Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D. | Fakulta restaurování

Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D.

Kontakty

lubos.machacko@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0242-4651

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru (20140)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
ARUDP/AT1T (2022) G - - -
ARUDP/AT2T (2022) G - - -
ARUDP/AT3T (2022) G - - -
ARUDP/AT4T (2022) G - - -
ARUDP/A1TP (2022) G - - -
ARUDP/A2TP (2022) G - - -
ARUDP/A3TP (2022) G - - -
ARUDP/A4TP (2022) G - - -
ARUDP/HTM1 (2022) G - - -
ARUDP/HTM2 (2022) G - - -
ARUDP/HTM3 (2022) G - - -
ARUDP/HTRTP (2022) G - - -
ARUDP/HTTP (2022) G - - -
ARUDP/LEP1U (2022) G - - -
ARUDP/LEP2U (2022) G - - -
ARUDP/LEP3U (2022) G - - -
ARUDP/LP1U (2022) G - - -
ARUDP/LP2U (2022) G - - -
ARUDP/LP3U (2022) G - - -
ARUDP/PTTP (2022) G - - -
ARUDP/REP1U (2022) G - - -
ARUDP/REP2U (2022) G - - -
ARUDP/RES1U (2022) G - - -
ARUDP/RES2U (2022) G - - -
ARUDP/RES3U (2022) G - - -
ARUDP/RES4U (2022) G - - -
ARUDP/RES5U (2022) G - - -
ARUDP/SVP1U (2022) G - - -
ARUDP/SVP2U (2022) G - - -
ARUDP/SVP3U (2022) G - - -
ARUDP/TERBU (2022) G - - -
ARUDP/TERS (2022) G - - -
ARUDP/TER1U (2022) G - - -
ARUDP/TER2U (2022) G - - -
ARUDP/TER3U (2022) G - - -
ARUDP/TER4U (2022) G - - -
ARUDP/TER5U (2022) G - - -
ARUDP/TRK1U (2022) G - - -
ARUDP/TRK2U (2022) G - - -
ARUDP/TRK3U (2022) G - - -
ARUDP/TRK4U (2022) G - - -
ARUDP/TRK5U (2022) G - - -
ARUDP/TR1TP (2022) G - - -
ARUDP/TR2TP (2022) G - - -
ARUDP/TR3TP (2022) G - - -
ARUDP/TR4TP (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHAČKO, L. INTERDISCIPLINARY RESEARCH OF PAINTING TECHNIQUE OF JOSEF CEREGETTI ON SELECTED ARTWORKS. In ACTA ARTIS ACADEMICA 2020 : The Colour Theme : Proceedings of the 7th Interdisciplinary ALMA Conference 16th-18th October 2019.. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2020. s. 117-128 s. ISBN 978-80-88366-14-0.
MACHAČKO, L. - HÁKOVÁ, J. An overall examination of the portrait of Maria Theresa from the collection of Jaroměřice nad Rokytnou Chateau. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 44-52 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
MACHAČKO, L. - BLÁHA, J. Restaurování sgrafit na cementové podložce.
MACHAČKO, L. - KOŠÁRKOVÁ, M. - ŠEVCŮ, M. Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 39-46. ISSN: 1212-1487.
MACHAČKO, L. - MEDOVÁ, D. - VOLÁK, J. Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, vol. 2019, no. 1, s. 9-15. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. Problems of conservation of artworks on large format paper supports. In Works of art on parchment and paper. Lublaň: Ljubljana University Press, 2019. s. 159-164 s. ISBN 978-961-06-0272-9.
SCHMIDTOVÁ, K. - MACHAČKO, L. Václav Hradecký a restaurování jeho díla Sursum corda ze sbírky Muzea umění v Olomouci e-Monumentica, 2018, vol. 2018, no. 1-2, s. 62-77. ISSN: 1805-1944.
ŘÍHOVÁ, V. - MACHAČKO, L. Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 51–64. ISSN: 1212-1487.
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Komplexní průzkum dvou olejomaleb ze souboru obrazů křížové cesty od Josefa Cereghettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 58-63. ISSN: 1805-0050.
FECSKEOVÁ, A. - MACHAČKO, L. Prieskum a reštaurovanie olejomaľby na plátne: „Zimná krajina s hradom“ od neznámeho nemeckého majstra e-Monumentica, 2018, vol. 2018, no. 1-2, s. 79-86. ISSN: 1805-1944.
BAYER, K. - MACHAČKO, L. Dolní Kounice. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 14 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
MACHAČKO, L. - GLASER, P. Výběr vhodného restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 34 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Restaurování monotypu – olejomalby na papíru. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 120-129 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - NOHEJLOVÁ, Z. - HÁKOVÁ, J. - WÁWROVÁ, L. - FECSKEOVÁ, A. Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 20-27 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. - BAYER, K. - ČERVINKA, J. Úprava vlastností geopolymerních pojiv mletým křemenem a vápencem. In Metakaolin 2014: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 37-44 s. ISBN 978-80-214-4881-0.
MACHAČKO, L. Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2012, vol. neuveden, no. 72/2012/2, s. 122-128. ISSN: 1210-5538.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. - MACHAČKO, L. Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenatých omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 325-345 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
MACHAČKO, L. Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 1, s. 43-45. ISSN: 1210-5538.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
MACHAČKO, L. Posouzení stavu nástěnných maleb v kostelech banskoštiavnické kalvárie. In Banskoštiavnická Kalvária - Perspektívy revitalizácie. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 80-82 s. ISBN 978-80-227-2829-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Vybavení pracoviště nedávno rozšířené specializace ? restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce. Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 30.11.19
Komplexní průzkum dvou barokních obrazů z křížové cesty v děkanském kostele v Litomyšli od Josefa Cereghettiho Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.16 31.12.19
Podpora rozvoje nové specializace ? restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilní podložce Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.16 31.12.16
Čištění laserem ve výuce restaurování památek FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech FRVŠ - F2 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10