Ing. Renata Tišlová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Renata Tišlová, Ph.D.

Kontakty

466 036 593
renata.tislova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2562-3418

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra chemické technologie FR (20210)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KCHTFR/ZCH1 (2022) G PR - -
KCHTFR/ZCH2 (2022) G - - -
KCHTFR/ZCH3 (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KUNEŠ, P. - TIŠLOVÁ, R. Fenomén renesančního štuku a jeho reflexe v současnosti Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2021, vol. 80, no. 3-4, s. 259-261. ISSN: 1210-5538.
WANKOVÁ, V. - TIŠLOVÁ, R. - MAJOROŠ, P. - KRAJÍČEK, V. Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2021, vol. 80, no. 3-4, s. 330-341. ISSN: 1210-5538.
MÍCHALOVÁ, Z. - BARTŮŇKOVÁ, L. - ČIVRNÁ, R. - GRANČÁK, M. - HURTOVÁ, A. - KOVÁŘÍK, Z. - KRAJÍČEK, V. - LAVIČKA, R. - ŘÍHOVÁ, V. - SLÁDEK, A. - SLÁDEK, O. - ŠIBRAVOVÁ, K. - TIŠLOVÁ, R. - ZŮFALÁ, R. Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2021. 125 s. ISBN: 978-80-7560-401-9.
KOVÁŘÍK, Z. - MÍCHALOVÁ, Z. - TIŠLOVÁ, R. Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. 2020, no. 3-4, s. 313-329. ISSN: 1210-5538.
MÍCHALOVÁ, Z. - BARTŮŇKOVÁ, L. - TIŠLOVÁ, R. Renesanční štukové sochy Adama a Evy na zámku v Telči Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. 2020, no. 3-4, s. 354-365. ISSN: 1210-5538.
BARTŮŇKOVÁ, L. - MÍCHALOVÁ, Z. - TIŠLOVÁ, R. - KOVÁŘÍK, Z. Interdisciplinární průzkum a restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci Průzkumy památek, 2020, vol. 2, no. 27, s. 67-82. ISSN: 1212-1487.
TIŠLOVÁ, R. - KRAJÍČEK, V. Oprava tvrdých omítek moderní architektury 1. pol. 20. století geopolymery Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2020, vol. 22, no. 2, s. 69-81. ISSN: 1212-4168.
ĎOUBAL, J. - TIŠLOVÁ, R. - MROVĚC, P. - ZÍTKOVÁ, P. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. - KOKSTEJNOVÁ, A. Sádrové odlitky: restaurování a péče o umělecká díla. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 264 s. ISBN: 978-80-7560-301-2.
WAISSER, P. - WAISSEROVÁ, J. - TIŠLOVÁ, R. - HEČKOVÁ, P. Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 242 s. ISBN: 978-80-7560-293-0.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování vápno-cementových malt a omítek. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34572,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování betonového podkladu pro interiérové použití. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34613,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování kamenného podkladu. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34614,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování betonových podkladů. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34571,
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KOKSTEJNOVÁ, A. Památkový postup: Lepení sádrových odlitků.
ĎOUBAL, J. - ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - KULHÁNEK, M. - REJMAN, P. - GLOMBOVÁ, B. Péče o sádrové odlitky.
ZÍTKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. Konsolidace sádry – testování prostředků s organickými rozpouštědly Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, vol. IX, no. 2, s. 67-74. ISSN: 1805-0050.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - FRANKEOVÁ, D. Určování rozhodných materiálových charakteristik historických stavebních materiálů pro plánovaný restaurátorský zásah e. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 49 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
TIŠLOVÁ, R. - NOVOTNÁ, A. - SLIŽKOVÁ, Z. Určování mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 34 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
TIŠLOVÁ, R. - BROTÁNEK, L. Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 76, no. 4, s. 417-423. ISSN: 1210-5538.
TIŠLOVÁ, R. - SLÍŽKOVÁ, Z. - NOVOTNÁ, A. - FRANKEOVÁ, D. - KUNEŠ, P. - ĎOUBAL, J. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah.
SLÍŽKOVÁ, Z. - FRANKEOVÁ, D. - HAUKOVÁ, P. - TIŠLOVÁ, R. - BARTOŠ, L. - KUNEŠ, P. - NIEDOBA, K. Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických stavebních materiálů pro plánování restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. Postup při stanovení složení opravné malty pro opravu štukových děl.
