Mgr. Petra Hečková, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Kontakty

466 036 569
petra.heckova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9385-0412

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
10.00 - 11.00 a 13:00 - 17:00 ,
Čtvrtek
11:00 - 12:00 -
Konzultace ZS 2017/2018, údaj pro úterý platí pro sudé týdny, údaj pro čtvrtek platí pro liché týdny výuky. Konzultace v zimním zkouškovém období (leden - únor 2018) pouze po předchozí domluvě e-mailem!
Předmět (Rok) Role
KHVFR/BCP1 (2022) G - - -
KHVFR/BCP2 (2022) G - - -
KHVFR/DUD1 (2022) G PR - -
KHVFR/DUD2 (2022) G - - -
KHVFR/DUE1 (2022) G PR - -
KHVFR/DUE2 (2022) G PR - -
KHVFR/HR (2022) G PR - -
KHVFR/IKO4 (2022) G PR - -
KHVFR/RPAP (2022) G PR - -
KHVFR/SBP1 (2022) G - - -
KHVFR/SBP2 (2022) G - CV -
KHVFR/ZVP1 (2022) G - - SE
KHVFR/ZVP2 (2022) G - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HEČKOVÁ, P. - KOVÁŘÍK, Z. - KUNEŠ, P. K památkovým aspektům a revizi poznání jindřichohradeckého Rondelu Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. 80, no. 3-4, s. 342-353. ISSN: 1210-5538.
KŘENKOVÁ, Z. - LACKA, M. - STRMISKOVÁ, Z. - DVOŘÁK, V. - JENIŠTA, J. - ČADILOVÁ, M. - ŘÍHOVÁ, V. - HEČKOVÁ, P. - HORÁK, P. - IVÁNEK, J. - KOŘÍNKOVÁ, J. - KOŘANOVÁ, K. - DUDR, K. - ALENA, B. Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 400 s. ISBN: 978-80-7560-279-4.
WAISSER, P. - WAISSEROVÁ, J. - TIŠLOVÁ, R. - HEČKOVÁ, P. Renesanční štuková díla zámku v Telči v kontextu dějin umění, technologie a restaurování. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 242 s. ISBN: 978-80-7560-293-0.
HEČKOVÁ, P. Copiare, Contraffare, Imitare: Kopírování antických soch v renesanci. In Restaurování a ochrana uměleckých děl - Originál, kopie, faksimile. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2016. s. 26-39 s. ISBN 978-80-905924-2-1.
HEČKOVÁ, P. Restaurování antických soch v raně novověkém Římě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 320 s. ISBN: 978-80-7395-932-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.20 31.12.22
Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (část FR) Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.20 31.12.22
Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.16 31.12.19
Implementace reálných potřeb pracovního trhu do vzdělávání budoucích restaurátorů Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.15 31.12.15
DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 05.04.13 30.09.15