Monika Košárková | Fakulta restaurování

Monika Košárková

Kontakty

monika.kosarkova@student.upce.cz

Pracoviště

Studia

Název programu: Výtvarná umění
Název oboru: Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil
Fakulta restaurování
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Navazující
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHAČKO, L. - KOŠÁRKOVÁ, M. - ŠEVCŮ, M. Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 39-46. ISSN: 1212-1487.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Complex research into the technique and technology of a portrait of Johann Adam von Questenberg by Gabriel Müller and its comparison with some of the portraits from the collection of National Heritage Institute in Telč. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019