Mgr. Jiří Kaše | Fakulta restaurování

Mgr. Jiří Kaše

Kontakty

466 036 606, 466 036 607
jiri.kase@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
KHVFR/BAR1 Barva v architektuře a sochařství I 2018/2019 G    Cv  Se  
KHVFR/DUS1 Dějiny umění 19. století I 2018/2019 G    Cv  Se  
KHVFR/DUS2 Dějiny umění 19. století II 2018/2019 G    Cv  Se  
KHVFR/OVK1 Ornament v dějinách výtvarné kultury I 2018/2019 G    Cv  Se  
KHVFR/PDD1 Proseminář dějin umění a dokumentace I 2018/2019 G   Cv  Se 
KHVFR/PDD2 Proseminář dějin umění a dokumentace II 2018/2019 G   Cv  Se 
KHVFR/DHV1 Seminář-dokumentace a historický výzkum I 2018/2019 G   Cv  Se 
KHVFR/DHV2 Seminář-dokumentace a historický výzkum II 2018/2019 G   Cv  Se 
KHVFR/DHV5 Seminář-dokumentace a historický výzkum V 2018/2019 G   Cv  Se 
KHVFR/DHV6 Seminář-dokumentace a historický výzkum VI 2018/2019 G   Cv  Se 
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KAŠE, J. - BĚLINA, P. Generál Laudon. Litomyšl: Paseka, 2017. 328 s. ISBN: 978-80-7432-687-5.
KAŠE, J. - NOVOTNÝ, J. - ŠTAFFEN, Z. Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu. Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2016, vol. 2016/76, no. 4, s. 387–397. ISSN: 1210-5538.
NOVOTNÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - HALDA, J. - KAŠE, J. - KOTLÍK, P. - ŠTAFFEN, Z. Dlouhodobá péče o sochařská díla a díla uměleckých řemesel z kamene v krajině.
KAŠE, J. - HLAVAČKA, M. - KUČERA, J. - TINKOVÁ, D. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI b. 1792 - 1860. Litomyšl: Paseka, 2013. 556 s. ISBN: 978-80-7432-348-5.
KAŠE, J. - BOROVIČKA, M. - KUČERA, J. - BĚLINA, P. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XII b. 1890 - 1918. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2013. 832 s. ISBN: 978-80-7432-293-8.
KAŠE, J. - BOROVIČKA, M. - KUČERA, J. - BĚLINA, P. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 12.a,1860-1890. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2012. 801 s. ISBN: 978-80-7432-181-8.
KAŠE, J. - BĚLINA, P. - MIKULEC, J. - VESELÁ, I. - VLNAS, V. Velké dějiny zemí Koruny české. svazek IX., 1683-1740. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2011. 825 s. ISBN: 978-80-7432-105-4.
KAŠE, J. - PURKERT, J. - SVOBODA, O. Nation versus Nationality - Theatre and Architectural History in the Czech Republic. In Beyond everydayness theatre architecture in Central Europe. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 2010. 6 s. ISBN: 978-80-7258-364-5.
KAŠE, J. Josef Váchal a Litomyšl.. In Josef Váchal 1884-1969 - Mezi Bohem a Ďáblem. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2008. 21 s. ISBN: 978-80-7185-913-0.
KAŠE, J. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII., 1618-1683, hlava hlava třetí Umění mezi válkou a mírem: kapitola: II. Vítězné tažení výtvarného baroka (II/1 - II/11). In Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VIII., 1618-1683. Litomyšl: Paseka, 2008. 15 s. ISBN: 978-80-7185-947-5.
KAŠE, J. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII., 1618-1683, hlava hlava třetí Umění mezi válkou a mírem: kapitola I. - V zemi nikoho - dožívání manýrismu (I/1 - I/6). In Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VIII., 1618-1683. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2008. 127 s. ISBN: 978-80-7185-947-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Sakrální šablonová malba v Pardubickém kraji a kraji Vysočina Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012 (spoluřešitel) Rozvojové programy MŠMT 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2012 31.12.2012
České umění posledních padesáti let z pohledu restaurování ? primární výzkum Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 07.02.2011 31.12.2011
Emergency Preparedness and Disaster Response Related to Cultural Heritage (Nouzová připravenost a řešení mimořáných událostí v oblasti kulturních památek) (spoluřešitel) Priorita č. 1 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007
Podpora a příprava založení Vydavatelství Univerzity Pardubice (spoluřešitel) 11. Program na podporu odstranění slabých a posílení silných stránek vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007