TIŠLOVÁ, R. Oprava vápenců umělým kamenem – postup při návrhu doplňků pro sochařská díla a prvky architektury. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 15 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
TIŠLOVÁ, R. - NOVOTNÁ, A. Opravné malty - umělý kámen pro biodetritické vápence. In Maltoviny 2015. XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 11-20 s. ISBN 978-80-214-5294-7.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
TIŠLOVÁ, R. - WAISSEROVÁ, J. - WAISSER, P. - KÖBERLE, T. Italian Stucco of theTelč Chateau - Material Characteristics and Its Technological Reconstruction. In Acta Artis Academica 2014. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2014. s. 153-180 s. ISBN 978-80-87108-48-2.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Influence of Composition of Repair Roman Cement Mortars on their Salt Weathering Susceptibility. In 3rd Historic Mortars Conference HMC13. Paisley: University of the West of Scotland, 2013. s. 1-8 s. ISBN 978-1-903978-44-3.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. The Effect of Composition of Roman Cement Repair Mortars on Their Salt Crystallization Resistance and Adhesion. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2013. s. 565-571 s.
TIŠLOVÁ, R. - KLISIŃSKA-KOPACZ, A. Effect of hydrophobization treatment on the hydration of repair Roman cement mortars Construction and Building Materials, 2012, vol. 35 (2012), no. říjen 2012, s. 735–740. ISSN: 0950-0618.
TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. - BAYER, K. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. Nové možnosti ochrany ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinku UV stabilizátorů. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 183-196 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
TIŠLOVÁ, R. - KLISINSKA-KOPACZ, A. - ADAMSKI, G. - KOZLOWSKI, R. Pore Structure of Historic and Repair Roman Cement Mortars to Establish their Compatibility Journal of Cultural Heritage, 2010, vol. 11, no. 4, s. 404-410. ISSN: 1296-2074.
TIŠLOVÁ, R. Porosity and Specific Surface Area of Roman Cement Pastes. Cement and Concrete Research, 2009, vol. 39, no. 10, s. 950-956. ISSN: 0008-8846.
TIŠLOVÁ, R. Hydration of Natural Cements. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 169 s. ISBN: 978-80-7399-647-5.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. Katedra chemické technologie Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 43-43. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.02.21 31.12.22
Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.18 31.12.22
Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.18 31.12.20
Vlastnosti ochranných nátěrů na sochařských dílech z umělého kamene. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Porovnání moderních konsolidačních prostředků na minerální bázi pro nástěnnou malbu. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 31.01.13 31.12.13
Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI Ministerstvo kultury 01.01.12 31.12.15
ROman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.09 31.08.12
ROman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.09 31.08.12
ROman Cements for Architectural REstoration to new hihg standards (ROCARE) Spolupráce Evropská unie 01.09.09 31.08.12
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů Poskytnutí jednorázové účelové dotace na pořádání kulturních akcí Město Litomyšl 01.06.07 31.12.07
Tradiční technologie výroby a zpracování vápna pro účely restaurování památkových objektů Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2007 Pardubický kraj 31.01.07 31.12.07
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování a) rozvoj přístrojového vybavení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.07 31.12.07
Funkční UV ochranné nátěrové hmoty Trvalá prosperita Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.07 31.12.10
Románský cement pro efektivní restaurování stavebních památek, Roman Cement to restore built heritage effectively ROCEM 5. rámcový program Evropská unie 01.02.03 30.06.06