Ing. Karol Bayer | Fakulta restaurování

Ing. Karol Bayer

Ing. Karol Bayer,

Kontakty

466 036 602
karol.bayer@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4433-948X

Pracoviště

Fakulta restaurování
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost (21000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta restaurování
Katedra chemické technologie FR (20210)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KCHTFR/CHETS (2020) G - - -
KCHTFR/NBM (2020) G PR - -
KCHTFR/PAS1 (2020) G PR - -
KCHTFR/PAS2 (2020) G PR - -
KCHTFR/PAS3 (2020) G PR - -
KCHTFR/SSM (2020) G PR - -
KCHTFR/TCRBK (2020) G - - -
KCHTFR/TCRBM (2020) G - - -
KCHTFR/TCRBP (2020) G - - -
KCHTFR/TCRBU (2020) G - - -
KCHTFR/TCR1K (2020) G - - -
KCHTFR/TCR1M (2020) G - - -
KCHTFR/TCR2K (2020) G - - -
KCHTFR/TCR2M (2020) G - - -
KCHTFR/TCR3K (2020) G PR - -
KCHTFR/TCR3M (2020) G - - -
KCHTFR/TCR4K (2020) G PR - -
KCHTFR/TCR4M (2020) G - - -
KCHTFR/TCR5K (2020) G PR - -
KCHTFR/TCR5M (2020) G - - -
KCHTFR/TEC1K (2020) G PR - -
KCHTFR/TEC1M (2020) G PR - -
KCHTFR/TEC2K (2020) G PR - -
KCHTFR/TEC2M (2020) G - - -
KCHTFR/TEC3K (2020) G - - -
KCHTFR/TEC3M (2020) G - - -
KCHTFR/TEC4K (2020) G - - -
KCHTFR/TEC4M (2020) G - - -
KCHTFR/TEC5K (2020) G - - -
KCHTFR/TEC5M (2020) G - - -
KCHTFR/TMTP2 (2020) G - - -
KCHTFR/TPC (2020) G PR - -
KCHTFR/TPK2 (2020) G - - -
KCHTFR/WSS (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restoration of the Gothic Tomb of Ernest of Pardubice in Klodzko, Poland. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 73-87 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování betonových podkladů. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34571,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické pojivo maltových směsí pro doplňování vápno-cementových malt a omítek. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34572,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování betonového podkladu pro interiérové použití. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34613,
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - KUBÁTOVÁ, D. - ČECHMÁNEK, R. - ROUBÍČEK, P. - CINIBULKOVÁ, L. Anorganické geopolymerní pojivo pro doplňování kamenného podkladu. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 34614,
ĎOUBAL, J. - BAYER, K. - ZÍTKOVÁ, P. Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku: shrnutí výsledku průzkumu Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 3-14. ISSN: 1212-1487.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. Kutna Hora Angel. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 25 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
BAYER, K. - MACHAČKO, L. Dolní Kounice. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 14 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
BAYER, K. - SLÍŽKOVÁ, Z. - WEBER, J. - MACOUNOVÁ, D. - NAVRÁTILOVÁ, M. - GHAFFARI, E. - HVĚZDA, D. Konzervace litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého : výsledky studií použití vápenných nanomateriálů pro konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců v České republice a v Rakousku. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2016. 205 s. ISBN: 978-80-86246-79-6.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
BAYER, K. - HAVLÍN, J. - SLAVÍKOVÁ, M. - VÁLEK, J. Možnosti neinvazivních průzkumů stavební konstrukce z pískovcových bloků na Karlově mostě Stavební obzor, 2014, vol. Neuveden, no. 9-10/2014, s. 151-160. ISSN: 1210-4027.
BAYER, K. - PINTER, F. - WEBER, J. - VIDOVSZKY, I. Mineralogical and microstructural characteristics of historic Roman cement renders from Budapest, Hungary Journal of Cultural Heritage, 2014, vol. 15, no. 3, s. 219–226. ISSN: 1296-2074.
MACHAČKO, L. - BAYER, K. - ČERVINKA, J. Úprava vlastností geopolymerních pojiv mletým křemenem a vápencem. In Metakaolin 2014: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 37-44 s. ISBN 978-80-214-4881-0.
BAYER, K. - WEBER, J. Across Borders and Disciplines: 20 Years of Scientific Cooperation between Viennna and Litomysl for the Sake of European Cultural Heritage. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 19-28 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
BAYER, K. - BAYEROVÁ, T. - JUSTA, P. A new look at the St Wenceslas sculpture in St Vitus Cathedral, Prague, Czech Republic Studies in Conservation, 2012, vol. 57, no. Neuveden, s. 165-172. ISSN: 0039-3630.
TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. - BAYER, K. - KUBÁČ, L. - AKRMAN, J. Nové možnosti ochrany ochrany obrazových laků vůči působení světla - studium účinku UV stabilizátorů. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 183-196 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. - MACHAČKO, L. Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenatých omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 325-345 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
BAYER, K. - BAYEROVÁ, T. Entfärbung von Smalte-ein Problem, dass nicht nur auf Ölgemälde beschränkt ist. In Umweltbedingte Pigmentveränderungen an mittelalterlichen Wandmalereien. Zossen: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2009. s. 108-111 s. ISBN 978-3-88462-290-2.
