Ing. Martin Kohout, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Ing. Martin Kohout, Ph.D.

Kontakty

466 037 427, 466 038 518
martin.kohout@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9050-3194

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
KDPD - Oddělení kolejových vozidel - pracoviště Česká Třebová (50246)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
po domluvě e-mailem či MS TEAMS
Předmět (Rok) Role
KDPD/PKDPK (2021) - PR - -
KDPD/PPKVK (2021) - PR - -
KDPD/PTBSK (2021) - PR - -
KDPD/PTBSP (2021) - PR CV -
KDPD/PTEMK (2021) - PR - -
KDPD/PTEMP (2021) - PR CV -
KDPD/XATEM (2021) G - - -
KDPD/XBBSK (2021) G - - -
KDPD/XBZKV (2021) G - - -
KDPD/YATEM (2021) G - - -
KDPD/YBBSK (2021) G - - -
KDPD/YBZKV (2021) G - - -
KDS/PEASK (2021) - PR - -
KDS/PEASP (2021) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KOHOUT, M. Telemetrická jednotka pro železniční vůz. CZ: DAKO-CZ, a.s..
HÁBA, A. - KOHOUT, M. Posouzení aktuálního stavu vazby dvojkolí-kolej ve výhybkách a křížení na ulici Ostravská. DP-02-20. 96 s.
PULDA, J. - KOHOUT, M. - WESTFAL, R. Simulace jízdní odvěšovací brzdové zkoušky nákladního vozu. In XXIV. MEDZINARODNA KONFERENCIA SUCASNE PROBLEMY V KOLAJAVYCH VOZIDLACH, DIEL II. Žilina: EDIS-PUBLISHING INST UNIV ZILINA, 2019. s. 147-154 s. ISBN 978-80-89276-59-2.
HAUPT, L. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Shrnutí výsledků vývoje třínápravového podvozku CZ LOKO. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 181-191 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - VOLTR, P. - MICHÁLEK, T. - HÁBA, A. Projekt S-CODE: Dynamické účinky kolejového vozidla ve výhybkách. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 309-316 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na elektrické lokomotivě při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí – V. etapa. DP-04-19. 186 s.
ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - ŠLAPÁK, J. - SKALSKÁ, M. Analýza dynamických účinků jízdy vozidel s ohledem na údržbu tratí (etapa 2). DP-02-19. 131 s.
MICHÁLEK, T. - HAUPT, L. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Lateral force effects of three-axle locomotive bogie on track Applied and Computational Mechanics, 2018, vol. 12, no. 1, s. 33-44. ISSN: 1802-680X.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Diagnostický systém poruchových stavů vozidel metra. CZ: Univerzita Pardubice.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Bezdemontážní diagnostika pojezdu vozidel metra.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - IV. etapa. DP-04-18. 186 s.
HÁBA, A. - KOHOUT, M. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. S-CODE: Switches and Crossings Optimal Design and Evaluation. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 100-115 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. - ZELENKA, J. DiMet – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 417-422 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - ŠIMRAL, P. Změny parametrů dvojkolí lokomotiv v provozu s ohledem na vazbu dvojkolí-kolej. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 189-193 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HOJKA, P. Experimentální výzkum vlastností sestavy flexi-coil pružiny a pryžokovové podložky. 10.4.2017. 45 s.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - III. etapa. DP-04-17. 218 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. Simulační výpočty sunutí souprav osobních vozů s nárazníky ve stísněných směrových poměrech. DP-03-17. 25 s.
MICHÁLEK, T. - HAUPT, L. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. Modelling of effects of a locomotive three-axle bogie on track. In Computational Mechanics 2017 : 33rd conference with international participation. Book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 79-80 s. ISBN 978-80-261-0748-4.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Failures of railway vehicles measurable on track. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 566-569 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Hodnocení dynamické odezvy vozidla při průjezdu konstrukčními částmi výhybky. In 21. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi : zborník prednášok. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2016. s. 181-188 s. ISBN 978-80-89276-52-3.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. New approach to assessment of railway vehicle dynamical response in the course of passing over turnout. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 602-605 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - II. etapa. DP-04-16. 112 s.
