Mgr. art. Luboš Machačko | Fakulta restaurování

Mgr. art. Luboš Machačko

Kontakty

lubos.machacko@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0242-4651

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru (20140)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
ARUDP/AT1T (2020) G - CV -
ARUDP/AT2T (2020) G - CV -
ARUDP/AT3T (2020) G - CV -
ARUDP/AT4T (2020) G - CV -
ARUDP/HTM1 (2020) G PR - -
ARUDP/HTM2 (2020) G PR - -
ARUDP/HTM3 (2020) G PR - -
ARUDP/HTRTP (2020) G PR - -
ARUDP/HTTP (2020) G PR - -
ARUDP/LEP1U (2020) G - - -
ARUDP/LEP2U (2020) G - - -
ARUDP/LEP3U (2020) G - - -
ARUDP/LP1U (2020) G - - -
ARUDP/LP2U (2020) G - - -
ARUDP/LP3U (2020) G - - -
ARUDP/REP1U (2020) G PR - -
ARUDP/REP2U (2020) G PR - -
ARUDP/RES1U (2020) G - - -
ARUDP/RES2U (2020) G - - -
ARUDP/RES3U (2020) G - - -
ARUDP/RES4U (2020) G - - -
ARUDP/RES5U (2020) G - - -
ARUDP/SVP1U (2020) G - CV -
ARUDP/SVP2U (2020) G - CV -
ARUDP/SVP3U (2020) G - CV -
ARUDP/TERBU (2020) G - - -
ARUDP/TERS (2020) G - - -
ARUDP/TER1U (2020) G - - -
ARUDP/TER2U (2020) G - - -
ARUDP/TER3U (2020) G - - -
ARUDP/TER4U (2020) G PR CV -
ARUDP/TER5U (2020) G PR CV -
ARUDP/TRK1U (2020) G - - -
ARUDP/TRK2U (2020) G - - -
ARUDP/TRK3U (2020) G - - -
ARUDP/TRK4U (2020) G - - -
ARUDP/TRK5U (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MACHAČKO, L. - HÁKOVÁ, J. An overall examination of the portrait of Maria Theresa from the collection of Jaroměřice nad Rokytnou Chateau. In Quo vadis, cultural heritage preservation?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 44-52 s. ISBN 978-80-7560-291-6.
MACHAČKO, L. - BLÁHA, J. Restaurování sgrafit na cementové podložce.
MACHAČKO, L. - KOŠÁRKOVÁ, M. - ŠEVCŮ, M. Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 39-46. ISSN: 1212-1487.
MACHAČKO, L. - MEDOVÁ, D. - VOLÁK, J. Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, vol. 2019, no. 1, s. 9-15. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. Problems of conservation of artworks on large format paper supports. In Works of art on parchment and paper. Lublaň: Ljubljana University Press, 2019. s. 159-164 s. ISBN 978-961-06-0272-9.
SCHMIDTOVÁ, K. - MACHAČKO, L. Václav Hradecký a restaurování jeho díla Sursum corda ze sbírky Muzea umění v Olomouci e-Monumentica, 2018, vol. 2018, no. 1-2, s. 62-77. ISSN: 1805-1944.
ŘÍHOVÁ, V. - MACHAČKO, L. Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 51–64. ISSN: 1212-1487.
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Komplexní průzkum dvou olejomaleb ze souboru obrazů křížové cesty od Josefa Cereghettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2018, vol. 2018, no. podzim, s. 58-63. ISSN: 1805-0050.
FECSKEOVÁ, A. - MACHAČKO, L. Prieskum a reštaurovanie olejomaľby na plátne: „Zimná krajina s hradom“ od neznámeho nemeckého majstra e-Monumentica, 2018, vol. 2018, no. 1-2, s. 79-86. ISSN: 1805-1944.
BAYER, K. - MACHAČKO, L. Dolní Kounice. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 14 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
MACHAČKO, L. - GLASER, P. Výběr vhodného restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 34 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
MACHAČKO, L. - PEŇÁZOVÁ, M. Restaurování monotypu – olejomalby na papíru. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 120-129 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - NOHEJLOVÁ, Z. - HÁKOVÁ, J. - WÁWROVÁ, L. - FECSKEOVÁ, A. Komplexní průzkum čtyř barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 20-27 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
TIŠLOVÁ, R. - MACHAČKO, L. Nové možnosti konsolidace historických omítek Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, vol. 2014, no. neuvedeno, s. 28-33. ISSN: 1805-0050.
MACHAČKO, L. - BAYER, K. - ČERVINKA, J. Úprava vlastností geopolymerních pojiv mletým křemenem a vápencem. In Metakaolin 2014: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 37-44 s. ISBN 978-80-214-4881-0.
MACHAČKO, L. Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2012, vol. neuveden, no. 72/2012/2, s. 122-128. ISSN: 1210-5538.
BAYER, K. - MACOUNOVÁ, D. - MACHAČKO, L. Nanosuspenze hydroxidu vápenatého jako konsolidanty porézních vápenců a vápenatých omítek - od laboratorních testů k praktické aplikaci. In Acta Artis Academica 2012 - znalost a praxe ve výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012. s. 325-345 s. ISBN 978-80-87108-33-8.
MACHAČKO, L. Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2011, vol. Neuveden, no. 1, s. 43-45. ISSN: 1210-5538.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
MACHAČKO, L. Posouzení stavu nástěnných maleb v kostelech banskoštiavnické kalvárie. In Banskoštiavnická Kalvária - Perspektívy revitalizácie. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008. s. 80-82 s. ISBN 978-80-227-2829-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Complex research into the technique and technology of a portrait of Johann Adam von Questenberg by Gabriel Müller and its comparison with some of the portraits from the collection of National Heritage Institute in Telč. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
Development Support of Teaching of a Recently Introduced Specialiasation of Restoration of Artworks on Paper and Textile Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
A complete survey of two Baroque paintings from the Way of the Cross in the Dean?s Church in Litomyšl by Josef Cereghetti Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
A complex survey of four Baroque portraits from the collection of the Castle of Jaroměřice nad Rokytnou Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Czech Art in the 1950s-1980s in the Public Space: Recording, Research, and Restoration. Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2016 31.12.2019
Development support of a new field of study called Restoration of works of art and handicrafts on fabric support Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Čištění laserem ve výuce restaurování památek HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech HEDF - F2 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010