Ing. Stanislava Liberová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

Kontakty

466 037 426, 466 036 169
stanislava.liberova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0848-0726

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
KDPD - Oddělení kolejových vozidel - pracoviště Česká Třebová (50246)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDPD/PPUVK (2021) G - - -
KDPD/PPUVP (2021) G - - -
KDPD/PTKRK (2021) - PR - -
KDPD/PTKRP (2021) - - CV -
KDPD/PUOKK (2021) G PR - -
KDPD/PUOKP (2021) G PR CV -
KDPD/XASUV (2021) G - - -
KDPD/XATTD (2021) G - - -
KDPD/XAUOV (2021) G - - -
KDPD/YASUV (2021) G - - -
KDPD/YATTD (2021) G - - -
KDPD/YAUOV (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HAUPT, L. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Shrnutí výsledků vývoje třínápravového podvozku CZ LOKO. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 181-191 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
MICHÁLEK, T. - HAUPT, L. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Lateral force effects of three-axle locomotive bogie on track Applied and Computational Mechanics, 2018, vol. 12, no. 1, s. 33-44. ISSN: 1802-680X.
HAUPT, L. - KOPAL, J. - MICHÁLEK, T. - ŠTĚPÁNEK, J. - BENICKÝ, M. - STANĚK, P. - ČEJKA, T. - LIBEROVÁ, S. Vývoj třínápravového podvozku pro dieselelektrickou lokomotivu. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 141-150 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
MICHÁLEK, T. - HAUPT, L. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Modelling of effects of a locomotive three-axle bogie on track. In Computational Mechanics 2017 : 33rd conference with international participation. Book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 79-80 s. ISBN 978-80-261-0748-4.
ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. The assessment of safety against derailment of the modernized locomotive Class C30 CZ LOKO. DP-02-16. 32 s.
LIBEROVÁ, S. - ZELENKA, J. Realizace laboratorních zkoušek abrazivního opotřebení na zkušebním zařízení na principu volného abraziva. In XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 287-294 s. ISBN 978-80-7395-199-3.
VITOUŠOVÁ, S. - MUSIL, M. Realizace měření vnitřního hluku na rekonstruované lokomotivě ČME3. In Sborník příspěvků 4. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2006. s. 27-31 s. ISBN 80-239-7070-4.
MUSIL, M. - HÁBA, A. - VITOUŠOVÁ, S. Obecné poznatky o hluku v železniční dopravě a jeho měření. In Sborník příspěvků 4. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2006. s. 9-18 s. ISBN 80-239-7070-4.
MUSIL, M. - VITOUŠOVÁ, S. - HÁBA, A. Vliv skluzových vln na intenzitu vnitřního hluku kolejových vozidel. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 119-123 s. ISBN 80-969165-6-4.
MUSIL, M. - HÁBA, A. - VITOUŠOVÁ, S. Měření vnitřního hluku v oddílových osobních vozech na tratích s vlnkovitostí a při nestabilním chodu. In Sborník příspěvků 3. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2005. s. 48-51 s. ISBN 80-239-4909-8.
VITOUŠOVÁ, S. Zvyšování výkonových parametrů strojní čističky štěrkového lože.. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 251-256 s. ISBN 80-7194-105-0.
VITOUŠOVÁ, S. Stanovení řezných odporů čističky štěrkového lože. In TechMat 04 - Perspektivní technologie a materiály. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 81-83 s. ISBN 80-7191-707-5.
VITOUŠOVÁ, S. Vyhodnocení provozních parametrů čističky štěrkového lože při různých režimech čistění. In 12. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi SETRAS 2004. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2004. s. 203-207 s. ISBN 80-969165-1-3.
VITOUŠOVÁ, S. Analýza degradačních procesů na vybraných částech strojní čističky SČ 600. In Perner´s Contact 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 103 s. ISBN 80-7194-522-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Wayside diagnostic of railway vehicles running gear Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.2021 31.12.2023
Innovation of tuition subject CAD in bachelor study program for field of study means of transport. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Research and development three-axle chassis 1520 EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2015 31.12.2017
Měření hlukové zátěže v okolí modernizovaných železničních tratí Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 14.04.2008 31.12.2008
Vybavení pracoviště pro měření úhlů a kontrolu závitových kalibrů v laboratoři pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2008
Využití technologie virtuálních měřicích přístrojů pro výuku a výzkum Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2007 31.12.2007
Rozšíření příslušenství měřidel vybraných pracovišť v laboratoři pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2007-04-01 2007-12-31
Realizace odborné stáže ve firmě UNIMETRA, spol. s r.o., Ostrava ? Radvanice Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2007 31.12.2007
Inovace a rozšíření přístrojového vybavení laboratoře pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Měření hluku kolejových vozidel Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31