KOHOUT, M. - YURDAKUL, Ö. Sensitivity analysis of the mechanical response of the rail for various input parameters. DP-03-16. 34 s.
ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - LIBEROVÁ, S. The assessment of safety against derailment of the modernized locomotive Class C30 CZ LOKO. DP-02-16. 32 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Analýza vývoje jízdního obrysu Kužel 2A. DP-01-16. 170 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimental analysis of railway vehicle passing over turnout frog. In 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 : book of extended abstracts.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 19-20 s. ISBN 978-80-261-0647-0.
KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. Yaw dampers in construction of rail vehicles. In 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 : book of extended abstracts.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 55-56 s. ISBN 978-80-261-0647-0.
MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Analytical calculation and experimental verification of lateral stiffness of a flexi-coil spring with tilting rubber-metal pad Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2015, vol. 2014, no. 19, s. 167-179. ISSN: 1211-6610.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Determination of equivalent loading of turnout frog. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2015. s. 217-222 s.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Stationary device for vibrodiagnostics of passing vehicle. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2015. s. 98-103 s.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. Tlumiče vrtivých pohybů v konstrukci kolejových vozidel. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 261-266 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí. DP-03-15. 120 s.
KOHOUT, M. - VÁGNER, J. - CULEK, B. Analýza tenzometrického měření T15. VVCD-Z-15/06. 240 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. Simulační výpočty sunutí soupravy 971+071+471 v protisměrných obloucích velmi malých poloměrů. DP-01-15. 20 s.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HOJKA, P. - CULEK, B. Zkouška reálných vlastností vypružení. DZS-Z-15/03. 70 s.
MICHÁLEK, T. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Možnosti využití simulačních výpočtů při schvalování kolejových vozidel Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2014, vol. 22, no. 2, s. 25-34. ISSN: 1210-3942.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Diagnostics of Railway Vehicle Based on Dynamical Response Measurement. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2014. s. 272-277 s.
ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. Comparative simulations of guiding behaviour of an electric locomotive. In 20th International conference Engineering Mechanics 2014: proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 740-743 s. ISBN 978-80-214-4871-1.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Stanovení ekvivalentního zatížení srdcovkové části železniční výhybky při průjezdu vozidla prostřednictvím postupů uvedených v EN 14363.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - MUSIL, M. - KOHOUT, M. Videoanalýza kontaktu kolo-kolejnice kolejnice v podmínkách PMDP. DP‐03‐14. 16 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Návrh jízdního obrysu vykazujícího vyšší hodnotu ekvivalentní konicity. DP‐02‐14; SP6-P-04-14. 12 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Vyhodnocení zkušebního provozu tramvají s jízdním obrysem KP-1. DP-01-14. 21 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. Application of sensitivity analysis in design of characteristics of damping joints in locomotive running gear Engineering Mechanics, 2013, vol. 20, no. 5, s. 369-378. ISSN: 1802-1484.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimentální ověřování vlivu uložení flexi-coil pružin. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 253-260 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. Aplikovaný výzkum - od modelu k prototypu lokomotivy 744.0. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 245-251 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Vyhodnocení ekvivalentní konicity lokomotivy 380.006-7 na trati Hamburg-Berlin (Aumühle-Büchen). Česká Třebová, DP-01-13. 69 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - VÁGNER, J. - MICHÁLEK, T. Posouzení vztahu tramvajového kola a kolejnice v podmínkách DPMB, a.s.. Česká Třebová, DP-02-13. 103 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. Posouzení vztahu tramvajového kola a kolejnice - navrhovaného jízdního obrysu KP-1 (KIHN), v podmínkách PMDP, a.s.. Česká Třebová, DP-03-12. 82 s.
ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. Simulační výpočty nákladní lokomotivy. DP-04-12. 51 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Application of Sensitivity Analysis in Design of Characteristics of Damping Joints in Locomotive Running Gear. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2012. s. 388-389 s. ISBN 978-80-86246-39-0.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Application of Sensitivity Analysis in Design of Characteristics of Damping Joints in Locomotive Running Gear. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012: Conference Proceedings. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2012. s. 1589-1595 s. ISBN 978-80-86246-40-6.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. WEAR OF WHEEL PROFILES OF FREIGHT WAGONS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2011, vol. 2010, no. 16, s. 5-15. ISSN: 1211-6610.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Opotřebení jízdních obrysů kol nákladních vozů. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel III.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 259-267 s. ISBN 978-80-89276-32-5.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Citlivostní analýza vlivu charakteristik tlumičů vrtivých pohybů na stabilitu jízdy lokomotivy. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel III.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 247-258 s. ISBN 978-80-89276-32-5.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. Vliv změn parametrů lokomotivy CZ LOKO řady 744.0 na dynamické vlastnosti při úpravě pro rozchod koleje 1520 mm. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel II.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 131-137 s. ISBN 978-80-89276-31-8.
KOHOUT, M. Vehicle Guiding Behavior and Contact Conditions Wheelset/Track Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 53-60. ISSN: 1211-6610.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Možnosti ovlivnění jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel parametry dopravní cesty Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2010, vol. 2010, no. 3, s. 29-34. ISSN: 1210-3942.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Možnosti ovlivnění jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel parametry dopravní cesty. In Železniční dopravní cesta 2010. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2010. s. 60-67 s. ISBN 978-80-254-6802-9.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. Studies of Wheel-Rail Contact Conditions in Curves of Small Radius. In Proceedings of 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems. Firenze: AB EDITORE, 2009. s. 631-637 s. ISBN 978-88-904370-0-7.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Kontaktní poměry mezi kolem a kolejnicí v obloucích malých poloměrů. In XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 317-324 s. ISBN 978-80-7395-199-3.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimental and Theoretical Analysis of Wheel-Rail Contact in the Course of Passing over Turnout Frog. In Proceedings of 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems. Firenze: AB EDITORE, 2009. s. 969-975 s. ISBN 978-88-904370-0-7.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vehicle-track Interaction by Passing through Turnouts. In Proceedings of the 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2009. s. 161-170 s. ISBN 978-963-420-977-5.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Monitoring of Track Parameter Changes in Relation to Running Behavior of Railway Vehicles. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 154-160 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Railway Vehicle Dynamic Effects in the Course of Passing over Turnouts in the Straigth Direction Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, no. 12, s. 5-20. ISSN: 1211-6610.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Unit Class 680 Dynamic Effects in the Course of Passing over Turnouts of Corridor Tracks Applied and Computational Mechanics, 2007, vol. 1, no. 1, s. 711-720. ISSN: 1802-680X.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Interakce vozidla a koleje v obloucích koleje. In Book of extended abstracts + Proceeding - full text paper na CD-ROM. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 131-132 s. ISBN 978-80-248-1389-9.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vehicle-track Interaction by Passing through Turnouts. In 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears - BOGIE 07. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2007. s. 35-36 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností lokomotivy řady 380. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 403-411 s. ISBN 978-80-89276-06-6.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Interakce vozidlo-kolej v obloucích malých poloměrů. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1259-1264 s. ISBN 80-7194-880-2.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Vliv tvaru srdcovkové části výhybky na dynamické účinky vozidla při zvýšených rychlostech. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 43-50 s. ISBN 80-7194-105-0.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Experimentální zjišťování dynamické odezvy kolejového vozidla na nerovnosti koleje. In Sborník příspěvků 3. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2005. s. 17-23 s. ISBN 80-239-4909-8.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Minimalizace tvorby tvarových vad hlav kolejnic v obloucích malých poloměrů. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 79-86 s. ISBN 80-7194-105-0.