Ing. Karol Bayer | Fakulta restaurování

Ing. Karol Bayer

Obrázek uživatele kaba0436

Kontakty

466 036 602
karol.bayer@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost (21000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta restaurování
Katedra chemické technologie FR (20210)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
KCHTFR/CHETS Chemická technologie restaurování a nauka o materiálech 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCRBK Technologie rest. a konz. kamene a souvisejících materiálů 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCR1K Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů I 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR2K Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů II 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR3K Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů III 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR4K Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů IV 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR5K Technologie restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů V 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCRBM Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCR1M Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR2M Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita II 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR3M Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita III 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCR4M Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita IV 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR5M Technologie restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita V 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCRBP Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCR3P Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů III 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCR4P Technologie restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů IV 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TCRBU Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce a souvisejících materiálech 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TCR3U Technologie restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce III 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/TPK2 Technologie restaurování děl písemné kultury II 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/TMTP2 Technologie restaurování maleb na textilních podložkách a souvisejících materiálech II 2018/2019 G   Cv  Se  
KCHTFR/PAS1 Technologie restaurování povrchů architektury a sochařských děl I 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/PAS2 Technologie restaurování povrchů architektury a sochařských děl II 2018/2019 G    Cv  Se  
KCHTFR/PAS3 Technologie restaurování povrchů architektury a sochařských děl III 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku: shrnutí výsledku průzkumu Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 3-14. ISSN: 1212-1487.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. Kutna Hora Angel. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 25 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
BAYER, K. - MACHAČKO, L. Dolní Kounice. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 14 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
BAYER, K. - SLÍŽKOVÁ, Z. - WEBER, J. - MACOUNOVÁ, D. - NAVRÁTILOVÁ, M. - GHAFFARI, E. - HVĚZDA, D. Konzervace litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého : výsledky studií použití vápenných nanomateriálů pro konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců v České republice a v Rakousku. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2016. 205 s. ISBN: 978-80-86246-79-6.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
BAYER, K. - HAVLÍN, J. - SLAVÍKOVÁ, M. - VÁLEK, J. Možnosti neinvazivních průzkumů stavební konstrukce z pískovcových bloků na Karlově mostě Stavební obzor, 2014, vol. Neuveden, no. 9-10/2014, s. 151-160. ISSN: 1210-4027.
BAYER, K. - PINTER, F. - WEBER, J. - VIDOVSZKY, I. Mineralogical and microstructural characteristics of historic Roman cement renders from Budapest, Hungary Journal of Cultural Heritage, 2014, vol. 15, no. 3, s. 219–226. ISSN: 1296-2074.
MACHAČKO, L. - BAYER, K. - ČERVINKA, J. Úprava vlastností geopolymerních pojiv mletým křemenem a vápencem. In Metakaolin 2014: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 37-44 s. ISBN 978-80-214-4881-0.
BAYER, K. - WEBER, J. Across Borders and Disciplines: 20 Years of Scientific Cooperation between Viennna and Litomysl for the Sake of European Cultural Heritage. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 19-28 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
BAYER, K. - BAYEROVÁ, T. - JUSTA, P. A new look at the St Wenceslas sculpture in St Vitus Cathedral, Prague, Czech Republic Studies in Conservation, 2012, vol. 57, no. Neuveden, s. 165-172. ISSN: 0039-3630.
TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. - BAYER, K. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. Nové možnosti ochrany ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinku UV stabilizátorů. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 183-196 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. - MACHAČKO, L. Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenatých omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 325-345 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
BAYER, K. - BAYEROVÁ, T. Entfärbung von Smalte-ein Problem, dass nicht nur auf Ölgemälde beschränkt ist. In Umweltbedingte Pigmentveränderungen an mittelalterlichen Wandmalereien. Zossen: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2009. s. 108-111 s. ISBN 978-3-88462-290-2.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. Katedra chemické technologie Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 43-43. ISSN: 1212-4168.
BAYER, K. Možnosti hodnocení efektivity konsolidace porézních anorganických materiálů.. In Organokřemičitany v české památkové praxi. Praha: Národní památkový ústav, 2008. s. 35-41 s. ISBN 978-80-87104-15-6.
BAYER, K. - ŠTAFFEN, Z. "Opuka" das charakteristische Bau- und Bildhauergestein des MIttelalters in Böhmen.. In Arbeitshefte des Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Zossen: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2008. s. 91-95 s. ISBN 978-3-86732-027-6.
BENEŠ, L. - ROSICKÁ, Z. - MINÁŘ, L. - BAYER, K. Znovuobjevený geopolymer. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 155-160 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Systém archivace a ukládání vzorků z restaurovaných uměleckých děl a laboratorních vzorků studentů Fakulty restaurování, UPCe Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2019 30.11.2019
Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2018 31.12.2020
Inovace stávajícího doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a vytvoření nových architektonických programů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2017 30.09.2022
Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců (NANOLITH) Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Evropská unie 01.08.2013 31.12.2014
Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) Rozvojové programy MŠMT 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie 6. Program na podporu dalších aktivit VŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace (spoluřešitel) Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.2011 31.12.2014
Moderní mikro infračervená spektrometrie v restaurování (spoluřešitel) FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace (část FR) Progresivní technologie, materiály a systémy Technologická agentura České republiky 01.01.2011 31.12.2014
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií - Fakulta restaurování 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Modifikované vápenné omítky se zvýšenou odolností vůči působení vodorozpustných solí. Nové možnosti pro obnovu stavebních památek (spoluřešitel) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 11.02.2010 31.12.2010
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) Spolupráce Evropská unie 01.09.2008 31.08.2011
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2008 31.08.2011
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) 7. rámcový program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.09.2008 31.08.2011
Rozvoj přístrojového vybavení Univerzity Pardubice (spoluřešitel) a) rozvoj přístrojového vybavení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Funkční UV ochranné nátěrové hmoty Trvalá prosperita Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2007 31.12.2010
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování a) rozvoj přístrojového vybavení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Románský cement pro efektivní restaurování stavebních památek, Roman Cement to restore built heritage effectively ROCEM 5. rámcový program Evropská unie 01.02.2003 30.06.2006

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1984 Chemie a technologie restaurování uměleckých děl Slovenská vysoká škola technická

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní děkan Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
1995 - 2000 vedoucí oddělení chemické technologie restaurování Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli
2005 - 2010 Vedoucí katedry chemické technologie Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
2000 - 2005 vedoucí katedry chemické technologie restaurování Institut restaurování a konzervačních technik o.p.s
1984 - 1995 samostatný technolog Památkový ústav Bratislava, SK

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1991 Německé centrum pro řemesla a památkovou péči postupim Německo 4
1993 Vysoké škole pro užité umění ve Vídeň Rakousko 6

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Výzkumný institut pro památkovou péči a archeometrii