BAYER, K. - TIŠLOVÁ, R. - HURTOVÁ, A. Katedra chemické technologie Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 43-43. ISSN: 1212-4168.
BAYER, K. Možnosti hodnocení efektivity konsolidace porézních anorganických materiálů.. In Organokřemičitany v české památkové praxi. Praha: Národní památkový ústav, 2008. s. 35-41 s. ISBN 978-80-87104-15-6.
BAYER, K. - ŠTAFFEN, Z. "Opuka" das charakteristische Bau- und Bildhauergestein des MIttelalters in Böhmen.. In Arbeitshefte des Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Zossen: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2008. s. 91-95 s. ISBN 978-3-86732-027-6.
BENEŠ, L. - ROSICKÁ, Z. - MINÁŘ, L. - BAYER, K. Znovuobjevený geopolymer. In Sborník přednášek z konference TechMat '08. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 155-160 s. ISBN 978-80-7395-136-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Development of modified protective lime coating systems with increased resistance to microbiological growth Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2020-01-01 2021-12-31
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation ERASMUS+ Evropská unie 2019-12-01 2022-05-31
The System of Archiving and Storing Samples Taken from Students Projects at the Faculty of Restoration Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
New composite materials for restoration of buildings of 20th century architecture P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 2018-01-01 2020-12-31
Innovation of the current doctoral study program Architecture and Civil Engineering and creation of new architectural programs Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-10-01 2022-09-30
The use of nanomaterials for sustainable conservation of historical sculptural and architectural works made from Leitha limestone European Territorial Co-operation Austria - Czech Republic 2007 - 2013 Evropská unie 2013-08-01 2014-12-31
Strengthening of interdisciplinary education of students of restoration, art-historian and natural science disciplines in the area of cultural heritage preservation (international conferences, publications and student workshops) Development programmes MEYS 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2013-12-31
Moderní mikro infračervená spektrometrie v restaurování HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií - Fakulta restaurování 3. Programme for the development of instrumentation, equipment and modern technologies Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Low viscosity inorganic binders and their application Progressive technology, materials and systems Technologická agentura České republiky 01.01.2011 31.12.2014
Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie 6. Programme to support other activities of universities Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Low viscosity inorganic binders and their application Progressive technology, materials and systems Technologická agentura České republiky 2011-01-01 2014-12-31
Modifikované vápenné omítky se zvýšenou odolností vůči působení vodorozpustných solí. Nové možnosti pro obnovu stavebních památek Student Grant Competition Univerzita Pardubice 11.02.2010 31.12.2010
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-09-01 2011-08-31
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-09-01 2011-08-31
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE) Specific Programme Cooperation Evropská unie 2008-09-01 2011-08-31
Modernizace laboratoře Katedry chemické technologie Fakulty restaurování a) development of instrumentation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-12-31
Rozvoj přístrojového vybavení Univerzity Pardubice a) development of instrumentation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Funkční UV ochranné nátěrové hmoty Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007-01-01 2010-12-31
Románský cement pro efektivní restaurování stavebních památek, Roman Cement to restore built heritage effectively ROCEM 5th Framework Programme Evropská unie 2003-02-01 2006-06-30

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1984 Chemie a technologie restaurování uměleckých děl Slovenská vysoká škola technická

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní děkan Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
1995 - 2000 vedoucí oddělení chemické technologie restaurování Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli
2005 - 2010 Vedoucí katedry chemické technologie Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
2000 - 2005 vedoucí katedry chemické technologie restaurování Institut restaurování a konzervačních technik o.p.s
1984 - 1995 samostatný technolog Památkový ústav Bratislava, SK

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
1991 Německé centrum pro řemesla a památkovou péči postupim Německo 4
1993 Vysoké škole pro užité umění ve Vídeň Rakousko 6

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Výzkumný institut pro památkovou péči a archeometrii