění
Ph.D. 2013 Fyzikální a materiálové inženýrství ČVUT Technologie laserového čištění pískovcových památek
BcA. 2002 restaurování kamene Institut restaurování a konzervačních technik

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2014 - 2017 Vedoucí ateliéru Fakulta restaurování UPA
2005 - 2012 asistent Fakulta restaurování UPa
2002 - 2005 asistent institut restaurování a konzervačních technik

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2011 ICCROM Řím Itálie 3

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2006 - 2011 Arte-fakt sdružení pro ochranu památek