Ing. Renata Tišlová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Renata Tišlová, Ph.D.

Kontakty

466 036 593
renata.tislova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2562-3418

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra chemické technologie FR (20210)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KCHTFR/LAB1 (2020) G - CV -
KCHTFR/LAB2 (2020) G - - -
KCHTFR/ZCH1 (2020) G PR - -
KCHTFR/ZCH2 (2020) G PR - -
KCHTFR/ZCH3 (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
WAISSER, P. - WAISSEROVÁ, J. - TIŠLOVÁ, R. - HEČKOVÁ, P. Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 242 s. ISBN: 978-80-7560-293-0.
ĎOUBAL, J. - TIŠLOVÁ, R. - MROVĚC, P. - ZÍTKOVÁ, P. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. - KOKSTEJNOVÁ, A. Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 264 s. ISBN: 978-80-7560-301-2.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování kamenného podkladu. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34614,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování betonového podkladu pro interiérové použití. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34613,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování vápno-cementových malt a omítek. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34572,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování betonových podkladů. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34571,
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KOKSTEJNOVÁ, A. Památkový postup: Lepení sádrových odlitků.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. Péče o sádrové odlitky.
ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. Konsolidace sádry – testování prostředků s organickými rozpouštědly Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, vol. IX, no. 2, s. 67-74. ISSN: 1805-0050.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - FRANKEOVÁ, D. Určování rozhodných materiálových charakteristik historických stavebních materiálů pro plánovaný restaurátorský zásah e. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 49 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
TIŠLOVÁ, R. - NOVOTNÁ, A. - SLIŽKOVÁ, Z. Určování mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 34 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
TIŠLOVÁ, R. - BROTÁNEK, L. Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 417-423. ISSN: 1210-5538.
SLÍŽKOVÁ, Z. - FRANKEOVÁ, D. - HAUKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - BARTOŠ, L. - KUNEŠ, P. - NIEDOBA, K. Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických stavebních materiálů pro plánování restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
TIŠLOVÁ, R. Postup při stanovení složení opravné malty pro opravu štukových děl.
TIŠLOVÁ, R. Oprava vápenců umělým kamenem – postup při návrhu doplňků pro sochařská díla a prvky architektury. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
TIŠLOVÁ, R. - NOVOTNÁ, A. Opravné malty - umělý kámen pro biodetritické vápence. In Maltoviny 2015. XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 11-20 s. ISBN 978-80-214-5294-7.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
TIŠLOVÁ, R. - WAISSEROVÁ, J. - WAISSER, P. - KÖBERLE, T. Italian Stucco of theTelč Chateau - Material Characteristics and Its Technological Reconstruction. In Acta Artis Academica 2014. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2014. s. 153-180 s. ISBN 978-80-87108-48-2.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. The Effect of Composition of Roman Cement Repair Mortars on Their Salt Crystallization Resistance and Adhesion. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 565-571 s.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Influence of Composition of Repair Roman Cement Mortars on their Salt Weathering Susceptibility. In 3rd Historic Mortars Conference HMC13. Paisley: University of the West of Scotland, 2013. s. 1-8 s. ISBN 978-1-903978-44-3.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Effect of hydrophobization treatment on the hydration of repair Roman cement mortars Construction and Building Materials, 2012, vol. 35 (2012), no. říjen 2012, s. 735–740. ISSN: 0950-0618.
TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. - BAYER, K. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. Nové možnosti ochrany ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinku UV stabilizátorů. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 183-196 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
TIŠLOVÁ, R. - KLISINSKA-KOPACZ, A. - ADAMSKI, G. - KOZLOWSKI, R. Pore Structure of Historic and Repair Roman Cement Mortars to Establish their Compatibility Journal of Cultural Heritage, 2010, vol. 11, no. 4, s. 404-410. ISSN: 1296-2074.
TIŠLOVÁ, R. Porosity and Specific Surface Area of Roman Cement Pastes. Cement and Concrete Research, 2009, vol. 39, no. 10, s. 950-956. ISSN: 0008-8846.
TIŠLOVÁ, R. Hydration of Natural Cements. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 169 s. ISBN: 978-80-7399-647-5.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. Katedra chemické technologie Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 43-43. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Artificial epoxy sandstone from 1980´s ? diagnosis of decay and its condolidation Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2021-02-01 2022-12-31
Rennaisance and Mannerist stucco work on Czech and Moravian territory Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2018 31.12.2022
New composite materials for restoration of buildings of 20th century architecture P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2018 31.12.2020
Characterization of the protective paintings applied on the artificial stone arte-facts Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2015-01-01 2015-12-31
The assessment of modern inorganic consolidation treatments on wall painting. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-31 2013-12-31
Terms and Conditions of compatible care of historical porous inorganic materials Applied research and development of national and cultural identity Programme (NAKI) Ministerstvo kultury 2012-01-01 2015-12-31
ROman Cements for Architectural REstoration to new hihg standards (ROCARE) Specific Programme Cooperation Evropská unie 01.09.2009 31.08.2012
ROman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE) 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2009 31.08.2012
Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2009 31.08.2012
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů One-time grant for organising cultural activities Město Litomyšl 2007-06-01 2007-12-31
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů Programme to support cultural activities in Pardubice region in 2007 Pardubický kraj 2007-01-31 2007-12-31
Funkční UV ochranné nátěrové hmoty Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2007 31.12.2010
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování a) development of instrumentation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Románský cement pro efektivní restaurování stavebních památek, Roman Cement to restore built heritage effectively ROCEM 5th Framework Programme Evropská unie 01.02.2003 30.06.2006