Ing. Renata Tišlová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Renata Tišlová, Ph.D.

Kontakty

renata.tislova@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra chemické technologie FR (20210)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
KCHTFR/LAB1 Laboratorní cvičení I 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/LAB2 Laboratorní cvičení z chemie II 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/ZCH1 Základy chemie I 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/ZCH2 Základy chemie II 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/ZCH3 Základy chemie III 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
TIŠLOVÁ, R. - BROTÁNEK, L. Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 417-423. ISSN: 1210-5538.
TIŠLOVÁ, R. Postup při stanovení složení opravné malty pro opravu štukových děl.
SLÍŽKOVÁ, Z. - FRANKEOVÁ, D. - HAUKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - BARTOŠ, L. - KUNEŠ, P. - NIEDOBA, K. Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických stavebních materiálů pro plánování restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
TIŠLOVÁ, R. Oprava vápenců umělým kamenem – postup při návrhu doplňků pro sochařská díla a prvky architektury. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
TIŠLOVÁ, R. - NOVOTNÁ, A. Opravné malty - umělý kámen pro biodetritické vápence. In Maltoviny 2015. XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 11-20 s. ISBN 978-80-214-5294-7.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
TIŠLOVÁ, R. - WAISSEROVÁ, J. - WAISSER, P. - KÖBERLE, T. Italian Stucco of theTelč Chateau - Material Characteristics and Its Technological Reconstruction. In Acta Artis Academica 2014. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2014. s. 153-180 s. ISBN 978-80-87108-48-2.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. The Effect of Composition of Roman Cement Repair Mortars on Their Salt Crystallization Resistance and Adhesion. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 565-571 s.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Influence of Composition of Repair Roman Cement Mortars on their Salt Weathering Susceptibility. In 3rd Historic Mortars Conference HMC13. Paisley: University of the West of Scotland, 2013. s. 1-8 s. ISBN 978-1-903978-44-3.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Effect of hydrophobization treatment on the hydration of repair Roman cement mortars Construction and Building Materials, 2012, vol. 35 (2012), no. říjen 2012, s. 735–740. ISSN: 0950-0618.
TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. - BAYER, K. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. Nové možnosti ochrany ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinku UV stabilizátorů. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 183-196 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
TIŠLOVÁ, R. - KLISINSKA-KOPACZ, A. - ADAMSKI, G. - KOZLOWSKI, R. Pore Structure of Historic and Repair Roman Cement Mortars to Establish their Compatibility Journal of Cultural Heritage, 2010, vol. 11, no. 4, s. 404-410. ISSN: 1296-2074.
TIŠLOVÁ, R. Porosity and Specific Surface Area of Roman Cement Pastes. Cement and Concrete Research, 2009, vol. 39, no. 10, s. 950-956. ISSN: 0008-8846.
TIŠLOVÁ, R. Hydration of Natural Cements. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 169 s. ISBN: 978-80-7399-647-5.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. Katedra chemické technologie Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 43-43. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (spoluřešitel) Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2018 31.12.2022
Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století (spoluřešitel) TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2018 31.12.2020
Vlastnosti ochranných nátěrů na sochařských dílech z umělého kamene. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Porovnání moderních konsolidačních prostředků na minerální bázi pro nástěnnou malbu. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 31.01.2013 31.12.2013
Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI Ministerstvo kultury 01.01.2012 31.12.2015
ROman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE) (spoluřešitel) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2009 31.08.2012
ROman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE) (spoluřešitel) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2009 31.08.2012
ROman Cements for Architectural REstoration to new hihg standards (ROCARE) (spoluřešitel) Spolupráce Evropská unie 01.09.2009 31.08.2012
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů Poskytnutí jednorázové účelové dotace na pořádání kulturních akcí Město Litomyšl 01.06.2007 31.12.2007
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2007 Pardubický kraj 31.01.2007 31.12.2007
Funkční UV ochranné nátěrové hmoty (spoluřešitel) Trvalá prosperita Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2007 31.12.2010
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování (spoluřešitel) a) rozvoj přístrojového vybavení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Románský cement pro efektivní restaurování stavebních památek, Roman Cement to restore built heritage effectively ROCEM (spoluřešitel) 5. rámcový program Evropská unie 01.02.2003 30.06.2006