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Dynamické účinky vozidla při jízdě v obloucích malých poloměrů. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 51-55 s. ISBN 80-969165-6-4.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Railhead Defects in Curves of Small Radius. In Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry ? 22nd INTERNATIONAL COLLOQUIUM. Žilina: Edis, Žilinská univerzita, 2005. s. 23-26 s. ISBN 80-8070-393-0.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Broušení kolejnic v obloucích malých poloměrů v traťovém úseku Brno Adamov. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 103-107 s. ISBN 80-969165-6-4.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Asymetrické broušení kolejnic v obloucích malých poloměrů. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 175-181 s. ISBN 80-969165-6-4.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Running of Wheelset over Turnout Frog Area in High-speed Condition. In Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry ? 22nd INTERNATIONAL COLLOQUIUM. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2005. s. 19-22 s. ISBN 80-8070-393-0.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Application for Decrease of Slip Waves Creation in Curves of Small Radius. In 3rd international PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 85-86 s. ISBN 80-7043-414-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Wayside diagnostic of railway vehicles running gear Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.2021 31.12.2023
Selected aspects from transport means and infrastructure solved at Faculty of Transport Engineering Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Turnout 4.0 Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 2020-04-01 2024-03-31
Selected research topics from transport means and infrastructure Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
National Center of Competence for Josef Božek (JOBNAC) Support of creation and operation of research, development and innovation centres - Competence Centres Technologická agentura České republiky 01.04.2019 31.12.2022
Impact of soap solutions on the friction in the wheel-rail contact Smluvní výzkum 01.01.2018 30.06.2018
The use of Dry-Ice Blasting to give Predictable and Optimised Braking Conditions R&D programme Rail Safety and Standards Board Limited 01.06.2017 30.11.2018
The use of Controlled Application of Water to the Wheel/Rail Interface to give Predictable and Optimised Braking Conditions R&D programme Rail Safety and Standards Board Limited 01.05.2017 31.10.2018
Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) HORIZON 2020 Evropská unie 01.11.2016 31.10.2019
Výzkum a analýza odezvy kolejnice na zatížení kolovou silou Smluvní výzkum 01.01.2016 30.09.2016
Analýzy vývoje jízdního obrysu Kužel 2A v podmínkách DP Praha Smluvní výzkum 01.01.2015 31.08.2016
Research and development three-axle chassis 1520 EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2015 31.12.2017
Výzkum měření profilů kolejnic v mšrném oblouku Smluvní výzkum 01.01.2014 31.10.2014
Měření jízdních obrysů kol Smluvní výzkum 01.01.2014 31.10.2014
Měření ekvivalentní konicity Smluvní výzkum 01.01.2014 31.10.2014
Analýzy a studie dopravy v městské části Trutnova Smluvní výzkum 01.01.2014 30.04.2015
Competence Center of Railway Vehicles Support of creation and operation of research, development and innovation centres - Competence Centres Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2019
Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera 3. Programme for the development of instrumentation, equipment and modern technologies Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Research and Development of Modular Four-axle Locomotive TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2010 31.12.2012
Výzkum a vývoj modulových konstrukčních celků dieselelektrických lokomotiv IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.2008 30.06.2010
Vybavení pracoviště pro měření úhlů a kontrolu závitových kalibrů v laboratoři pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2008-01-01 2008-12-31
Rozšíření příslušenství měřidel vybraných pracovišť v laboratoři pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2007 31.12.2007
Realizace odborné stáže ve firmě UNIMETRA, spol. s r.o., Ostrava ? Radvanice Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2007-04-01 2007-12-31
Příprava vybraných přednášek v anglickém jazyce z předmětu Konstrukce vozidel I Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006
Inovace a rozšíření přístrojového vybavení laboratoře pro výuku předmětu Technické měření bakalářského studijního programu. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2010 Dopravní prostředky a infrastruktura Univerzita Pardubice Výzkum kontaktní geometrie dvojkolí kolej při průjezdu vozidel oblouky malých poloměrů
Ing. 2002 Dopravní prostředky Univerzita Pardubice Vložený patrový vůz do elektrických předměstských jednotek velkoprostorových 2.třídy pro maximální rychlost 160 km/h

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2004 - 2010 asistent Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
2006 - dosud vedoucí akreditované Zkušební laboratoře AL DFJP (ZL1472) Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
2010 - dosud odborný asistent Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2002 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) Dresden Německo 5

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2002 - dosud Asociace strojních inženýrů, klub Česká Třebová

německý jazyk (pokročilý), anglický jazyk (mírně pokročilý)