Bc. Jana Háková | Fakulta restaurování

Bc. Jana Háková

Kontakty

jana.hakova@student.upce.cz

Pracoviště

Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHAČKO, L. - HÁKOVÁ, J. An overall examination of the portrait of Maria Theresa from the collection of Jaroměřice nad Rokytnou Chateau. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 44-52 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
MACHAČKO, L. - NOHEJLOVÁ, Z. - HÁKOVÁ, J. - WÁWROVÁ, L. - FECSKEOVÁ, A. Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 20-27 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
A complex survey of four Baroque portraits from the collection of the Castle of Jaroměřice nad Rokytnou Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Organization of restoration works through ČFVU Dílo (1954-1994) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017